VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Tautos mokykla

2013-03-05
Pirmadienį Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius priėmė Lenkijos Punsko valsčiaus viršaitį Vytautą Liškauską. Susitikimo metu aptartos finansinės problemos, dėl kurių ketinama Punsko valsčiuje uždaryti tris lietuviškas mokyklas. Plačiau
2013-03-05
Vasario16-osios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 95-ųjų metinių paminėjimas Šalčininkuose vasario 16 d. prasidėjo Šv.Mišiomis Šv.Apaštalo Petro bažnyčioje. Jas aukojo kunigas Vitold  Zuzo pamokslo metu priminęs Vasario 16-osios aktą. Plačiau
2013-03-01
Mirusieji neskaito ir nekalba, o gyviems, matyt, nesvarbu, ką skaito ir rašo gyvieji. Plačiau
2013-03-01
Lietuvių tautos ir valstybės istorija kupina didvyriškumo kovose už laisvę ir nepriklausomą gyvenimą. Tos šventos kovos puslapiuose šalia vyrų aukso raidėmis įrašyta ne viena moteris pagarsėjusi žygdarbiais kautynių metu, savo asmeniniu pavyzdžiu drąsinusi kovos draugus. Plačiau
2013-02-26
Pasak europarlamentaro prof. V. Landsbergio, Lietuvoje įteisinti rašmenys iš kitos valstybės gali būti pirmoji kregždė ir kitiems pareikalauti, kad nebūtų diskriminacijos.   Plačiau
2013-02-26
Kovo 1-3 dienomis Vilniuje vėl vyks tradicinė Kaziuko mugė. Jubiliejinėje 410-ąjį kartą rengiamoje mugėje šiemet didžiausias dėmesys bus skirtas Suvalkijos kraštui.   Plačiau
2013-02-22
Daug kas sunyko, daug kas dar nyksta, Vargo kaimiečiai prie butelio mirksta. Neliko pradinių, kultūros šventovių, Prie merdinčio kaimo aš vienišas stoviu. Plačiau
2013-02-22
Pokalbis su Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininku Juozu DINGELIU LPD  suvažiavimo išvakarėse Plačiau
2013-02-19
1918 metų vasario šešioliktoji –Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo diena. Nepriklausomybės paskelbimo aktą pasirašė  dvidešimt Tautos Tarybos narių. Visi jie buvo kilę iš įvairių Lietuvos kampelių ir turėjo bendrą tikslą – kurti laisvą , nepriklausomą Lietuvą. Kelias link nepriklausomybės buvo ilgas ir vingiuotas. Kartu su noru būti laisviems brendo ir valstybinis pilietinis sąmoningumas. Lietuvos gyventojai vykdė konkrečius Lietuvos valstybingumo atkūrimo uždavinius. Pilietiškumą ugdė  visuomeninės draugijos, organizacijos ,mokyklos, visuomenės veikėjai, spauda. Plačiau
2013-02-19
Praėję amžiai paliko daug reikšmingų nutikimų, vardų ir vietovardžių. Dangeručio vardas praėjusiame amžiuje buvo išpopuliarėjęs dėl vardadienio Vasario 16-ąją. Toks minėjimas netiko sovietmečio realybei, todėl vardas iš lietuviško kalendoriaus vardyno buvo išimtas. Plačiau
2013-02-16
Esame ypatinga tauta, kuriai įgimtas laisvės troškimas. Tai, kad atlaikėme daugeliui pražūtingas istorijos audras, nėra joks stebuklas. Tai - lietuvių nepalaužiamos valios ir vienybės rezultatas, pažymėjo Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kalbėdama trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonijoje Simono Daukanto aikštėje Vasario 16-osios proga. Plačiau
2013-02-11
Lietuva minės Valstybės atkūrimo 95-ąsias metines, prisimins prieš 95 metus Lietuvos Nepriklausomybės Aktą pasirašiusius signatarus, pagerbs šaliai nusipelniusius šių laikų žmones. Plačiau
2013-02-08
XX a. pradžioje Lietuvoje – Suvalkijoje, Aukštaitijoje ir Vilniaus krašte – pradėjusios veiklą  „Žiburio“ (steigiamasis susirinkimas įvyko 1906 m. sausio 6 d. Marijampolėje), „Saulės“ (įkurta Kaune 1906 m. rugpjūčio 7 d.)  ir „Ryto“ (steigiamasis susirinkimas įvyko Vilniuje 1913 m. sausio 13 d.) draugijos atliko didžiulį darbą tautos švietimo, religinio ir tautinio sąmoninimo plėtros kelyje, tapo svarbiais lietuvių katalikiškąjį intelektualinį sąjūdį vienijančiais centrais. Plačiau
2013-02-05
Kas metai, paskutinį sausio šeštadienį į Vilniaus Dailės akademiją iš visos Lietuvos suguža Utenos kraštiečių klubo„Indraja“ nariai ... 2013 metais tai jau 24-as toks susibūrimas. Uteniškių kraštiečių  klubo „Indraja" prezidentas Vilniaus dailės akademijos rektorius profesorius Arvydas Šaltenis, klubo „Indraja“ viceprezidentė Gražina Kadžytė, klubo kanclerė – Rita Aleksandravičiūtė. Plačiau
2013-02-01
Rytas - Lietuvių švietimo draugija, įkurta 1913 m. sausio 31 d. Vilniaus krašto lietuviams šviesti, todėl dažnai literatūroje vadinama Vilniaus Ryto lietuvių švietimo draugija. Plačiau
2013-01-29
Carinei valdžiai Lietuvoje panaikinus spaudos draudimą, pradėjo kuris ir veikti įvairiausios draugijos. Itin didelį darbą tautos švietimo, religinio ir tautinio sąmoninimo plėtros kelyje  nuveikė   XX a. pradžioje – Suvalkijoje, Aukštaitijoje ir Vilniaus krašte – pradėjusios veiklą  „Žiburio“ (steigiamasis susirinkimas įvyko 1906 m. sausio 6 d. Marijampolėje), „Saulės“ (įkurta Kaune 1906 m. rugpjūčio 7 d.)  ir „Ryto“ (steigiamasis susirinkimas įvyko Vilniuje 1913 m. sausio 13 d.) draugijos. Plačiau
2013-01-25
Ar dvigubos pilietybės klausimą reiktų spręsti referendumu, turėtų būti aišku po Konstitucinio Teismo (KT) išaiškinimo dėl pilietybės teikimo plėtros galimybių, sako Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) pirmininkė Danguolė Navickienė, ketvirtadienio rytą susitikusi su Prezidente Dalia Grybauskaite. Plačiau
2013-01-22
Pasaulio lietuvių bendruomenė gali būti ta grandis, kuri padėtų ginti ir užtikrinti užsienio lietuvių interesus, plėtoti žmonių ir institucijų partnerystę, sakė užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, susitikęs su Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos pirmininke Danguole Navickiene.   Plačiau
2013-01-22
Gruodžio 31 d. buvo uždaryta Lietuvos Respublikos ambasada Argentinoje. Buvo prarasta reikšminga lietuviškų draugijų veiklos Argentinoje skatintoja, jos palaikytoja, atnaujintoja. Ambasada buvo atidaryta 2002 metais ir per tuos vienuolika metų buvo Argentinos lietuvių draugijoms svarbus atsinaujinimo faktorius, jų veiklos stiprintojas. Plačiau
2013-01-18
Visi, kam brangi lietuvių kalba, vėl turės puikią progą pasitikrinti savo žinias tradiciniame Nacionalinio diktanto konkurse.   Plačiau