VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė, aktualijos

07.11. Seimas priėmė Tarnybinio paso įstatymą

 

Seimas priėmė naujos redakcijos Tarnybinio paso įstatymą (projektas Nr. XIIIP-3437(2), kuriuo nustatoma Lietuvos Respublikos tarnybinio paso paskirtis, jo išdavimo, galiojimo, keitimo, grąžinimo, paėmimo, paskelbimo negaliojančiu, sunaikinimo sąlygos, tarnybiniame pase įrašytini duomenys. Priimto įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis.

Įstatyme įtvirtinta, kad tarnybinis pasas yra asmens dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę, pilietybę, einamas pareigas ir skirtas vykti į užsienio valstybes tarnybos tikslais. Jo formą nustato vidaus reikalų ministras.

Tarnybinis pasas gali būti išduodamas asmeniui, kuris valstybės ar savivaldybių institucijose arba įstaigose eidamas pareigas vyksta į užsienio valstybes tarnybos tikslais, tačiau jis neišduodamas asmeniui, kuriam pagal Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymą yra išduotas Lietuvos Respublikos diplomatinis pasas.

Naujoje įstatymo redakcijoje atsisakyta konkrečių pareigybių, kurioms gali būti išduodami tarnybiniai pasai, išvardijimo.

Įstatyme reglamentuota tarnybinio paso išdavimo, keitimo, grąžinimo, paskelbimo negaliojančiu, sunaikinimo ir paėmimo tvarka.

Tarnybinio paso įstatymas priimtas už balsavus 91 Seimo nariui.

Atgal