VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

2012-09-21
Rugsėjyje, vos lapams pradėjus gelsti, prieš šimtmetį Suvalkijoje gimė vienas kino Lietuvoje pradininkų Stasys Narijauskas (1912–1998). Visą gyvenimą praeities, šeimos relikvijas vertinęs S. Narijauskas sūnui Gediminui paliktame dienoraštyje 1924 metais rašė: „Gimiau neabejotino lietuvio krašte – Suvalkijoje, Vilkaviškio apskrityje, Pavembrių kaime iš Kazio Narijausko ir Marijos Šlekytės. Kaime gimiau, bet beveik visą gyvenimą esu surištas su miestu. Nelikau artoju, bet ir mokslo didelio nėjau. Nesiruošiau į mokytus ir apsišvietusius žmones. Bet esu lietuvis ir myliu jos praeitį, myliu tautą, tarp jos gyvenu, tarp jos ir mirsiu. Galbūt tau vienas kitas parašytas posmas kažką primins ar pasakys: taip, jei gerbiami mano laikų redaktoriai rado reikalo, nepagailėjo man vietos jų redaguojamuose žurnaluose, man ir užtenka. Vadinasi, mano sielos pojūtį pergyvenu ne tik aš vienas, bet ir daugelis man nepažįstamųjų, draugų, bičiulių.“ Plačiau
2012-09-21
Netoli Kvetkų (Biržų r.) yra Palaidžios kaimas, susikūręs skirstantis į vienkiemius iš trijų (Pukių, Gintautų ir Devenių) kaimų. Pukių kaime gyveno Uršulė (mirė 1937 m. vasario 18 d.) ir Kazys (mirė 1944 m. vasario 9 d.) Kaluinos, išauginę 4 sūnus ir vieną dukrą: Povilą (1888–1963 02 14), Jurgį (miręs 1945 m. liepos 2 d.), Adolfą ir Viktorą bei Pauliną Lapėnienę. Iš penkių vaikų tik Povilas ir Paulina sukūrė šeimas. Adolfas ir Viktoras Kaluinos išvyko į Argentiną. Visi siekė gyventi vienoje vietoje, kad nereikėtų dalinti žemės: ką iš to nedidelio gabaliuko galėsi padaryti? Tad Adolfas su Viktoru prašė parūpinti pinigų kelionei į Argentiną, o Jurgis likosi nevedęs. Plačiau
2012-09-14
1997 metais Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos šventė vyko Trakų pilyje. Suvažiavo iš visos Lietuvos LKRS nariai, svečiai, rėmėjai, Žemės ūkio ministerijos atstovai, Kultūros ministras Saulius Šaltenis. Šventės "kaltininkas" buvo Petras Zablockas. Jis LKRS narys, buvęs politkalinys ir tremtinys. Jis tapo Žemės ūkio ministerijos laureatu už rinktinę "Po tuo dangum". Renginyje dalyvavo ir Petro Zablocko jaunystės, mokslo ir tremties draugas – Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Petrui Zablockui buvo uždėtas ąžuolo vainikas ir gyvų gėlių karūna, įteikta premija, diplomas, sveikintojų buvo daug. Visi laukė, ką pasakys Petro Zablocko draugas Monsinjoras K. Vasiliauskas. Monsinjoras nusišypsojo ir tarė: "Aš Tau, Petrai, jaunystėje nepavydėjau nei merginų dėmesio, nei sėkmės, bet baltai pavydėjau, kad Tu taip gražiai rašei." Plačiau
2012-09-13
Vilniaus miesto savivaldybės taryba trečiadienį nusprendė apdovanoti dainininką Virgilijų Noreiką Žygimanto Augusto medaliu. Šiemet sukanka 55 metais, kai legendinis Lietuvos balsas - profesionalioje scenoje. Plačiau
2012-08-31
Šių metų rugsėjo 7 d. profesoriui, habilituotam daktarui, , buvusiam žymiam sportininkui Vytautui Ilgūnui būtų sukakę 100 metų. Jis gimė 1912 m. Sankt Peterburge žymaus pedagogo ir su Levu Tolstojumi bendravusio visuomenės veikėjo Jono Ilgūno šeimoje. 1918 m., bėgant nuo Rusijoje siautusios bado grėsmės, Vytautas su mama atvyko į Kauną, o tėvą V. Kapsukas pasiuntė (1919) dirbti į Litbelo švietimo komisariatą Vilniuje. Iš čia tėvas slapta pabėgo į Kauną, kur rezidavo Nepriklausomos Lietuvos vyriausybė, ir Švietimo ministerijoje įsidarbino vyriausiuoju buhalteriu. Čia dirbdamas tėvas suorganizavo Kauno Aukštesniąją Komercijos mokyklą, rašė ir leido vadovėlius. Plačiau
2012-08-10
  Mielasis ir brangusis  bičiuli ir bendražygi Vitai! Rugpjūčio 12 dieną šventi savo 80 metų sukaktį. Tokia sukaktis neišvengiamai kelia įvairių įvairiausių minčių ir troškimų. Tarp jų gal net fantastinį norą turėti „laiko mašiną“, kuri atsuktų Tau išgyventus metus, kad pažvelgtum į juos iš pasiektos aukštumos. Tada ir mes pasisiūlytume palydėti Tave šioje peržiūroje. Plačiau
2012-08-07
  Juozas Elekšis, g. 1931 07 29 Lėlaičių k., Mažeikių r., žurnalistų sąjungos ir meno kūrėjų asociacijos narys. Baigė Viešnių vidurinę mokyklą, Vilniaus pedagoginį institutą. Dirbo mokytoju, įvairų administracinį darbą Mažeikiuose, LTSR Ministrų taryboje ir Lietuvos vyriausybėje, atsakinguoju sekretoriumi Mokslo Lietuvos laikraštyje, žurnalo RD redaktoriumi, Gydytojų žinių reporteriu. Plačiau
2012-07-31
„ Karikatūros piešimą prilyginčiau išpažinčiai sau..“ Taip apie savo ilgametį pomėgį piešti politines karikatūras ir gebėjimą į svarbiausias šalies gyvenimo aktualijas pažvelgti savitai, sako pirmą kartą Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje ( Kniaudiškių g. 34 ) ir „ Babilono “ prekybos bei pramogų centre beveik vienu metu surentų parodų „ Žiūrėk abejomis “ autorius – gydytojas Jaunius Augustinas. Ta proga, jis sutiko pasikalbėti ir laikraščio skaitytojams plačiau papasakoti apie savo kūrybą.   Plačiau
2012-07-27
  Vizbarai - viena seniausių Lietuvos bajorijos giminių. Apie ją įvairiuose archyvuose randama gromatų - privilegijų, kuriomis didieji Lietuvos kunigaikščiai ir karaliai, pradedant nuo Vytauto (1399 m.), duoda Vizbarams tai žemės, tai žmonių valstiečių  už patarnavimą tėvynei,  daugiausia pačioje Lietuvos širdyje - Raseinių apskr., prie Veliuonos, Trakų apskr. ir kitur. Yra žinių, jog Vizbarai kilę iš Skandinavijos pusiasalio. Plačiau
2012-07-17
  Antradienio popietę Kauno Aukštųjų Šančių karių kapinėse, prie paminklo S. Dariui ir S. Girėnui, buvo surengta atminimo valanda, skirta paminėti vieno įsimintiniausių įvykių Lietuvos istorijoje - skrydžio per Atlanto vandenyną - 79-ųjų metinių sukaktį.  1933-iųjų vasarą Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenę lietuvių pilotai Steponas Darius ir Stasys Girėnas pasiryžo įgyvendinti tiems laikams labai sunkų žygį - dviese lėktuvu įveikti Atlanto vandenyną. Planavo be sustojimo nuskristi 7186 km. Plačiau
2012-07-10
  Šiemet vienas iš svarbiausių Lietuvos žurnalistų kūrybinių apdovanojimų – Vytauto Gedgaudo premija buvo įteikta žurnalistei Marytei Marcinkevičiūtei už knygą „Valdas Adamkus – sporto žmogus“. „Ši diena – lyg prošvaistė mano gyvenime“, – anksčiau per Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete surengtą šios knygos pristatymą sakė V. Adamkus. M.Marcinkevičiūtė – praeityje buvo žinoma sportininkė, lengvaatletė, Lietuvos čempionė, dabar - žinoma Lietuvos sporto žurnalistė. Ją galima būtų vadinti žurnalistinio pastovumo etalonu, nes ji nėra keitusi redakcijų. "Sporto " redakcijoje dirba nuo 1967 m iki šių dienų. Yra konkurso „Auksinė plunksna“ laureatė, Lietuvos sporto federacijų sąjungos organizuojamo konkurso „10 populiariausių Lietuvos sporto žurnalistų“ laureatė (12 kartų), 2006 m. apdovanota ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto „Aukso žvaigžde“, Kūno kultūros ir sporto departamento „Už nuopelnus Lietuvos sportui“, Sporto garbės kryžiumi. 2008 m. už pasišventimą sporto žurnalistikai apdovanota A. Krukausko premija. Plačiau
2012-07-06
Lietuvos valstybingumą, tarptautinį autoritetą stiprina talentingi ir darbštūs žmonės, pažymėjo šalies vadovė, įteikdama valstybės apdovanojimus. Plačiau
2012-06-29
  „Menas miestui – iššūkis kūrėjui. Jo gyventojai suteikia kūriniams reikšmių, nepriklausančių nuo menininko idėjų. Eksponatai tampa naujais dariniais tarsi laikmečio paminklais, kuriuose pinasi visuomenės simboliai, požiūriai ir naujos prasmės“, – sakė skulptorius ir dailininkas Robertas Antinis. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas – vienintelis lietuvių menininkas, šiais metais dalyvausiantis tarptautinėje, didžiausioje pasaulinėje viešoje meno parodoje „Karvių paradas“ („Cow Parade“). Plačiau
2012-06-26
  Kostas Fedaravičius – Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos pirmininkas. Gimė 1938 m. spalio 25 d. Sklėriškyje (Biržų r.) 1948-1958 m. mokėsi Nemunėlio Radviliškio vidurinėje (Biržų r.), 1967 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą (lietuvių kalba ir literatūra). Plačiau
2012-06-15
  Klubas „Norden/Benedictseno bičiuliai“ ir Šiaurės šalių asociacija „Norden/Lietuva“ gegužės 18- 19 dienomis paminėjo danų filologo, etnologo, istoriko, rašytojo Age Meyerio Benedictseno 85-tąsias mirimo metines, surengę tarptautinį seminarą. Pirmoji seminaro diena vyko prie apskritojo stalo Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje Vilniuje. Dalyvavo klubo „Norden-Benedictseno bičiuliai“ nariai, svečiai iš Danijos, Islandijos ir Suomijos. Į renginį atvyko Danijos karalystės ambasadorius Lietuvoje J.E. Jorgenas Moldė (Jorgen Molde). Tomis dienomis ambasadorius buvo labai užsiėmęs, nes po kelių dienų Lietuvos nacionalinėje galerijoje turėjo atsidaryti garsaus danų dailininko Pero Kirkebio (Per Kirkeby) paroda. Tačiau ambasadoriui šioje draugijoje buvo malonu bendrauti ir jis ilgokai užtruko. Plačiau
2012-06-12
Birželio 12 d. 14.00 val. Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla, bendradarbiaudama su Panevėžio rajono savivaldybės viešąja  biblioteka,  Panevėžio kraštiečių klubu  „Tėviškė“ ir Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyriumi, artėjančios Gedulo ir Vilties dienos proga Bistrampolio dvare,  šiandien tapusiame kultūros sklaidos židiniu,  surengė konferenciją „Savanoriui, švietimo viceministrui ir tremtiniui Kazimierui Masiliūnui – 110 metų.“   Plačiau
2012-06-08
  Valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ vyriausiojo redaktoriaus Algirdas Pilvelis interviu su Aleksandro Stulginskio universiteto Žemėtvarkos katedros profesoriumi Pranu Aleknavičiumi. Plačiau