VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

2011-02-18
Šiandien Vasario 16-oji ir visur iškabintos vėliavos. O ant mūsų namo iškabino - gal prieš kelias dienas - didžiulį alaus reklaminį plakatą. Savo meniškumu ir dydžiu šis plakatas nustelbia visas nepriklausomybės vėliavas. Viršuje, kaip reikalaujama, teisingi žodžiai: „Vartodami alkoholį, rizikuojate savo sveikata, savo šeimos ir visuomenės gerove”. Plakato centre - bokalas su skysčiu viduje ir dar teisingesni žodžiai: „Svarbiausia, kas viduje”. Plačiau
2011-01-18
Pradėjome naujuosius metus, atšventėme nepriklausomybės dvidešimtmetį, džiaugiamės laisve, o Seimas ir politinės partijos vis rodo pavyzdį, kaip sugriauti valstybę ir jos institucijas. Kad tai aiškiau suprastume, padarykime ekskursą į netolimą praeitį ir hipotetinę ateitį ir pamatysime, kaip kartojamos kvailystės ir iš jų nesimokoma. Plačiau
2011-01-11
Džiaugsmingai švenčiame tautos atgimimo dvidešimtmetį. Gyvename formaliai laisvoje ir demokratinėje Vakarų civilizacijos šalyje, bet žmonės iš jos bėga. Žinoma, bėga dažniausiai viliojami geresnės gyvenimo kokybės, kurios dar negali suteikti mūsų jauna valstybė. Bet dažnai ir nuvykę į aukštos gyvenimo kokybės šalis mūsų tautiečiai vagia, plėšia, žudo ir kitaip nusikalsta. Kodėl? Gal mūsų civilizacija yra istorijos klaida? Kai kurie modernumo, technologijų ir vyriausybių kritikai taip mano. Kirkpatrick Sale knygoje „Rebels Against the Future“ (Sukilėliai prieš ateitį, 1996) aprašo 19 amžiaus britų tekstilės fabrikų darbininkų sukilimą, protestuojant prieš darbininkus pakeičiančias Džeimso Vato garo mašinas, ir kviečia naujam sukilimui prieš kompiuterių ir kitų technologijų vis daugiau ydingai valdomą mūsų gyvenimą. Plačiau
2011-01-07
Plačiau
2011-01-07
Ponas Vytas, dar mūsų kompanijoje vadinamas Storas iš Sasnavos, pasakoja, kas jam nutiko antradienio rytą. Išėjęs su šuneliu Mike pasivaikščioti. Kai atidarė paradines duris (iš laiptinės į lauką) juos pasitiko dvi mergaitės, stovinčios ant laiptelių, užstojo kelią. Ne tik stovėjo, nepraleido senuko, bet ir rūkė. Tuo metu Karoliniškių gimnazijos gimnazistai ir gimnazistės nedarniomis kolonomis traukia į pamokas ir, iki mokyklos likus 30 metrų, laiptinėse sustoja patraukti dūmą. Plačiau
2010-12-28
Kaip žinoma, Seimas šiomis dienomis sumažino alkoholinių gėrimų akcizus, kitaip sakant, alkoholio gamintojams padovanojo, vieni sako, 100 mln. litų, kiti – 50 milijonų. Verta, kad tie Seimo nariai, kurie balsavo už, būtų vadinami tautos priešais ir kaipo tokie turėtų Seime tarnauti tik iki šio Seimo pabaigos. Tauta tokių žmonių negali rinkti savo atstovais, nes jie jai kasa duobę. Tokia pono Vyto, dar vadinamo Storo nuo Sasnavos, nuomonė. Plačiau
2010-12-21
Artėjant Šv. Kalėdoms kiekvienas Žemėje pradeda galvoti, mąstyti, kas gi toks buvo Kristus, kokia jo reikšmė šiam pasauliui, pagaliau kaip šiandieną suprantame jo Mokymą. Įsigilinti į tokius apmąstymus rekomenduoja Bažnyčia, ir jei jie patobulins žmogų dvasiškai, vadinasi, tai Kristaus gimimo šventei bus suteikta tikroji prasmė. Ir toks žingsnis reikš Kristaus užgimimą žmogaus širdyje - taip jis gimsta nuolat, jei žmogus sugeba į tai gilintis, tam pasirengęs ir to nori. Bet negalima nė abejoti, kad tuos klausimus gvildena ne vien tik 2,2 mlrd. žmonių, išpažįstančių krikščionybę, jų yra žymiai daugiau – vieni ieško tikrosios gyvenimo dvasinės prasmės kitose religijų formose, dar kiti, anksčiau ar vėliau, turės prieiti prie tų ieškojimų slenksčio. Plačiau
2010-12-21
Šįkart didysis Danijos mąstytojas panoro dar kartą aplankyti paslaptingąją girių, Nemuno su jo dangų remiančiais krantais šalį, jam rūpėjo pamatyti, kaip mes saugome pasaulyje išgarsintų Kauno ir Vilniaus miestų paminklus. Būdamas fanatiškas Skandinavijos kraštų kultūros gerbėjas ir populiarintojas, norėčiau analitiškas Hanso Kristiano Anderseno pastabas trumpai perteikti skaitytojams. Kauno gotikos grožis, restauratorių pastangomis vėl prabylantis įspūdinga senove, svečiui, matyt, sukėlė kūrybinių minčių, nes jis į savo kelionės aplanką šį tą brūkštelėjo. Plačiau
2010-12-21
Diskusija kraujo donorytės tema visada būna dvejopa: vieni žmonės pasisako tik už savanorišką neatlygintiną kraujo donorystę, kiti - kad valstybė už kraujo davimą privalo mokėti, dar kiti pasakoja prieš keliolika metų girdėtas istorijas ar mitus, kurie atbaido žmonės nuo kraujo donorystės. Tačiau augantys skaičiai liudija, kad kasmet vis daugiau jaunų ir socialiai aktyvių žmonių tampa neatlygintinais kraujo donorais. 2010 metais VšĮ Nacionaliniame kraujo centre beveik 50 procentų surinkto kraujo sudarė neatlygintinai paaukotas kraujas, kurio daugiausia padovanojo jauni - nuo 18 iki 25 metų amžiaus - žmonės. Plačiau
2010-12-17
Gruodžio 7 dieną Lietuvos jūrų skautijos nariai buvo pakviesti dalyvauti Kauno moksleivių techninės kūrybos centro ir Kauno jaunimo žiniasklaidos centro organizuotoje apdovanojimų ceremonijoje, kur buvo skelbiami Jaunimo nevyriausybinių organizacijų fotografijos konkurso „Geriausias fotoreportažas 2010“ nugalėtojai. Plačiau
2010-12-14
Motto: Visos Lietuvos negeriantys, vienykitės gėrimui Šią istoriją man papasakojo vienas žurnalistas, esą matęs, girdėjęs ir dalyvavęs. Štai ji. Tokį užrašą neseniai pamačiau vieno laikraščio makete. Jis labai priminė savo mobilizuojančia galia sovietų laikų „Tiesą“, tik vienytis tada buvo šaukiami proletarai. Sovietų šūkis buvo aiškus, kryptis tiksliai nubrėžta – kapitalizmo sužlugdymas ir komunizmo aušra. Ką reiškia šis šaukinys dabar? Atsakymą radau pabuvęs „Lietuvos Negeriančių Asociacijos – LNA“ visuotiniame narių suvažiavime. Plačiau
2010-12-14
Pastaruoju metu daugelį kankina klausimas: kaip turėtume vertinti pasaulinę sensaciją vardu WikiLeaks. Ką reiškia skandalingi WikiLeaks išviešinimai? Ir kas yra tas Julianas Assange‘as: pavojingas nusikaltėlis ar herojus? Globalioje žiniasklaidoje vertinimų spektras labai įvairus. Kalbama ir apie informacinį anarchizmą, kuris veda prie mažiau laisvo informacijos tekėjimo, ir apie revoliucinį proveržį demokratinės teisės žinoti kelyje. Viso pasaulio politikai, žinoma, labiau piktinasi nei džiaugiasi. Ir tai - natūralu. Nors kai kurių kraštutinių JAV politikų pareiškimai apie mirties bausmę Assange‘ui skamba neadekvačiai. Neteisingas yra ir diplomatijos paslapčių išviešinimo prilyginimas teroristiniam Rugsėjo 11-osios antpuoliui. Plačiau
2010-12-14
Mieli Lietuvos žmonės! Kreipiuosi į Jus sunkią Lietuvai ir Vyriausybei valandą. Kreipiuosi, žinodamas, jog Jūs suprantate sunkią Lietuvos valstybės biudžeto būklę ir visą atsakomybę, kuri sunkia našta užgulė mano pečius ir skaudžiomis pasekmėmis atsiliepė Jūsų būčiai ir buičiai, Jūsų teisėtiems lūkesčiams ir Jūsų viltims sulaukti pažadėtos gerovės valstybės. Plačiau
2010-12-07
Perskaičius straipsnį, susidaro įspūdis, kad Antanas Terleckas yra vulgarus lietuvių tautos istorijos klastotojas. Kodėl jis taip neatsakingai elgiasi? Manau, kad jo kilmės tikrosios šaknys yra Lenkijoje. Ar taip yra, galbūt į mano paklausimą atsakys pats Antanas Terleckas. Plačiau