VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2016 01 19. Vertybių sistema plinta nuo pat mokyklos suolo

Algirdas Pilvelis

Jokia jėga nepajėgs  sustabdyti žiaurumo ateityje, jeigu  dėl to niekas nepakrutins piršto dabar. Žiaurumas nesiliaus gyvavęs savaime,  kaip tikisi kai kurie  mūsų naivuoliai, puoselėjantys viltį, kad kažkada gali pasibaigti vadinamieji  „pereinamieji“ laikotarpiai. Juk asmenybės gimsta nepriklausomai nei nuo valdžios, nei nuo tėvų pageidavimų. Mokslininkai sako,  kad tai priklauso nuo genų, o rytų  religijų atstovai – kad tai yra karmos dėsniai.  Nesvarbu, kaip aiškinsi.  Tai, kad žmonės  gimsta labai įvairūs, yra tiesiog  neišvengiamas visuomenės dėsnis. Todėl savaime  tenka prieiti išvadą, kad  žiaurumai, nuo kurių nukenčia  „kitokie“, Lietuvoje tęsis tol,  kol vargais negalais gyvuos ši šalis, kurioje prieš žmogų  jau pridaryta tiek baisybių.

Naujoji karta  mums tegali  atnešti tik kažkokią  satanizmo principais  pagrįstą respubliką, kurioje gali vykti ir rinkimai į Seimą, o prezidentas turėtų  būti su ragais ir kanopomis.  Dvasiniam degradavimui, kaip ir  tobulėjimui, turbūt nėra jokių ribų.

Vertybės ir principai sukeisti vietomis, t.y. principai, kurie priklauso nuo mūsų, yra tapę  nekintančiomis vertybėmis. Todėl mes jų negalime keisti ir priimame kaip pamatines sąvokas. Vertybės visada autoritarinės. Kai jų vietą užima visuomenės principai, ką nors keisti realiame  gyvenime pasidaro  neįmanoma. Mes tik aklai ir nuolankiai priimame rezultatus, giedame ditirambus kančios kultui, nes iš tikrųjų tokioje situacijoje  jokios išeities, išskyrus  kančią, nėra.

Atgal