VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

01 14. Skelbimai

Advokato padėjėja nebrangiai konsultuoja teisiniais klausimais, rašo įvairius teisinius dokumentus. Tel. 86 707 7108.


Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras (toliau LOSC) skelbia nekilnojamojo turto (patalpų) viešą nuomos konkursą. Konkurse bus nuomojamas LOSC valdomas nekilnojamasis turtas – LOSC sporto mokykloje esančio pastato (Ozo g. 39B-1, Vilnius, unikalus numeris 4400-2909-7334-7523) aukščiausia stogo dalis. Nuomojamos patalpos gali būti naudojamos telekomunikacijų veiklai vykdyti (mobiliojo ryšio antenoms įrengti). Informacija konkurso dalyviams pateikiama Lietuvos olimpinio sporto centro internetinėje svetainėje adresu www.losc.lt skiltyje LOSC skelbimai.


INFORMACIJA APIE KOMPLEKSINIO ALYTAUS REGIONE SUSIDARANČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, Vilniaus g. 31, LT-62112, Alytus, Tel.: 8 315 72842, faks.: 8 315 50150, el. paštas: info@alytausratc.lt

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:Kompleksinis Alytaus regione susidarančių atliekų tvarkymas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:Takniškių k., Alovės sen., Alytaus raj. sav.

4. Atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros priimta 2016-12-28 atrankos išvada Nr. (28.4)-A4-13136: Poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus  skyriuje, Kauno g. 69, Alytus, tel. 8 315  56 756 bei informacijos rengėjo UAB „Hidroterra“ buveinėje, Zietelos g. 3, Vilnius, tel. 8 5 232 1807 (darbo dienomis 8.00-16.00 val.). 

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti galima:20 darbo dienų nuo šio skelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus  skyriui, Kauno g. 69,  LT-62107 Alytus, tel. 8 315  56 756.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima:10 darbo dienų nuo šio skelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus  skyriuje, Kauno g. 69, Alytus, tel. 8 315  56 756 bei informacijos rengėjo UAB „Hidroterra“ buveinėje, Zietelos g. 3, Vilnius, tel. 8 5 232 1807 (darbo dienomis 8.00-16.00 val.). 


INFORMACIJA

apie pagalvių, antklodžių ir čiužinių gamybos bei šviestuvų surinkimo ir sandėliavimo naujai statomame gamybos ir sandėliavimo paskirties pastate

atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB “Neaustinių medžiagų fabrikas”, J. Basanavičiaus g. 103C, Šiaulių m. tel. 868750228, 841545500.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: pagalvių, antklodžių ir čiužinių gamyba bei šviestuvų surinkimas ir sandėliavimas naujai statomame gamybos ir sandėliavimo paskirties pastate adresu: Tilžės g. 229, Šiauliai.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Šiaulių apskritis, Šiaulių m. savivaldybė, Šiaulių miestas, Tilžės g. 229.

4. Atsakingos institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriaus - priimta atrankos išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2017-01-11, rašto Nr.(28.6)-A4-355.

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: pas užsakovo įgaliotą atstovą UAB ”Siena” (Trakų g. 9, Šiauliai, tel. 841434893 ) 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

6. Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje (Tilžės g.198, Šiauliai, tel. 841596414) 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje (Tilžės g.198, Šiauliai, tel. 841596414), UAB ”Siena” (Trakų g. 9, Šiauliai, tel. 841434893) 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.


Informuojame, kad 2017 m. sausio 24 d. 09:00 val.  bus atliekami kadastriniai matavimai Jolantai Navickienei žemės sklype (kad.Nr. 0101/0031:197), adresu Vilniaus m., Bebrų g.3.

Prašome, gretimo žemės sklypo (kad.Nr.0101/0031:84) savininkės Danguolės Valantinienės arba jos įgaliotus asmenis,  dalyvauti ribų ženklinime. Kontaktai: Konstitucijos pr.4A-5,Vilnius, mob.tel. 860533775, el.p. nerijus@geonorma.lt.  Matininkas N.Zabarauskas.

Atgal