VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

2016-01-12
Kalėdiniai varpeliai jau aptilo. Nebeplėšo dangaus įvairiaspalviai fejerverkai. Mintys sukasi apie kitus įvykius.Artėjame prie Sausio nakties, kuri prieš 25-erius metus pakoregavo suvokimą apie pareigą, atsakomybę, žmogų ir Tėvynę. Plačiau
2015-12-29
Vilniuje, Tautinių mažumų namuose įvyko vilnietės, žinomos baltarusių žurnalistės, redaktorės, rašytojos Zoskos Veras knygos “Kol ranka plunksną laiko” pristatymas Plačiau
2015-11-28
1900 m. žandarai, darydami kratą pas daktarą Vaineikį Palangoje, rado sąrašą lietuvių inteligentų, kuriame buvo minima ir J. Jablonskio pavardė. To pakako, kad krata būtų atlikta ir pas J. Jablonskį. Plačiau
2015-11-24
Šiais metais minime išskirtinės asmenybės – Lietuvos kalbininko, publicisto, pedagogo, vadovėlių autoriaus, literatūrinės lietuvių kalbos normintojo, įvairiausių mokslo sričių terminologo Jono Jablonskio (1860–1930) – 155-ąsias gimimo metines. Plačiau
2015-11-03
Minint etnografinių regionų metus puiki proga prisiminti tas asmenybes, kurios lietuvių kultūrą praturtino istoriniais, etnografiniais ar dialektologiniais duomenimis Plačiau
2015-10-24
Gal prieš penkerius ar šešerius metus darbščioji ir įžvalgioji lietuvių literatūros tyrėja prof. Viktorija Daujotytė-Pakerienė kažkuria proga Vilniaus universiteto Filologijos fakultete iškėlė mintį, jog reikėtų rengti ir leisti žymiųjų fakulteto dėstytojų gyvenimą ir mokslinę veiklą nušviečiančias knygas Plačiau
2015-10-17
Turbūt  nepasakysiu didelės naujienos, jei teigsiu, kad televizijoje žurnalistai gali daug greičiau sublizgėti, negu dirbdami radijuje Plačiau
2015-10-09
2015 m. rugsėjo 25 d. Utenos kultūros centre buvo paminėti du svarbūs Utenos kraštui jubiliejai: Leidyklos – spaustuvės „Utenos Indra“ – 25-metis ir šios spaustuvės įkūrėjo ir savininko Antano Kibicko 70-metis. Plačiau
2015-09-25
Brandūs bendradarbiavimo saitai siejo lietuvių rašytoją, poetę, prozininkę, JAV visuomenės veikėją Alę Rūtą (Eleną Nakaitę – Arbienę) su Rokiškio kraštu. Šiais metais paminėsime Alės Rūtos šimtąsias gimimo metines. Ji mus paliko 2011 m. gruodžio 31dieną... Plačiau
2015-09-25
Redaktorius beveik kiekvieną savaitę susitikdavo su prezidentu Antanu Smetona ir kalbėdavosi valandą ar pusantros. Patekti pas prezidentą buvo labai paprasta, tereikėdavo paskambinti adjutantui ir susitarti dėl laiko. Plačiau
2015-09-12
Dr. Aldonos Vasiliauskienės 70-mesio jubiliejus, gražiai minėtas įvairiose Rytų Lietuvos vietose visą liepos mėnesį, savo kulminaciniu renginiu pasirinko Kupiškio rajono Skapiškio miestelį. Neatsitiktinai. Skapiškis, žinomas mums iš Maironio eilių apie nuskendusį varpą ir Antaną Strazdelį yra taip pat susijęs su dr. A. Vasiliauskienės ankstyvuoju vaikystės laikotarpiu. Plačiau
2015-08-29
I.Kantas yra sakęs, kad „vienas svarbiausių ir beveik neklaidingas vidinės kultūros rodiklių“ yra „mokėjimas kantrai, dėmesingai išklausyti kitą“. Plačiau
2015-07-28
JE Šiaulių Vyskupo Eugenijaus Bartulio, kuris pirmasis telefonu tą saulėtą liepos mėnesio rytą išreiškė pagarbą Aldonai ir tokiu būdu darsyk patvirtino jos atliktų mokslinių ir praktinių darbų pripažinimą, žodžiais tariant, Jubiliatės sukaktis nuostabi – tik septyneri metukai, neskaitant nuliuko Plačiau
2015-07-25
Daugybę metų Kauno senamiestyje gyvenantis Kęstutis Ignatavičius dirba miesto savivaldybėje. Mieste jis žinomas ir kaip daugelio gražių iniciatyvų, prigijusių Kaune, kūrėjas, aktyvus visuomenininkas. Tačiau jo pareigos, kurias šiuo metu eina savivaldybėje, - išskirtinės, galima sakyti - unikalios. Plačiau
2015-05-19
Taip gautas paradoksas: nuosaka apibrėžta kaip morfologinė kategorija, bet tiesioginės nuosakos laikų vietoje vartojami dalyvių vardininkai, morfeminėje sudėtyje neturintys morfologinio nuosakos rodiklio, taip pat įtraukti į morfologinės nuosakos paradigmą. Tai gal nuosaka ne morfologinė kategorija?“(p. 319). Plačiau
2015-05-15
2015 m. gegužės 18 d. žinoma kalbininkė prof. habil dr. Aldona Paulauskienė švenčia savo gyvenimo 80 metų sukaktį. Ką tokia proga pasakyti? Plačiau
2015-04-21
Iš lietuviškų laikraščių, su kuriais bendravo V. Taločka, galima būtų išskirti du – Seinuose ėjusį „Vadovą“ ir Kaune leistą „Draugiją“. Plačiau
2015-04-18
Visi pretendavę į Vilnių, siekdami paremti savo veiksmus, ieškojo ideologinio ir politinio pagrindimo. Tuo klausimu savo nuomonę turėjo ir tuo metu Vilniuje dirbęs baltarusių kunigas Vladislovas Taločka Plačiau
2015-03-07
„Mano gyvenimo tikslas – lietuvių kalbos istorija“,- sako akademikas, profesorius habilituotas daktaras Zigmas Zinkevičius. Žymiausias Lietuvos kalbininkas, baltistas, dialektologas, akademikas, vadovėlių autorius, visuomenės bei politinis veikėjas šiais metais paminėjo garbingą 90 metų jubiliejų. Šiai progai skirtas renginių ciklas.   Plačiau
2015-02-28
Adomo Bernardo Mickevičiaus (1798–1855) šeimą, gyvenančią Naugarduke, dar prieš poeto studijas aplankė skaudžios netektys. 1810 m. mirė jo jauniausias penkerių metų brolis Antanas Mykolas. Plačiau