VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

10 28. ETT leido areštuoti "airBaltic" ir Rygos oro uosto turtą

Europos Sąjungos teisingumo teismas (ESTT) pripažino Lietuvos teismo teisę areštuoti Latvijoje esantį "airBaltic" ir Rygos oro uosto turtą, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimą bankrutavusio Lietuvos nacionalinio oro vežėjo "flyLAL - Lithuanian Airlines" byloje prieš latvių aviacines bendroves.
Po penkerius metus trukusio proceso ir prieš tai precedento neturintis ESTT sprendimas atveria duris "flyLAL" kreditoriams atgauti beveik 200 milijonų litų žalos atlyginimą už galimai nesąžiningą kaimyninės šalies oro vežėjo veiklą.
"Mes visi labai ilgai laukėme šio Teisingumo Teismo sprendimo, kuris ne tik duoda pagrindą "airBaltic" ir Rygos oro uosto turto areštui Latvijoje, bet ir formuoja naują ES teisinės sistemos precedentą, kuriuo remdamiesi vienos ES narės teismo sprendimas turto areštui bus privalomas vykdyti visoje Sąjungos teritorijoje (...)Dabar belieka sulaukti Latvijos Aukščiausiojo teismo sprendimo ir atlikti vykdymo veiksmus Latvijoje", - komentuoja "flyLAL" bankroto administratorius Aurimas Valaitis
Sprendimą areštuoti Latvijos oro vežėjui "airBaltic" ir Rygos oro uostui priklausantį turtą Lietuvos apeliacinis teismas priėmė dar 2008 m. pabaigoje. Nors šią nutartį pripažino Latvijos pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, 2013 m. gegužę Latvijos Aukščiausiasis teismas kreipėsi į ES Teisingumo Teismą dėl preliminaraus sprendimo priėmimo, siekdamas įvertinti, ar yra pagrindo nepripažinti Lietuvos apeliacinio teismo nutarties Latvijoje.
Priimtas ES Teisingumo Teismo sprendimas yra susijęs su dar 2008 m. rugpjūtį "flyLAL" pareikštu ieškiniu "airBaltic" ir Rygos oro uostui dėl 2004-2008 m. konkurencijos teisės pažeidimais padarytos žalos atlyginimo.
Ieškinyje išvardinti argumentai leidžia daryti prielaidas, kad agresyviai siekdama užimti didelę dalį skrydžių rinkos Vilniaus oro uoste ir iš jos išstumti Lietuvos nacionalinį vežėją, 2004 metais "airBaltic" ir Rygos oro uostas galimai sudarė konkurencijos teisės draudžiamą susitarimą dėl milžiniškų nuolaidų taikymo "airBaltic" Rygos oro uoste. Galimai nesąžiningos konkurencijos vedama bendrovė "airBaltic" pradėjo taikyti kainų dempingą iš Vilniaus oro uosto vykdomiems skrydžiams, kompensuodama patiriamus nuostolius neproporcingai didelių nuolaidų Rygos oro uoste dėka.
Skaičiuojama, kad dėl šių veiksmų Lietuvos nacionalinis vežėjas patyrė nepakeliamą žalą, kurios vertė siekia 199 mln. Lt, ir dėl kurios "flyLAL" buvo galiausiai priverstas pasitraukti iš rinkos. Po "flyLAL" bankroto "airBaltic" beveik visus skrydžius iš karto nukreipė per Rygos oro uostą. Lietuvos Apeliacinis teismas yra patvirtinęs, kad būtina areštuoti atsakovams Latvijos įmonei "Air Baltic Corporation" A/S ir Rygos oro uostui priklausantį, tiek pas atsakovus, tiek pas kitus asmenis esantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą bei turtines teises taip, kad bendra atsakovų areštuoto turto vertė neviršytų ieškinio sumos - 199,830 mln. litų.

Atgal