VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė, aktualijos

08.30. Vasaros renginys Kupiškio bibliotekoje

 Dr. Aldona Vasiliauskienė

Kupiškio viešojoje bibliotekoje gausu įvairiausių renginių: organizuojamos parodos, leidinių pristatymai, vyksta įvairūs susitikimai.

Karštą 2019 m. birželio 28 d. popietę vyko sutiktuvės dviejų naujų kupiškėniškos tematikos  leidinių:  Kultūros ir istorijos almanacho „Kupiškis“, 2018 ir  kupiškiečio medicinos mokslų daktaro Gedimino Kaluinos  (1929 02 16–2018 03 11) „Mano prisiminimai“.

Leidinių sutiktuves pradėjęs bibliotekos direktorius Algirdas Venskus, sveikino atvykusius, džiaugėsi, kad nepraėjus nei metams rankraštis virto knyga.  Knyga – didelė likimo dovana.

Renginį kaip visada labai sumaniai, apgalvotai vedė Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja Lina Matiukaitė, pristatydama į šventę atvykusius svečius, susietus su pristatomais leidiniais, glaustai pateikdama G. Kaluinos biografinių žinių pluoštelį.

Kupiškio rajono meras D. Bardauskas, kalbėjo, kad gavęs rankraštį ir su juo susipažinęs sumanė išleisti. Meras, džiaugėsi pasirodžiusia knyga ir dėkojo visiems talkinusiems išleidžiant.

Knygos leidybą parėmė Kupiškio rajono savivaldybė, dukros Birutė Kaluinaitė – Miliauskienė ir Gintarė Kaluinaitė – Jones; Justinas Krepšta, PAPYRUS.  Knyga – Vilniaus dailės akademijos leidyklos ir spaustuvės produktas. Tai 19-oji „Kupiškėnų bibliotekos“ knyga (2019 m. 316 p.). Jai pratarmę parašė Lina Matiukaitė.

Almanachas „Kupiškis“ 2018

Pristatant almanachą  „Kupiškis“ renginio vedėja Lina Matiukaitė kalbino redaktorę Danguolę Gudienę, kuri redagavo jau 15-tą žurnalo numerį. Pažymėjo, kad almanachas storėja, įvedamos naujos temos. Tai didelis Vidmanto Jankausko darbas, kurį reikia deramai įvertinti.

Buvo pakalbintas almanacho vyr. redaktorius ir sudarytojas, daugelio straipsnių autorius Vidmantas Jankauskas, kiti publikacijų autoriai: istorikė dr. Aldona Vasiliauskienė,  miškininkas Vidmantas  Markevičius, poetė Gerda Jankevičiūtė, muziejininkė Aušra Jonušytė, žurnalistė Virginija Juškienė.

Iš Bajorų kaimo kilusi G. Jankevičiūtė, atvykusi iš Klaipėdos, poezijos posmus skaitė tarmiškai. Jos posmams, kaip jau minėta, Kazimieras Puronas sukūręs muziką.

Istorikė Aušra Jonušytė kalbėjo, kad jos straipsnyje atsiminimai apie dėdę akademiką, prof.  Vytautą Merkį (1929 05 05–2012 07 25) – tai dviejų vasarų  (2009–2010) bendrystė Urkonių kaime (Varėnos rajone) su Kupiškio garbės piliečiu. Pasikalbėjimai užrašyti giminaitės ranka ir paslėptu jo žmonos profesorės Irenos Reginos Merkienės diktofonu.

Miškininkas Vidmantas Merkevičius kalbėjo apie savo kelią į mokslą, apie mokymosi sąlygas pradžios mokykloje kai trūkdavo popieriaus rašybai. 4-to skyriaus pažymėjimą V. Markevičius gavo karo metu: mokykla degė ir niekas negesino, nes gyventojai buvo išsislapstę, o vokiečiai – užsiėmę savo reikalais...

Kupiškio viešosios bibliotekos salėje laukiant renginio. Iš kairės: tremtinys Napalys Skiemundris, Povilas Puronas, Lainė Puronienė ir Kazimieras Puronas

Renginį veda  Kupiškio viešosios bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja Lina Matiukaitė

įspūdžius pasakoja miškininkas Vidmantas Markevičius

Leidinių pristatymo kalbėtojai

Po renginio. Iš dešinės Skapiškio pagrindinės mokyklos mokytoja Regina Stanienė, gydytoja iš Kauno Dalia Vasiliauskaitė, Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė su dukra Lukne.

Bibliotekos skaitykloje. Iš kairės: Jolita Pipynienė, dr. Aldona Vasiliauskienė, direktorius Algirdas Venckus, skapiškietis Povilas Puronas. Dr. Aldonos Vasiliauskienės nuotraukos

Prelegentas pasakojo, kad Skapiškyje pokario metais, aikštėje prieš mokyklos langus,  sumesdavo partizanų kūnus.

V. Markevičius – 14-os laidos (1953) abiturientas, pasidžiaugė kad iš 36 baigusiųjų būsimąją Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnaziją, tik du nebaigė aukštrojo mokslo. (1997 m. Kupiškio Vlado Rekašiaus  vidurinei mokyklai  buvo suteiktas Lauryno Stuokos-Gucevičiaus vardas. 2000 m. rugsėjo 1 d.  mokykla tapo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija).

Dr. Aldona Vasiliauskienė džiaugėsi, kad renkant medžiagą straipsniui apie s. vienuolę Almą, daug talkino į almanacho pristatymą iš Panevėžio atvykęs brolis Antanas Šimėnas, seserys vienuolės bei Skapiškio pagrindinės mokyklos mokytoja Regina Stanienė, suradusi giminaitę ir vienuolės vaikystės nuotraukas. Prelegentė  kalbėjo apie didžiulį  leidinio redaktoriaus Vidmanto Jankausko darbą ir atsakomybę, sudėtingą ir daug kantrybės reikalaujantį medžiagos rinkimą archyvuose. Kupiškio kraštas gali didžiuotis išugdęs tokią asmenybę kaip Vidmantas. Savo pasisakymą dr. A. Vasiliauskienė užbaigė su gėlėmis, atvežtomis iš Skapiškio nuo Dievo tarno Mečislovo Reinio Rūpintojėlio už pasiaukojamą darbą knygų leidyboje pasveikindama Vidmantą Jankauską, o bibliotekai įteikdama pora dėžių iš Amerikos gautų ten leistų žurnalų bei du didelius krepšius (apie 100 vienetų) įvairių knygų.

Renginio pabaigoje visus kalbėjusius bibliotekos direktorius Algirdas Venckus ir Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja Lina Matiukaitė apdovanojo Gedimino Kaluinos  knyga „Mano prisiminimai“. Be to,  moterys gavo specialias apyrankes, o vyrai – raktų pakabučius.

xxx

Intarpuose tarp kalbėtojų, kupiškėniška tarme, pritardamas gitara, savo sukurtas melodijas pusseserės Gerdos Jankevičiūtės žodžiais nuotaikingai atliko skapiškietis Kazimieras Puronas, sulaukdamas gausių aplodismentų.

Po oficialaus leidinių pristatymo ilgai bendrauta  prie skanumynais padengto stalo, giros, arbatos ar kavos puodelio.

Atgal