VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

10 03. S. Skvernelis: turintiems įsiskolinimų valstybei leidimai įsigyti ir nešioti ginklą nebus išduodami

Vyriausybės posėdyje pritarta Vidaus reikalų ministerijos (VRM) siūlymui perduoti Ginklų fondo pavaldumą Ūkio ministerijai. Šiais įstatymų pakeitimais siekiama konsoliduoti su visuomenės saugos srities ūkio subjektų veiklos priežiūra susijusias institucijų funkcijas ir pakeisti Ginklų fondo prie VRM pavaldumą. 
Ginklų fondo vykdomas funkcijas, susijusias su atitinkamų licencijų ir rašytinių sutikimų išdavimu, galiojimo sustabdymu, panaikinimu, taip pat ginklų ir šaudmenų apyvartos bei sprogmenų civilinės apyvartos kontrole, nutarta perduoti Policijos departamentui prie VRM ir apskričių vyriausiems policijos komisariatams.
Vidaus reikalų ministro Sauliaus Skvernelio teigimu, siūlymas perduoti Ginklų fondo pavaldumą Ūkio ministerijai yra susijęs su iš esmės pertvarkoma ginklų, šaudmenų ir sprogmenų apyvartos kontrolės sistema.
"Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinės Ginklų fondo funkcijos perduodamos policijai, ši įstaiga rūpintųsi tik prekyba B ir C kategorijų trumpaisiais šaunamaisiais ginklais, aprūpintų specialaus statuso subjektus A kategorijos ginklais, tvarkytų Valstybinį ginklų registrą bei atliktų ginklų rinkos analizę. Šios funkcijos yra labiau susijusios su Ūkio ministerijai pavesta sritimi - valstybės ūkio politikos vidaus prekybos srityje formavimu ir įgyvendinimu", - Vidaus reikalų ministerijos pranešime cituojamas S. Skvernelis. 
Pakeitimais, kuriems pritarė Vyriausybė, taip pat įstatymais nustatytos esminės ūkio subjektų veiklos sąlygos. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme bei Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatyme įtvirtinti atitinkamų licencijų, leidimų ir rašytinių sutikimų neišdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo ir jo sustabdymo panaikinimo pagrindai, kurie tiesiogiai sąlygoja ūkio subjektų veiklą ir jos tęstinumą. 
"Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme taip pat numatyta nauja nuostata dėl papildomų poveikio priemonių asmenims, turintiems įsiskolinimų valstybei, - tokiems asmenims nebus teikiamos valstybės administracinės paslaugos, t. y. nebus išduodami leidimai įsigyti ir nešioti ginklą", - pažymi ministras. 
Vyriausybės nutarimu taip pat siekiama suderinti Ginklų fondo įstatymo nuostatas su Vyriausybės, Biudžeto sandaros ir Viešojo administravimo įstatymų nuostatomis ir priimti kitus reikalingus su ginklų, šaudmenų ir sprogmenų apyvartos kontrole susijusius įstatymų pakeitimus.

Atgal