VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

10.24. Skelbimai

 

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


INFORMACIJA APIE ATRANKOS IŠVADĄ DĖL EVALDO NAVAGRUCKO EKSPLOATUOTI  NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DEMONTAVIMO VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:Evaldas Navagruckas, adresas: Maironio g. 58, Baisogalos mstl., Radviliškio r. sav., mob. tel. 8-604-15899, el.paštas: mindaugasnavagruckas@gmail.com. 2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Maironio g. 27B, Baisogalos mstl., Radviliškio r. sav. 4.Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:
Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento  2017-10-20 raštu Nr. (28.6)-A4-10818  priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai - eksploatuoti  netinkamų transporto priemonių ardymui Maironio g. 27B, Baisogalos mstl., Radviliškio r. savivaldybėje (sklypo kadastrinis Nr. 7108/0009:246) poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 5.Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: Per 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos UAB „Rilemija“ patalpose, Tilžės g.170-43, Šiauliuose, 8.00-10.00 val. darbo dienomis, tel.: 8-686-08872. 6.Kam ir iki kada teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento  Šiaulių skyrius, Tilžės g.198, Šiauliai, tel.: 8-41-596414 per 20 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. 7.Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento  Šiaulių skyrius, Tilžės g.198, Šiauliai, tel.: 8-41-596414 per 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos.

Atgal