VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Skelbimai

2023.02.25. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 4147/0300:42), esančio Kiemelių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r.sav., savininkus, kad IĮ“Matavimų TRasa“ matininkas Tomas Kazelskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1797) 2023-03-15 1000val. vykdys žemės sklypo, (kadastro Nr. 4147/0300:40), esančio Kiemelių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r.sav. ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į IĮ“Matavimų TRasa“ adresu Laisvės pr. 58-410, Vilnius, el. paštu [email protected] arba telefonu 865594414.

 


UAB „ADMI“ skelbia konkursą Savanorių pr. 51, Vilniuje, daugiabučio gyvenamojo namo stogo remonto darbams. Kvietimą dalyvauti šiame konkurse rasite bendrovės svetainėje www.admi.lt.

 


Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Vilniaus m.sav. Naujininkų sen., Kelmijos Sodų 39-oji g. 21 Nr.0101/0084:586  kadastrinius matavimus.  Prašome gretimo sklypo  Nr.0101/0084:645  mirusios Gelena Talko paveldėtojus   2023.03.16 11:00 val. atvykti prie bendros su kaimyninio žemės sklypo ribos. Ribų derinimui.  Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Vilnius [email protected] tel. +37067334710.

 


Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau - SŽNS įstatymas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“(aktualia redakcija) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų  apsaugos zonų teritorijų antrasis planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius– AB ,,Panevėžio energija“, Senamiesčio g. 113, LT-35114 Panevėžys, tel. (8 45) 463 525, el. paštas [email protected], interneto svetainė https://Klaida! Neleistina nuoroda į hipersaitą.

Plano rengėjas– MB „Projects House“, Pilėnų g. 5-25, Akademija, LT-53351 Kauno r.,tel. +370 693 93769,el.paštas[email protected].

Plano rengimo pagrindasLietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 141 straipsnio 3 dalis.

Plano objektas–  AB „Panevėžio energija“ nuosavybės teise priklausantys šilumos perdavimo tinklai, esantys Panevėžio m. sav. teritorijoje.

Plano tikslai– parengti AB ,,Panevėžio energija“ nuosavybės teise priklausančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti šilumos perdavimo tinklų apsaugai reikalingas teritorijas, kuriose taikomos SŽNS įstatyme numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais ir aiškinamuoju raštu galima Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos tinklapyje adresu: https://enmin.lrv.lt/lt/nuorodos/aktuali-informacija/apsaugos-zonu-planai

 


2023-03-10 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiami Natalijos Boženkovos, mirusios 2023-01-15, testamentai.

 


2023-03-08 d., 10.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Virginos Limonienės, mirusios 2021-06-09, testamentas.

 


Dėl „Renerga-1“, UAB planuojamų statyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinių

 

Informuojame, kad „Renerga-1“, UAB numato vykdyti ne didesnės kaip 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės bei jai reikalingų inžinerinių tinklų statybos ir elektros energijos gamybos ne didesnėje kaip 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje veiklą žemės sklypuose: unikalus Nr. 4400-1982-9451, adresas: Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Pankėnų k.; unikalus Nr. 4400-0326-4530, adresas: Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Pankėnų k.; unikalus Nr. 4400-1982-9184, adresas:  Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Mackonių k.; unikalus Nr. 4400-1984-5166, adresas: Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Mackonių k.. Dėl nurodytos „Renerga-1“, UAB numatomos vykdyti veiklos žemės sklypuose ir pastatuose, patenkančiuose į atstumą aplink „Renerga-1“, UAB planuojamas statyti vėjo elektrines jų 4 stiebų aukščio ribose bus taikomi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 10 dalyje nurodyti apribojimai dėl naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) statybos, nurodytos paskirties patalpų įrengimo, statinių ir (ar) patalpų paskirties į nurodytą paskirtį keitimo, teritorijų rekreacijai planavimo, su išimtimis, numatytomis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 12 dalyje ir 13 dalyje.

Žemės sklypai, kurių unikalus Nr. 3474-0003-0339, 4400-0011-8458, adresas: Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Pankėnų k.; unikalus Nr. 3474-0003-0080, 3474-0003-0047, 3474-0003-0045, 3474-0003-0046, 3474-0003-0033: adresu: Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Mackonių k. ir unikalus Nr. 4400-1979-5763, adresas: Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Medžiočių k. (toliau – Žemės sklypai) patenka į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 15 dalyje nurodytą teritoriją aplink planuojamas statyti vėjo elektrines.

Informuojame, kad šiame pranešime nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra Žemės sklypuose, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų šiame pranešime nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu Žemės sklypuose, turi teisę pateikti „Renerga-1“, UAB Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 15 dalyje nurodytą prieštaravimą dėl planuojamos vėjo elektrinės statybos raštu per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo ir sudaryti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 15 dalyje nurodytą susitarimą su „Renerga-1“, UAB.

Susipažinti su „Renerga-1“, UAB planuojamos veiklos informacija, kreiptis dėl papildomos informacijos suteikimo ar pateikti rašytinį prieštaravimą dėl „Renerga-1“, UAB planuojamos vėjo elektrinės statybos turite teisę kreipdamiesi į „Renerga-1“, UAB, juridinio asmens kodas 302332075, kurios registruota buveinė yra Jonalaukio k. 1, Jonalaukio k., Jonavos r., šiais kontaktiniais duomenimis: tel. +370 349 56627, el. p. [email protected], adresas: Jonalaukio k. 1, Jonalaukio k., Jonavos r.

 


Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Elektrėnų sav. Semeliškių sen., Aleksandravos k.  Nr.7967/0001:259  kadastrinius matavimus.  Prašome gretimo sklypo  Nr.7967/0001:28  nedeklaravusios gyvenamosios vietos Oną Stonkuvienę arba įgaliotus asmenis    2023.03.22 11:00 val. atvykti prie bendros su kaimyninio žemės sklypo ribos. Ribų derinimui.  Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Vilnius [email protected]  tel. +37067334710.

 


Informuoju, kad 2023-03-10  16.00 h. bus atliekamas žemės sklypo Kad.Nr.4154/2000:0124 esantis  Vilkiškių g.9, Vilkiškių k, Marijampolio sen, Vilniaus r.sav ribų ženklinimas.

Kviečiu gretimo sklypo Kad.Nr. 4154/2000:0076 I.B, M.B paveldėtojus  atykti į vietą susipažinti su sklypo ribomis. Matininkas Mindaugas Gylys, P.Lukšio g.7 Vilnius, Tel.Nr..861237517, el.p. [email protected]

 

 

 

 

10.<text>PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ PAKARTOTINĮ UAB AEROPOLIS EILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ

2023 m. kovo mėn. 20 d. 15.00 val. Turgelių g. 1, Vilniuje, UAB Aeropolis patalpose šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis UAB Aeropolis ( kodas 300023308, registruota šiuo adresu: Turgelių. 1, Vilnius), toliau – „Bendrovė“, akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 14.00 val. iki 14.45 val.

Pakartotinis susirinkimas šaukiamas Bendrovės direktoriaus iniciatyva, vadovaujantis 2023 m. vasario 22 d. Bendrovės direktoriaus įsakymu ir atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. vasario 21 d. šauktas susirinkimas neįvyko dėl kvorumo nebuvimo.

Pakartotiniame susirinkime galioja tokia 2023 m. vasario 21 d. neįvykusio susirinkimo darbotvarkė:

1. 2021 finansinių metų metinės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas.

2. 2021 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Visi asmenys, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą.

Nuo 2023 m. kovo mėn. 6 d. akcininkai, atvykę į UAB Aeropolis, adresu Turgelių g.1, Vilnius, gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus.

Nr.79

 

 

 

11.<text>INFORMACINIS PRANEŠIMAS

DĖL PLANUOJAMOS STATYTI DIDESNĖS KAIP 30 kW ĮRENGTOSIOS GALIOS VĖJO ELEKTRINĖS (-IŲ)

 

UAB “Biržų vėjas”, juridinio asmens kodas: 303124465, buveinės adresas: J. Janonio a. 5, Biržai (toliau – Bendrovė), planuoja vykdyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės (-ių) (toliau – Vėjo elektrinė) statybos ir elektros energijos gamybos veiklą. Esminė su Bendrovės planuojama vykdyti veikla susijusi informacija:

  1. Veiklos vykdymo teritorija: žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-2245-3028, adresas Biržų r. sav., Širvėnos sen., Kutelių k.; žemės sklype, kurio unikalus Nr. 3630-0003-0010, adresas Biržų r. sav., Parovėjos sen., Skultiškių k.; žemės sklype, kurio unikalus Nr. 3630-0005-0023, adresas Biržų r. sav., Parovėjos sen., Olšynės k.; žemės sklype, kurio unikalus Nr. 3650-0001-0048, adresas Biržų r. sav., Parovėjos sen., Paberžių k.; žemės sklype, kurio unikalus Nr. 3650-0001-0007, adresas Biržų r. sav., Parovėjos sen., Paberžių k.; žemės sklype, kurio unikalus Nr. 3650-0002-0064, adresas Biržų r. sav., Parovėjos sen., Juodžionių k.
  2. Galimi apribojimai: teritorijoje aplink planuojamą statyti Vėjo elektrinę(-es) jos stiebo aukščio metrais, padauginus iš 4, atstumu gali būti taikomi apribojimai dėl naujų Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo;
  3. Asmenys turi teisę per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo raštu pateikti Bendrovei prieštaravimą dėl planuojamos statyti Vėjo elektrinės(-ių) Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir (ar) 15 d. nustatyta tvarka ir sąlygomis arba sudaryti su Bendrove Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir (ar) 15 d. nurodytus susitarimus;
  4. Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į UAB “Biržų vėjas”, juridinio asmens kodas: 303124465, buveinės adresas: J. Janonio a. 5, Biržai. Atsakingas kontaktinis asmuo: Vaidas Tursa, tel. Nr. 8-610-20051, el. paštas [email protected].

Nr.80

 

<text>2023-03-08 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiami Valentinos Kučinskajos, mirusios 2022-12-14, testamentai.

Nr.81

Atgal