VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

12.07.Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Informuojame, jog nuo 2020-01-02 antstolių Dainiaus Šidlausko ir Astos Stanišauskaitės kontora veiklą tęs nauju adresu Spaudos g. 9-109, Vilnius.


SKELBIMAS teikti pasiūlymus darbams atlikti

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus darbams atlikti gyvenamuose namuose Vilniuje: Gelvonų g. 46 lifto keitimas, Gelvonų g. 39 (2 laiptinė) stogo remontas.

Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt. Pasiūlymus pateikti iki 2019-12-19 10.00 val.uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


Pranešimas apie parengtas UAB „Enermega“ atskyrimo sąlygas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 str. 2 d. bei 65 str. 1 dalimi pranešame apie parengtas UAB „Enermega“ atskyrimo sąlygas.

1. Duomenys apie atskyrime dalyvaujančią bendrovę:

1.1. pavadinimas – UAB „Enermega“,

1.2. teisinė forma uždaroji akcinė bendrovė,

1.3. kodas 149668255,

1.4. buveinės adresas Alytus, Naujoji g. 128,

1.5. duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

1.6. įregistruotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas 398 204,22 eurų.

2. UAB „Enermega“ atskyrimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsniu, nuo UAB „Enermega“, kuri tęsia veiklą, atskiriant dalį ir jai proporcingai priskirto turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pagrindu sukuriant UAB „Eninvesta“.

3. Po atskyrimo pasibaigiančių bendrovių nėra.

4. Po atskyrimo veiksiančios bendrovės – UAB „Enermega“ ir UAB „Eninvesta“.

5. Momentas, nuo kurio dalis UAB „Enermega“ dalis turto, teisių ir pareigų pereina po atskyrimo sukuriamai bendrovei – UAB „Eninvesta“ bei dalis UAB „Enermega“ teisių ir pareigų pagal sandorius pereina po atskyrimo sukuriamai bendrovei ir sandoriai įtraukiami į šios bendrovės buhalterinę apskaitą, - diena, kai Juridinių asmenų registre įregistruojama (i) UAB „Enermega“ nauja įstatų redakcija, kuria sumažinamas šios bendrovės įstatinis kapitalas ir (ii) atskiriama bendrovė – UAB „Eninvesta“. Abu nurodyti veiksmai laikomi įvykusiais vienu metu, jei jie įvyksta (i) tą pačią dieną – tos dienos pabaigoje, (ii) skirtingomis dienomis – dienos, kurią įvyko paskutinis veiksmas, pabaigoje.

Su Akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d. numatytais dokumentais galima susipažinti patalpose, esančiose adresu Alytus, Naujoji g. 128, laiką iš anksto suderinus telefonu 8 685 35 345.


Parduodamas BIĮ „Saugos skydas“ (į.k. 302094535) savininkei priklausantis nekilnojamasis turtas žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-1987-3617, bendras plotas 0,1209 ha, esantis adresu Putino al. 25, Bernatonių k., Panevėžio r. sav., kartu su Pastatu – Sodo nameliu, unikalus Nr. 4400-0498-8294, bendras plotas 53,98 kv.m.

Dėl daugiau informacijos kreiptis el.p. pletrosbiuras@gmail.comarba tel. Nr. 868678088.


Širvintų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus pareigoms eiti. Atrankos data 2020 m. balandžio 30 d. Pagrindinį skelbimą galima rasti adresu: www.sirvintos.lt


BUAB „Maistinė“ (į.k. 144859281) įstatai ir registravimo, steigimo dokumentai laikomi negaliojančiais.


Šių m. gruodžio mėn.17 d. 12 val. bus atliekami Vilniaus raj., Nemenčinės sen., Miškinių k.10 Kad Nr. 4172/0300:178 ir Miškinių k.9 Kad. Nr.4172/0300:16  kadastriniai matavimai. Kviečiame dalyvauti žemės sklypo Kad. Nr. 4172/03000:3951 paveldėtojus. UAB “Geodezinis planas”, tel.860165269geodezinis.planas@gmail.com.

Atgal