VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Skelbimai

2023.03.04. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Perkame mišką įvairaus amžiaus su žeme, gali būti be kadastrinių matavimų. Tel. Nr. 8 689 66633.

 


Likviduojama UAB ALKESTRA. Įm. kodas 300667203 PVM LT100003112110, Alytus, Pramonės 23A. Registrų centras sprendimą patvirtino.

 


2023-03-09 d., 13.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Vladislavos Pirtinienės, mirusios 2022-12-24, testamentas.

 


2023-03-13 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Žanos Beinarovič, mirusios 2023-01-28, testamentas.

 2023-03-21 d., 9.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Leokadijos Križanauskienės, mirusios 2023-02-12, testamentas.

 


Informuojame žemės sklypo, esančio Vilniaus r. Sudervės sen., Rastinėnų  k., sklypo kad. Nr. 4184/0934:0002  G.K. savininkę arba jos įgaliotus asmenis, kad UAB Ramilė, matininkas  Saulius Lekavičius kval. Paž. Nr. 2M-M-2201, 2023 m. kovo 15 d. 11:00 val. vykdys žemės sklypo kad. Nr. 4184/0934:0002, esančio Vilniaus r. Sudervės sen., Rastinėnų  k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom  kreiptis į UAB Ramilė, Kirtimų g. 2 Vilnius, tel. 8 650 12626, [email protected].

 


Informuojame APIE rengiamąteritorijos Gureliuose kadastro Nr. 0101/0165:2165, Nr. 0101/0165:707, Nr. 0101/0165:20, Nr. 0101/0165:663 ir Nr. 0101/0165:518 detalųjį planą.

Planuojama teritorija, plotas: apie19 ha ploto teritorija,kurią sudaro žemės sklypai kad. Nr.  0101/0165:2165, Nr. 0101/0165:707, Nr. 0101/0165:20, Nr. 0101/0165:663, Nr. 0101/0165:518.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:rengti apie 19 (devyniolikos) ha teritorijos Gureliuose (kadastro Nr. 0101/0165:2165, Nr. 0101/0165:707, Nr. 0101/0165:20, Nr. 0101/0165:663 ir Nr. 0101/0165:518) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu, kurio tikslas – padalinti sklypus, nustatyti sklypams žemės naudojimo būdą, privalomuosius bei papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo pagrindas:Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas 2022-05-23 Nr. A30-2152/22.

Planavimo organizatorius:Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: [email protected].

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys, sudarę teritorijos planavimo proceso inicijavimo sutartį su planavimo organizatoriumi.

Detaliojo plano rengėjas:UAB "RV architektų studija", Pamėnkalnio g. 28-2, 01114 Vilnius

projekto vadovas Vaidas Šeibokas tel.+37069813100, el. paštas: [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka:bendra.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti (vieša ekspozicija) nuo 2023 m. kovo 8 d. iki 2023 m. kovo 23 d. imtinai, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-13-22-516), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt), Panerių seniūnijoje, Žalioji a. 3 Vilnius ir projekto rengėjo biure, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Informacija teikiama tel.+37069813100, el. p. [email protected]

Viešas svarstymas vyks 2023-03-23 d., 18.00 val. Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; K-VT-13-22-516) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

 


Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV)ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius:UAB „Bauwerk Group Lietuva“ (įm. kodas - 1111619649), N. Kietaviškių gamybinis padalinys Ilgio g. 5, N. Kietaviškės, Elektrėnų sav., tel. +37069403566, el. p. – [email protected], [email protected].

PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“ (įm. kodas - 301135783), Spaudos g. 6-1, Vilnius, tel. (8 5) 2622621, el. p. [email protected].

Ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas):Ilgio g. 5, Naujųjų Kietaviškių k., Kietaviškių sen., Elektrėnų sav., Vilniaus apskr.

Trumpas veiklos aprašymas: vykdoma ūkinė veikla susijusi su parketo grindų  gamyba, vykdomai veiklai nustatomos sanitarinės apsaugos zonų ribos.

PVSV ataskaita viešai eksponuojama nuo2023-03-03 iki 2023-03-21 (imtinai) Kietaviškių seniūnijos patalpose (Bažnyčios g. 25 A, Naujųjų Kietaviškių k., Elektrėnų sav.), darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 08.00-15.45 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.), UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje (Spaudos g. 6-1, Vilnius), darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį 7.30- 16.30 val., penktadienį 7.30-15.15 val. (pietų pertrauka 11.30-12.15 val.). PVSV ataskaita skelbiama ir UAB „Sweco Lietuva“ interneto svetainėje: https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/uab-bauwerk-pvsv-ataskaita.

Viešas visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks: 2023 m. kovo 21 d. 17.00 val. Kietaviškių seniūnijos administracinėse patalpose (Bažnyčios g. 25 A, Naujųjų Kietaviškių k., Elektrėnų sav.).

Iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo visuomenės pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos teikti: UAB „Sweco Lietuva“ raštu, adresu Spaudos g. 6-1, Vilnius arba el. paštu [email protected].

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims:Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (85)2124098, el. p. [email protected].

 


2023-03-15 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiami Valentino Lukasiko, mirusio 2023-02-09, testamentai.

 


Informuojame, APIE Žemės sklypŲ VasarviETĖS g. 47 IR VasarviETĖS g. 49 Kaune detaliojo plano (registro Nr. T00021327) koregavimą SKLYPE (kadastro Nr. 1901/0049:172) Vasarvidžio g. 2 (detaliajame plane sklypas Nr. 2, buvęs adresas Vasarvietės g. 49), keičiant statinių statybos zoną ir ribą ir galimybę susipažinti su sprendiniais, kurie pakoreguoti pagal visuomenės teiktus ir  organizatoriaus priimtus pasiūlymus

Koreguojamas dokumentas:Žemės sklypų Vasarvietėsg. 47 irVasarvietėsg. 49Kaune detalusisplanas(registro Nr. T00021327).

Detaliojo plano koregavimo organizatorius– Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas, el.p.: www.kaunas.lt, tel. (8 37) 42 44 22.

Planavimo iniciatorius– žemės sklypo Vasarvidžio g. 2 Kaune (kadastro Nr. 1901/0049:172) savininkai, fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumentorengėjas:UAB "RV architektų studija", įmonės kodas 300538856, Pamėnkalnio g. 28-2, 01114 Vilnius, projekto vadovas Vaidas Šeibokas tel. +37069813100, el. paštas: [email protected]

Detaliojo plano koregavimo tikslas– pakeisti žemės sklypų Vasarvietėsg. 47 irVasarvietėsg. 49, Kaune, detaliajame plane (registro Nr. T00021327), nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą. Detaliojo plano koregavimas rengiamas LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje ir Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318 p. numatyta tvarka. Visuomenė apie parengtą detaliojo plano koregavimo projektą supažindinama supaprastinta tvarka.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2023-03-08 iki 2023-03-23galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; interneto svetainėje www.kaunas.lt; Eigulių seniūnijoje, adresu P. Plechavičiaus g. 9A, Kaune.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.

 


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Teritorijos tarp Kernavės ir Širvintų gatvių Šnipiškių seniūnijoje detaliojo plano koregavimas sklype Kernavės g. 49 Vilniuje (kad. Nr. 0101/0022:47 Vilniaus m. k.v.)

Planuojama teritorija: Teritorija tarp Kernavės ir Širvintų gatvių Šnipiškių seniūnijoje

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.:Teritorijos tarp Kernavės ir Širvintų gatvių Šnipiškių seniūnijoje detalusis planas (Dokumento registravimo Nr. T00061184)

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-02-25 sprendimas Nr. 1-405 dėl teritorijos tarp Kernavės ir Širvintų gatvių Šnipiškių seniūnijoje detaliojo plano tvirtinimo

Planavimo tikslas: Statybos ribos, požeminės ir antžeminės užstatyti leidžiamos teritorijos koregavimas

Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected], www.vilnius.lt

Detaliojo plano iniciatorius: juridinis asmuo

Projekto rengėjas:  AEXN, UAB, į/k 300120935; A. Strazdelio g. 3-101, LT-02100 Vilnius; [email protected]; +370 616 26831; https://aexn.lt/

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: interneto puslapiuose www.vilnius.lt, www.tpdris.lt nuo 2023-03-08 iki 2023-03-23; Šnipiškių seniūnijos patalpose (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius) darbo dienomis nuo 2023-03-08 iki 2023-03-23

Informacija, iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

 


Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija skelbia viešą aukcioną ir parduoda: CITROEN BERLINGO, 2005 m., benzinas, pradinė pardavimo kaina - 809 Eur; VOLKSWAGEN BORA, 2002 m., benzinas, pradinė pardavimo kaina - 770 Eur; VOLKSWAGEN PASSAT, 2007 m., benzinas, pradinė pardavimo kaina - 1400 Eur.  Išsamesnė informacija pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje https://www.vmi.lt/evmi/aukcionai-/e-parduotuve


AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. (8 800) 11011, el. p. [email protected], parengė Kauno miesto Petrašiūnų ir Dainavos mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą (1Ž), patvirtintą Energetikos ministerijos. Su Planu galima susipažinti Kauno miesto savivaldybės internetiniame puslapyje: http://www.kaunas.lt/kategorija/svarbi-informacija/. Kviečiame susipažinti su Planu: 1. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0089:220), esančio Garažų g. 21, Kaunas savininkus R.B., Ž.B., P.K., M.Z., G.U. 2. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0116:69), esančio Chemijos g. 19C, Kaunas teisėtus paveldėtojus. 3. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0089:185), esančio Taikos pr. 125C, Kaunas  savininkus I.S., M.F.D., E.M., L.K., L.Š., S.J. 4. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0117:15), esančio Kaunas, Elektrėnų g. 10F teisėtus paveldėtojus. 5. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0089:22), esančio V. Krėvės pr. 114B, Kaunas  savininkus V.R., V.K., A.A., I.Š., D.Š., M.A., L.K.  6. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0089:21), esančio V. Krėvės pr. 114A, Kaunas  savininkus L.P., G.U. 7. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0116:64), esančio Chemijos g. 19D, Kaunas  savininkus Z.M., R.M. ir teisėtus paveldėtojus. 8. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0089:1), esančio Taikos pr. 129C, Kaunas  savininkus P.G., A.C., D.K. 9. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0089:227), esančio Taikos pr. 131I, Kaunas  savininkę P.G. 10. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0089:233), esančio V. Krėvės pr. 112A, Kaunas  savininkus M.Ž., V.V., G.V., E.R., Ž. B., R.B., D.Š., E.Š., G.U., P.K., M.Z. 11. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0089:219), esančio Garažų g. 23, Kaunas  savininkę A.M.V. 12. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0141:162), esančio Meletų tak. 3A, Kaunas  savininką A.L.AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. (8 800) 11011, el. p. [email protected], parengė Kauno miesto Petrašiūnų, Gričiupio, Šančių, Centro ir Aleksoto mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą (2Ž), patvirtintą Energetikos ministerijos. Su Planu galima susipažinti Kauno miesto savivaldybės internetiniame puslapyje: http://www.kaunas.lt/kategorija/svarbi-informacija/. Kviečiame susipažinti su Planu: 1. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0191:278), esančio Kaunas, Servitutų g. 97, savininką V.J.P. 2. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0191:51), esančio Kaunas, Servitutų g. 101teisėtus paveldėtojus. 3. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0191:179), esančio Kaunas, Pabiržės g. 14, Kaunas  savininkę B.L. 4. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0187:21), esančio Kaunas, Alsėdžių g. 32savininkė M.S. 5. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0185:156), esančio Kaunas, Dysnos g. 6teisėtus paveldėtojus. 6. Žemės sklypo (1901/0186:43), esančio Kaunas, Rambyno g. 17teisėtus paveldėtojus 7. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0186:24), esančio Kaunas, Rambyno g. 15  teisėtus paveldėtojus. 8. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0185:76), esančio Kaunas, Prancūzų g. 71teisėtus paveldėtojus. 9. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0159:20), esančio Kaunas, M. Riomerio g. 35Asavininką A.B. 10. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0160:10), esančio Kaunas, R. Kalantos g. 4savininkus I.S., V.Ž 11. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0160:9), esančio Kaunas, R. Kalantos g. 6savininką A.K. 12. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0137:65), esančio Kaunas, Vieškūnų g. 10savininką K.M. 13. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0136:153), esančio Kaunas, Slėnio g. 31savininką A.K. 14. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0136:147), esančio Kaunas, Žuvinto g. 39savininkus A.T., R.P. 15. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0136:122), esančio Kaunas, Tauro g. 5savininką V.T. 16. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0136:29), esančio Kaunas, Tauro g. 8savininką V.P. 17. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0136:78), esančio Kaunas, Žuvinto g. 25teisėtus paveldėtojus. 18. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0136:90), esančio Kaunas, Žuvinto g. 9savininką E.M. 19. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0136:106), esančio Kaunas, Žuvinto g. 15Asavininką D.S. 20. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0188:54), esančio Kaunas, Verkių g. 13 teisėtus paveldėtojus. 21. Žemės sklypo (Kadastrinis Nr. 1901/0188:53), esančio Kaunas, Verkių g. 15 savininką E.G.

 

 

Atgal