VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

01 24. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus),  žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


PASKELBTAS KONKURSAS EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE:

1.Molekulinės onkologijos laboratorijoje – vyriausiojo mokslo darbuotojo, laboratorijos vedėjo (1,0 et);

(*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė nei 5 m. mokslinio darbo patirtis molekulinės onkologijos srityje ir visuminės analizės metodų taikymas vėžio tyrimuose).

2. Molekulinės onkologijos laboratorijoje – mokslo darbuotojo(1,0 et);

(*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: darbo patirtis taikant visuminės ir bioinformatinės analizės metodus bei gebėjimas taikyti genų inžinerijos įrankius vėžio tyrimuose).

3. Biomedicininės fizikos laboratorijoje - jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et);

(*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: darbo patirtis taikant inovatyvius vaizdinimo metodus vėžio tyrimams ir diagnostikai, gebėjimai ir žinios nanodalelių poveikio tyrimų srityje)

4. Biomedicininės fizikos laboratorijoje - mokslo darbuotojo (0,5 et);

(*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: darbo patirtis taikant inovatyvius vaizdinimo metodus vėžio tyrimams ir diagnostikai, gebėjimai ir žinios fotosensibilizuotos navikų terapijos srityje).

5. Klinikiniame onkologijos tyrimų centre – vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,25 et.);

(*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė nei 5 m. mokslinio darbo patirtis krūties chirurgijos ir vėžio tyrimų srityje)

6. Klinikiniame onkologijos tyrimų centre – vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,25 et.);

(*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė nei 5 m. mokslinio darbo patirtis torakalinės chirurgijos ir vėžio tyrimų srityje)

7. Vėžio epidemiologijos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.);

(*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:mokslinio darbo patirtis vėžio epidemiologijos srityje, gebėjimas atlikti statistinę klinikinių duomenų analizę).

Reikalavimai pretendentams:

1.Atitikti minimalius kvalifikacinius mokslo darbuotojo pareigybės reikalavimus (Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos (2014-12-15 protokolas Nr. A7-7) patvirtintas mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas)

2.Būti kompetentingam eksperimentinės onkologijos srityje (*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės)

Dokumentai dalyvauti konkurse:

1. prašymas dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) ir jų kopijos;
4. gyvenimo aprašymas, kuriame kandidatas laisva forma nurodo savo mokslinę ir praktinę veiklą, savo įgūdžius ir dalykines savybes (pvz., mokėjimą naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimą, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimą ir pan.);
5. išsamus mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašas ir šių darbų kopijos;
6. ataskaita apie kvalifikacijos kėlimą.

Dokumentus pateikti iki 2017 m. balandžio 12 d. moksliniam sekretoriui dr. Ernestui Janulioniui

Adresu: Nacionalinis vėžio institutas (324 kab.), Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius

Tel.: (8 5) 278 6781; el. paštas: ernestas.janulionis@nvi.lt


BUAB „Ormana“, į. k. 302910159, buveinės adresas: Mūrinės Vokės g. 7-3, Vilnius, dingusius įmonės įstatus laikyti negaliojančiais“.


UAB „Skomė“ akcininkų dėmesiui!

UAB „Skomė“ akcininkų, turinčių daugiau kaip 1/10 visų balsų, iniciatyva bei valdybos sprendimu ir direktoriaus įsakymu šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis UAB „Skomė“ (į. k. 122574319) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2017 m. vasario 1 d. 18 val. UAB „Skomė“ buveinėje Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, posėdžių salėje (3 a., kab. Nr. 316).

Pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo ir pripažinimo galiojančiais nuo jų priėmimo momento UAB „Skomė“ 2010 m. kovo 23 d., 2011 m. balandžio 26 d., 2012 m. balandžio 27 d., 2013 m. balandžio 25 d., 2014 m. balandžio 30 d., 2015 m. kovo 24 d., 2016 m. balandžio 28 d. visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimams ir jų patvirtinimo;

Pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus ir kitus įstatymuose ir bendrovės įstatuose numatytus dokumentus ir/ar informaciją gauti ir/ar su jais susipažinti bus galima UAB „Skomė“ buveinėje Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, pas bendrovės direktorių (kabineto Nr. 336), antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. arba iš anksto suderinus kitu laiku.


SKELBIMAS

APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINĮ, KURIS NETURI SAVININKO (AR KURIOS SAVININKAS NEŽINOMAS), BEŠEIMININKIU

Visagino savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinio, kuris neturi savininko (ar kurio savininkas nežinomas) pripažinimo bešeimininkiu ir jo perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn:

2 praėjimų tarp pastatų, esančių Parko g. 7, Visagine.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį statinį prašome iki 2017 m. birželio 19 d. kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrių, (Parko g. 14, Visaginas, 4 aukštas, 417 kabinetas) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šį statinį.


SKELBIMAS APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Informuojame, kad parengta UAB „Krisminda“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV), naudotų švino akumuliatorių surinkimo ir perdirbimo/apdorojimo, Šaltinių g. 45, Utenoje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaita.

PŪV organizatorius – UAB „Krisminda“, įm. k. 302490189, Smėlio g. 10-10, Utena, tel. Nr.8 686 81824, el. p. krisminda@krisminda.lt.

PVSV ataskaitą parengė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), įst. k. 195551983, Žolyno g. 36, Vilnius, tel. Nr. (8 5) 263 9662, faks. Nr. (8 5) 210 4848, el. p. nvspl@nvspl.lt.

PŪV – naudotų švino akumuliatorių surinkimas ir perdirbimas/apdorojimas. PŪVbus vykdoma Šaltinių g. 45, Utenoje.

Trumpas PŪV aprašymas – UAB „Krisminda“ sklype esančiame arkinio angaro tipo sandėlyje planuojama surinkti ir perdirbti/apdoroti naudotus švino akumuliatorius. Planuojama perdirbti/apdoroti 6000 t/metus akumuliatorių (50 proc. iš jų numatoma perparduoti). PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ) (PŪV siūlomos SAZ ribos sutampa su UAB „Krisminda“ žemės sklypo ribomis).

Su PVSV ataskaita nuo 2017 m. sausio 25 d. iki vasario 8 d. imtinai, galima susipažinti Utenos miesto seniūnijos patalpose, adresu Utenio a. 4, Utena, darbo metu (I-IV 8.00 – 17.00 val., V – 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) ir NVSPL, adresu Žolyno g. 36, Vilnius, patalpose darbo metu (I-IV 8.00 – 16.45 val., V 8.00 – 15.30 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.). PVSV ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.nvspl.lt

Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017 m. vasario 8 d. 17.30 val. Utenos r. savivaldybės patalpose (salėje, 3 a.), adresuUtenio a. 4, Utena. Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais teikti raštu NVSPL, adresu Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, faksu (8 5) 210 4848 arba el. p. nvspl@nvspl.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena, tel. Nr. (8 389) 61 941, el. p. utena@nvsc.lt.

Atgal