VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

2018-06-08
Kėdainiuose savo veiklą tęsia pirmos kadencijos  Liaudies deputatų tarybos klubas, vadovaujamas Vaclovo Volkaus. Klubas nutarė deramai pažymėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir Persitvarkymo Sąjūdžio 30-metį.  Plačiau
2018-06-08
apjungti / apvienyti (tinklus, žmones) -  sujungti (tinklus) / suvienyti (žmones) Plačiau
2018-06-07
„Lietuvos aido“ redakciją pasiekė žinia apie UAB ,,Jurbarko vandenys” vilkinamą Kolektyvinės sutarties pasirašymo terminą ir nenorėjimą kalbėtis su darbuotojais Plačiau
2018-06-07
Didžiąją ir svarbiausią savo dokumentų dalį KGB išsivežė į Rusiją, tačiau ir iš likusių galima atsekti KGB ir kitų sovietų jėgos struktūrų bandymus pasipriešinti laisvės sąjūd Plačiau
2018-06-03
Krašto gynybos patirtis kupina karo raitelių nutikimų. Praėjusio amžiaus pirmos pusės karo raitelių nutikimus Gaižiūnų poligone perteikia I-mojo gusarų (husarų) pulko gusaras Antanas Baškys.  Plačiau
2018-06-03
Taigi, kaltinti ar atleisti?Šįkart – kaltinti!    Rašom ir tariam: laisva Lietuva! Laisva… Tik nuo ko? Nuo apkalbų? Nuo elementarių moralės normų laikymosi? Nuo Šventojo Rašto tiesų?! Plačiau
2018-06-01
Konferencijos „Scientia et historija“ edukacinės sesijos III temą sudarė lokaliniai pranešimai:  „Pilietinio sąmoningumo ir vertybinių nuostatų ugdymas Skapiškio pagrindinėje mokykloje“ (Birutė Zaborskienė) Plačiau
2018-06-01
Pora - tai vyras ir žmona, tai motina ir tėvas. Kurį laiką tėvas buvo lyg šešėlyje šalia motinos, jos vaikų.  Gražu, kai vaikams skirtą dieną pagerbiamas ir tėvas, juk ir motina, ir tėvas verti pelnytos pagarbos: jie, gyvybės – savo atžalų – šaknys.  Plačiau
2018-06-01
Mykolas Giedraitis gimė Lobzove prie Dziarečyno 1929 m., mirė Oksforde 2017 m. gruodžio 29 d.Jis nemažai prisidėjo prie giminės įamžinimo Lietuvoje. Plačiau
2018-06-01
Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės karės vyresniosios eilinės Monikos Žilienės įspūdžiai apie tarnybą Jungtinių Tautų vadovaujamoje misijoje MINUSMA Malyje Plačiau
2018-06-01
Tėčio paveikslas mano atmintyje glaudžiausiai susijęs su didžiausia mūsų šeimos vertybe – kasdiene skania, apskrudusia, ant ajerų kepta duona. Su jos gražiu, bet sunkiu keliu ligi mūsų stalo. Plačiau
2018-06-01
Socialinės rizikos grupės atstovai it šmėklos persekioja vietos gyventojus, trikdydami jų būtį, šokdina policiją bei medikus, socialinės tarnybos darbuotojus. Didžiulis  skaudulys pačioje Lietuvos sostinėje: narkomanai, benamiai ir prostitutės. Kiek Vilniuje yra tokių asmenų, negalėjo atsakyti nė viena tarnyba. Kiek daugiau informacijos turi medikai, kuriems dažnai tenka gaivinti kvaišalų ar alkoholio perdozavusius asmenis. Per parą pagalba suteikiama keliems dešimtims. Plačiau
2018-05-29
Likus vos keletui dienų iki vasaros, dauguma asmenų ima planuoti atostogas. Vieni renkasi poilsį užsienio kurortuose ar didmiesčiuose, kiti – įvairias pramogas gimtojoje šalyje.  Plačiau
2018-05-28
Skaistybės įžadus patikimiausia duoti senatvėje Neišardomos tik mirusios poros. Plačiau
2018-05-28
Kėdainių savivaldybėje įvyko įdomi ir turininga „apvalaus stalo“ diskusija aktualia tema apie gyventojų santykį su vandeniu ir nuotekomis, vandentvarkoje kylančiomis aplinkosauginėmis ir socialinėmis problemomis Plačiau
2018-05-28
Šalies finansų sistema veikia stabiliai ir yra atspari sukrėtimams. Lietuvos ekonomika išgyvena pakilimą: gyventojai ir įmonės finansiškai stiprėja, kreditavimas auga Plačiau
2018-05-24
Penki kilometrai į rytus nuo Antalieptės, Zarasų rajone, buvo nedidelis, trijų kiemų Berniškių sodžius. 1942 m. gyventojų surašymo duomenimis jame gyveno Dominyko Vėbros – 8 asmenų, Prano Mieželio – 7 asmenų ir Zakaro Mieželio 4 asmenų šeimos. Plačiau
2018-05-24
Tremtyje gimęs Puronų sūnus Povilas Puronas gimė Irkutsko srityje 1951 m. liepos 9 d.  Jį krikštijo kunigas misionierius – tremtinys. Krikšto tėvai  buvo Eugenija Mikėnaitė-Balienė (dabar gyvena Kupiškyje) su broliu Linu Mikėnu. Krikštasūnis buvo jau ketverių metų. Povilas atsimena, kad jis pats, o ne krikšto tėvai, atsakinėjo kunigui. Plačiau
2018-05-24
Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos vykusių minėjimų tęsinys įvyko gegužės mėn. 20 dieną  Kauno įgulos karininkų ramovės Kunigaikščių menėje Plačiau
2018-05-24
1990 m. rugsėjo 29 d. laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ (Nr. 81, p. 2, 4) Eleonora Vaičeliūnienė  straipsnyje „Ačiū visam kaimui“ rašo apie 1948 m. gegužės 22 d.  Plačiau