VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

2017-10-23
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro interneto svetainėje, kurioje jau keleri metai viešinami bendrojo pobūdžio KGB veiklos dokumentai, pradedamas slaptųjų KGB bendradarbių (agentų) asmeninės veiklos viešinimas. Šio pobūdžio informaciją atskleis vadinamieji „agentūriniai pranešimai“. Plačiau
2017-10-24
Lietuvos esperantininkų sąjunga 2018 metais švęs savo šimtmetį. Ji buvo įkurta 1918 metais Kaune. Lietuvos esperantininkų sąjungos kūrėjas ir pirmasis jos vadovas buvo  žymus Lietuvos visuomenės veikėjas, prelatas, rašytojas, poetas, publicistas, literatūros kritikas, mokslininkas profesorius Adomas Jakštas-Aleksandras Dambrauskas. Plačiau
2017-10-24
Lietuvos esperantininkų sąjunga 2018 metais švęs savo šimtmetį. Ji buvo įkurta 1918 metais Kaune. Lietuvos esperantininkų sąjungos kūrėjas ir pirmasis jos vadovas buvo  žymus Lietuvos visuomenės veikėjas, prelatas, rašytojas, poetas, publicistas, literatūros kritikas, mokslininkas profesorius Adomas Jakštas-Aleksandras Dambrauskas. Plačiau
2017-10-24
Kai pirmą kartą pamačiau ir išgirdau generolą Joną Kronkaitį kažkokioje konferencijoje, neprisimenu mokslinėje ar politinėje, nustebau šio kariškio inteligencija, jo kalbos turtingumu ir logika, patriotine intonacija. Tai buvo nauja, netikėta. Buvome įpratę matyti kitokius kariškius. Plačiau
2017-10-21
Daugelį paprastų, bet gerų ir nesenstančių tradicijų kaimo gyventojai perėmė iš praslinkusio šimtmečio pirmosios pusės. Augdamas dažnai stebėdavausi, kokia svarbi vieta kaimiečių gyvenime buvo skiriama darniems santykiams su kaimynais. Plačiau
2017-10-21
Žurnalistų klubas A - auga! Kai gavau Aplinkos ministerijos vyr. specialisto, žinomo gamtininko ir gamtos propaguotojo Selemono Paltanavičiaus kvietimą su grupe aplinkosauga besidominčių žurnalistų apsilankyti Ventės rage, tikrai apsidžiaugiau.  Plačiau
2017-10-17
Pastatai išsilaiko pasatyti iš plytų, o namai – iš meilės. Ir nieko nedarant pinigų vertė krinta. Plačiau
2017-10-17
A.Š. Pone Trumpa, man malonu pristatyti mūsų klausytojams jus, kaip žinomą istoriką, Antano Smetonos laikų „Lietuvos aido“ žurnalistą, dirbusį JAV Kongreso bibliotekoje, po 50 metų sugrįžusį į Lietuvą ir vėl čia švenčiantį Kalėdas. Gal būt pradėkime nuo to, kas jums labiausiai įsimintina iš pragyventų 84 metų. Plačiau
2017-10-17
Žmogus, kuris tiki Gėrio pergale, kuris yra nusistatęs savo kelio linkmę, kuris žino, kad jo niekas iš to kelio, iš jo vagos neišmuš, kuris prisitaikė prie aplinkybių ir jas valdo, visada pasiekia savo tikslą. Vladas Putvinskis-Pūtvis Plačiau
2017-10-17
Atnaujintame Lyčių lygybės indekse pateikiama informacija apie šiandieninę padėtį Europoje. Žengiame pirmyn, tačiau bendra pažanga yra labai lėta. ES rodiklis (66,2 iš 100 balų) yra vos keturiais balais geresnis nei prieš dešimt metų.  Plačiau
2017-10-16
Talkinant Lietuvos kultūros tarybai ir Kauno rajono savivaldybei, jos viešoji biblioteka įgyvendino projektą, leisiantį iš bet kurios pasaulio dalies geriau pažinti rajono teritorijoje esančius dvarus, sodybas, namus bei juose gyvenusias iškilias asmenybes. Tą padaryti padės virtualus gidas. Plačiau
2017-10-15
Spalio 12-13 d. Vilinuje vyko Vilniaus inovacijų forumas „Naujovių dreifas“  („Innovation Drift“), kurį rengia Ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA). Inovacijų savaitės metu vykęs renginys finansuojamas Europos sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis. Vienas didžiausių Baltijos jūros regione vykstančių renginių ateities tema šiemet sukvietė daugiau kaip keturiasdešimt mokslininkų, verslininkų ir futurologų iš 15 pasaulio valstybių. Plačiau
2017-10-15
Po laiko, praleisto svetimoje šalyje, grįžti į tėvynę gali būti nemenkas iššūkis. Kaip susirasti patinkantį darbą, vėl integruotis į visuomenę, nuo kurios jau atitolai, pritapti – tai klausimai, kylantys grįžtantiems emigrantams.  Plačiau
2017-10-14
„Kai sūnų išleidai į laisvės kovas/ Ir ašarą nubraukei tyliai,/ Pašvaistė ties pamiške švietė rausva/ Ir nešė kulkosvaidžius vyrai./ Tą naktį dangus negesino žvaigždžių,/ Aušra nusigandusi švito/ Ir kraujas iš daugelio vyrų širdžių/ Nudažė Tėviškės arimą. <...>“. Plačiau
2017-10-14
Mūsų minties greitis yra neapsakomai didelis, jis įveikia neišmatuojamus atstumus. Skaitytojai, kurie, kaip ir aš, ne vieną dešimtmetį yra dirbę muziejų sistemoje, puikiai supranta, prie kokių  išvadų priveda kasdienis susitikimas su brangiu lietuviams tautos paveldu.  Plačiau
2017-10-03
Lietuva yra sparčiausiai senstanti ir nykstanti tauta. Kad Lietuva neišsivaikščiotų galutinai, pašventinsim paminklą Negimusiems vaikams. Taigi, spalio 8 d. paminklas bus atidengtas Šėtoje, Kėdainių raj. Pradžia 12 val. Plačiau
2017-10-03
Kastytis Mačėnas rugsėjo 15-ąją susirinkusių Vilniuje šeimos narių, pažįstamų ratelyje  pažymėjo savo 80-ties metų sukaktį.  Raštu atsiuntė sveikinimus jubiliejaus proga ir kelių valstybės įstaigų darbuotojai. Plačiau
2017-10-03
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija kartu su mokslininkų grupe vykdo kopų tvarkymo projektą. Rugsėjo mėn. 22 dieną įvyko susitikimas su mokslininkais. Plačiau
2017-10-03
Pušaloto miestelyje darbavosi archeologai. Tyrinėtas vienas didžiausių mūsų kraštuose žiemgalių kapinynas. Didelė jo dalis buvo sunaikinta plečiantis miesteliui, taip pat laidojant šių laikų mirusiuosius, tad, norint surinkti kuo daugiau archeologinės medžiagos, reikia belstis į gyventojų duris. Plačiau
2017-10-02
Konferencijoje dalyvavo: Lietuvos atsargos karininkų sąjungos [LAKS[ Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos skyrių delegatai, visuomeninių organizacijų atstovai, KAM ministro patarėja Greta Monika Tučkutė. Plačiau