VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

04 28. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos bus sujungtos į vieną įstaigą

Siūloma penkias savarankiškai veikiančias valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybas sujungti į vieną, įsteigiant vieną centrinę instituciją.
Teisingumo ministerija derinimui pateikė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimo projektą.
Pasak teisingumo ministro Juozo Bernatonio, teisinės pagalbos užtikrinimą koordinuojant penkioms savarankiškoms institucijoms ne visada vienodai taikomi valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą reglamentuojantys teisės aktai, sudėtinga planuoti ir proporcingai paskirstyti valstybės biudžeto asignavimus, užtikinti jų racionalų panaudojimą, statistinių duomenų surinkimą.
Centrinė įstaiga ir toliau turėtų teritorinius padalinius Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, todėl nepatogumų žmonėms, kuriems reikalinga teisinė pagalba, toks veiklos reorganizavimas nesukeltų.
Nesikeis ir tarnyboje dirbančių žmonių skaičius - 42, tačiau centralizuotai valdant bendrąsias funkcijas, tokias kaip veiklos planavimas, finansų valdymas, viešieji prikimai, personalo administravimas, būtų racionaliau paskirstytas darbo krūvis, todėl teritoriniuose padaliniuose dirbantys darbuotojai aptarnautų daugiau teisinės pagalbos ieškančių žmonių.
Įstatymo pataisomis taip pat siūloma atsisakyti tarnybų patariamosios institucijos - Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos kolegijos, kurios veikla, atsižvelgiant į siūlomą reorganizavimo modelį, taps nebeaktuali, nes klausimus, susijusius su pavestų funkcijų tinkamu vykdymu, galės spręsti centrinė institucija.
Šiomis pataisomis taip pat siūloma patikslinti įstatyme nustatytas advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, pareigas dėl informacijos pateikimo valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai.
Teisingumo ministerijai inicijuoti šiuos pakeitimus pasiūlė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo taryba, įvertinusi Lietuvos advokatūros siūlymus.

Atgal