VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Skelbimai

2023.02.11. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Parduodamas bankrutuojančios įmonės puspriekabė 2002 m., KRONE SDP27. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 865568088 arba el. paštu [email protected].

 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės puspriekabė 2007 m., KRONE SDP27. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 865568088 arba el. paštu [email protected].

 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės puspriekabė 2007 m., KRONE SDP27. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 865568088 arba el. paštu [email protected].

 


 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės vilkikas: 2007 m. Scania R500. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 865568088 arba el. paštu [email protected].

 


PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ

Bendrovės Valdybos iniciatyva ir sprendimu 2023 m. kovo mėn. 08 d. 16.00 val. šaukiamas

Akcinės bendrovės „Vilniaus Lytagra“ (įmonės kodas 121320015, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 93, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) visuotinio akcininkų susirinkimas, kuris vyks bendrovės buveinėje, Dariaus ir Girėno g. 93, Vilniuje.

Akcininkai registruojami nuo 15.30 val. Turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. 2022 m. Bendrovės metinis pranešimas;

2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą

3. 2022 m. bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;

4. 2022 m. pelno ( nuostolio) paskirstymas;

5. Audito įmonės 2023 m. rinkimas ir apmokėjimo sąlygų tvirtinimas;

6. Bendrovės ilgalaikio turto pirkimas, pardavimas, perleidimas, nuoma ar įkeitimas, taip

pat laidavimas juo kitų subjektų prievolėms vykdyti;

7. Dėl kreditų tretiesiems asmenims suteikimo.

8. Einamieji klausimai

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2023 m. kovo 01 d.

Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik asmenys, buvę bendrovės akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektais bei kita informacija akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Papildomą informaciją teikia vyr. finansininkė I.Kriaučiūnienė, tel. (8-5) 2306 573.

AB „Vilniaus Lytagra“ generalinis direktorius Pranas Paškevičius.

 

 


UAB ,,Verkių būstas” kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio namo Didlaukio g. 9, Vilnius, keleivinio lifto keitimą nauju.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/

 2023-02-20 d., 8.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Nataljos Iniaševos, mirusios 2022-12-26, testamentas.


2023-02-20 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiami Kristinos Semaško, mirusios 2023-01-01, testamentai.

 


Informuojame žemės sklypų (kadastro Nr. 4130/0300:229, 4130/0300:583), esančių Airėnų I k., Dūkštų sen., Vilniaus r.sav., paveldėtojus, kad IĮ“Matavimų TRasa“ matininkas Tomas Kazelskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1797) 2023-02-23  1100val. vykdys žemės sklypo, (kadastro Nr. 4130/0300:63), esančio Liepų g. 16, Airėnų I k., Dūkštų sen., Vilniaus r.sav., ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į IĮ“Matavimų TRasa“ adresu Laisvės pr. 58-410, Vilnius, el. paštu [email protected] arba telefonu 865594414.

AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. (8 800) 11011, el. p. [email protected], parengė Kauno miesto Vilijampolės, Žaliakalnio, Eigulių, Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą (7K), patvirtintą Energetikos ministerijos. Su Planu galima susipažinti Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos internetiniame puslapyje: https://enmin.lrv.lt/lt/nuorodos/aktuali-informacija/apsaugos-zonu-planai.Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0044:35), esančio Linkuvos g. 41, Kaunas savininką A. L. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0024:140), esančio Pagėgių g. 15B, Kaunas savininką L. K. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0024:39), esančio Jūžintų g. 3, Kaunas savininkę D. Ž. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0044:86), esančio Linkuvos g. 37, Kaunas teisėtus paveldėtojus susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0024:137), esančio Ramygalos g. 43, Kaunas savininkę I. L. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0044:20), esančio Linkuvos g. 45, Kaunas savininkę A. G. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0025:36), esančio Kulvos g. 12, Kaunas savininkę L. L. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0025:55), esančio Ramygalos g. 31, Kaunas savininkę A. L. susipažinti su Planu.

AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. (8 800) 11011, el. p. [email protected], parengė Kauno miesto Vilijampolės, Žaliakalnio, Eigulių, Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą (9K), patvirtintą Energetikos ministerijos. Su Planu galima susipažinti Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos internetiniame puslapyje: https://enmin.lrv.lt/lt/nuorodos/aktuali-informacija/apsaugos-zonu-planai.Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0029:137), esančio Raudondvario pl. 194A, Kaunas savininkę E. P. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0039:68), esančio Raudondvario pl. 145, Kaunas savininką E. P. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0040:60), esančio Strėvos g. 10, Kaunas savininkę L. U. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0041:49), esančio Raudondvario 7-asis tak. 5, Kaunas savininkę E. S. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0042:260), esančio Bartuvos g. 17, Kaunas teisėtus paveldėtojus susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0027:35), esančio Raudondvario pl. 232, Kaunas savininkus A. P., B. M., V. K., R. G. M., R. M., A. B., A. K. ir teisėtus paveldėtojus susipažinti su Planu.

 


AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. (8 800) 11011, el. p. [email protected], parengė Kauno miesto Vilijampolės, Žaliakalnio, Eigulių, Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą (8K) patvirtintą Energetikos ministerijos. Su Planu galima susipažinti Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos internetiniame puslapyje: https://enmin.lrv.lt/lt/nuorodos/aktuali-informacija/apsaugos-zonu-planai.Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0041:71), esančio Kaunas, Raudondvario 4-asis tak. 9 savininkę J.R. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0041:49), esančio Kaunas, Raudondvario 7-asis tak. 5 savininkę E.S. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0043:63), esančio Kaunas, Raudondvario pl. 108, savininką R.G. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0043:121), esančio Kaunas, Raudondvario pl. 94A savininką V.P. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0046:68), esančio Kaunas, Betygalos g. 12 savininkę R.P. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0046:61), esančio Kaunas, Betygalos g. 16 savininką G.J. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0033:88), esančio Kaunas, Radvilų Dvaro g. 15 savininkus N.P ir S.P susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0034:61), esančio Kaunas, Tilžės g. 22 savininką R.K.L. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0034:171), esančio Kaunas, Tilžės g. 12 savininkę V.L. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0034:10), esančio Kaunas, J. Naujalio g. 10 savininką E.A. susipažinti su Planu.

AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. (8 800) 11011, el. p. [email protected], parengė Kauno miesto Vilijampolės, Žaliakalnio, Eigulių, Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą (5T) patvirtintą Energetikos ministerijos. Su Planu galima susipažinti Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos internetiniame puslapyje: https://enmin.lrv.lt/lt/nuorodos/aktuali-informacija/apsaugos-zonu-planai. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0026:4), esančio Kaunas, Demokratų g. 32 savininką G.M. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0026:42), esančio Kaunas, Vytenio g. 17 savininką J.T. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0070:199), esančio Kaunas, Jonavos g. 188 savininką V.M. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0052:28), esančio Kaunas, Jonavos g. 37D savininką M.T. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0052:14), esančio Kaunas, Jonavos g. 37A savininką V.S. susipažinti su Planu. Kviečiame žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0056:197), esančio Kaunas, Islandijos pl. 15B savininką J.A.K. susipažinti su Planu.

 

 

Atgal