VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

2017-06-22
Birželio mėnuo, kaip ir kiekvienais metais,  žymi  mūsų tautą palietusius  svarbius įvykius – lietuviškos spaudos draudimo pradžią, 1926 metais pradėtas transliuoti Lietuvos radijo laidas,  sovietų okupaciją, okupanto vykdytą mūsų žmonių genocidą, tremtį, 1949 metais VLIK-o iniciatyva priimtą Lietuvių chartą, Lietuvos Sąjūdžio gimimą, jo organizuotą Gedimino aikštėje pirmąjį daugiatūkstantinį mitingą.   Plačiau
2017-06-22
Normindamas Lietuvos raštą, kalbininkas Jonas Jablonskis skolinosi abėcėlę iš mūsų šaliai beveik jokios įtakos neturinčios Čekijos, kad būtų išvengta lenkų kultūrinės įtakos per raštiją.  Plačiau
2017-06-20
Be herojų: budeliai, aukos, išdavikai ir patriotai nusikalstamame totalitaristų - sovietų ir nacių - sąmoksle. Augustinas Idzelis turi daug titulų: MA, PhD, JAD. Ne kiekvienas Lietuvoje juos teisingai perskaitys ir supras, todėl dera paaiškinti. Plačiau
2017-06-20
Birželio 12 d. Vilniaus rotušėje iškilmingai pagerbtas ginkluotos pokario rezistencijos dalyvio, politinio kalinio, Tikinčiųjų teisių gynimo komiteto nario, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidėjo, Atkuriamojo Seimo nario monsinjoro Alfonso Svarinsko ir Lietuvos partizanų atminimas.  Plačiau
2017-06-20
Birželio 16 d. Lietuvoje viešėjęs Jungtinių Amerikos Valstijų Pensilvanijos nacionalinės gvardijos vadas brigados generolas Tony Carrelli susitiko krašto apsaugos ministru Raimundu Karobliu, Lietuvos kariuomenės vadu gen. ltn. Jonu Vytautu Žuku, kariuomenės Jungtinio štabo viršininku gen. mjr. Vitalijumi Vaikšnoru, Sausumos, Oro pajėgų ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadais. Plačiau
2017-06-20
1967 metais pasirodė pirmasis almanachas „Lietuvos fotografija". 50-mečio jubiliejaus proga norisi bent trumpai atsigręžti į tokio tipo leidinių Lietuvoje istoriją, juolab, tuomet buvau vienas iš Lietuvos fotomenininkų sąjungos įkūrėjų, pirmojo „Lietuvos fotografijos“ almanacho sudarytoju.  Plačiau
2017-06-17
Pasiekimai: vieni pasiekė siekdami, kiti pasilenkdami. Pažink save, ir sužinosi, koks netobulas esi. Širdis maža, bet nori didelių dalykų. Plačiau
2017-06-17
Ilgai ir sąžiningai, kaip būdinga lietuviško kaimo žmogui, triūsė Kazys Radzevičius užsieniuose, liejo prakaitą karštose plieno liejyklose, fabrikuose, kad galėtų sugrįžęs į Tėvynę nusipirkti žemės pėdą, tapti jos šeimininku. Plačiau
2017-06-17
Ryšiai. Įvairiausi. Kaip žmonės ir jų valstybės. Ir iš tų ryšių atsirandantys sprendimai. Dažnai lemtingi.  Plačiau
2017-06-17
Jis buvo pirmasis, tamsiausioje rusų priespaudos naktyje pradėjęs ieškoti Lietuvos laisvės pragiedrulių ir skleisti pirmuosius laisvės vilties spindulius“, - taip apie dr. Joną Basanavičių rašė jo pirmasis biografas Adolfas Nezabitauskis 1938 metais jo išleistoje knygoje „Jonas Basanavičius“ (K.,1938). Plačiau
2017-06-13
Trečiasis Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos „Atgimimo bangos“ renginys įvyko 2017 m. birželio 7 d. Nepriklausomybės aikštėje šalia Lietuvos Respublikos (LR) Seimo rūmų.  Plačiau
2017-06-13
Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas susitiko su Prancūzijos Respublikos ambasadoriumi Lietuvoje Philippe Jeantaud, Prancūzijos regioniniu patarėju žemės ūkio klausimais Jean–Louis Buer, ekonomikos patarėju Jack Pillain ir jo pavaduotoja Danute Litviniene. Plačiau
2017-06-10
Šių metų gegužės paskutinį šeštadienį Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko konferencija „Mokykla be patriotizmo – jaunimas be vertybių – Lietuva be ateities?“, kurią organizavo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos bičiulių klubas (valdybos pirmininkas dim. mjr. Antanas Burokas) ir Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinė taryba (pirmininkas Algis Narutis), vienijanti 23 nevyriausybines organizacijas. Plačiau
2017-06-10
Augustinas Voldemaras – pirmasis Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas ir pirmasis LR Užsienio reikalų ministras – viena prieštaringiausiai vertinamų Lietuvos istorijos asmenybių.  Plačiau
2017-06-10
Užmerk akis ir jie ateis, Tų metų uždangą praskleis – Mirčių ir skausmo kelią. Jų kovą pokaris primins. Plačiau
2017-06-10
Į medžius ir mišką Lietuvoje žiūrima pagarbiai. Ši paslaptinga pagarba medžiams lietuvio sieloje gimsta tarsi savaime. Jau nuo pat mažens, tėvų nemokomi ir neraginami, jaučiame medžių trauką, girių paslaptingumą. Plačiau
2017-06-10
Prisimenant 1988-ųjų vasarą, kai prasidėję Sąjūdžio mitingai sukviesdavo pradžioje dešimtis, o po to ir šimtus tūkstančių žmonių.  Plačiau
2017-06-10
Girininkų kaimo (Kauno r.) miške įvyko kuklus, bet jaudinantis renginys, skirtas I Pasaulinio karo metais šioje vietoje žuvusiems vokiečių kariams atminti. Iniciatyvos sutvarkyti atokioje vietoje esančias kapines ėmėsi Vokietijos karių kapų priežiūros tautinė sąjunga, Rukloje įsikūrusi NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė ir Kauno rajono savivaldybė. Plačiau
2017-06-06
Tegu – mes broliai, seserys, bet laisvėje nelygūs – Skirtingos mūsų laisvės, kaip skirtingos mūs knygos – Vieniems jinai – už Lietuvą gyvybė paaukota, Kitiems – už Judo grašį suderėta ir parduota Plačiau
2017-06-06
Lietuvos universitetus šiandien norima priversti dirbti remiantis vien ekonomine logika, pasitelkiant vadybos principus. Tačiau universitetas – tai ne laboratorija, ne fabrikas, ne kokios nors dirbtuvės. Universiteto pagrindinis tikslas – ugdyti tautinę sąmonę, tautos intelektą, protą ir moralinę kultūrą. Juk, tarkime, chemiją žmogus gali studijuoti bet kur pasaulyje.  Plačiau