VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

2020-09-25
„ES privalo patikimai apsaugoti savo piliečius, kurių atžvilgiu trečiosios valstybės yra pateikusios ekstradicijos prašymus. Tai ypač aktualu, kai šie veiksmai yra politiškai motyvuoti arba baudžiamasis persekiojimas pradėtas visiškai nepagrįstai, – pažymėjo teisingumo ministras Elvinas Jankevičius Hagoje susitikęs su Eurojusto – Europos teisinio bendradarbiavimo institucijos prezidentu Ladislavu Hamranu. – ES mastu turime susitarti dėl aiškaus bendradarbiavimo tarp ES valstybių narių, svarstant trečiųjų valstybių ekstradicijos prašymus, reglamentavimo. Deja, šiuo metu tokio neturime“. Plačiau
2020-09-04
Remiantis nauja Europos Audito Rūmų ataskaita, valstybės narės nedėjo pakankamai pastangų, kad įgyvendintų konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, kurias 2011–2018 m. pateikė ES Taryba. Jos visiškai arba iš esmės įgyvendino tik apie ketvirtadalį rekomendacijų, o įgyvendinant beveik trečdalį rekomendacijų padaryta nedidelė pažanga arba jos visai nepadaryta. Nors ES padarė didelę pažangą, siekdama daugumos savo ilgalaikių fiskalinių tikslų iki 2020 m., ji atsilieka skurdo mažinimo ir mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros (MTTP) srityse. Atsižvelgdami į 2020 m. liepos mėn. Europos Vadovų Tarybos pasiektą politinį susitarimą, auditoriai taip pat pabrėžia, kad reikia pertvarkyti konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų rengimo ir įgyvendinimo būdus. Plačiau
2020-07-15
Europos Komisija priėmė rekomendacijas valstybėms narėms neteikti finansinės paramos įmonėms, turinčioms sąsajų su šalimis, įtrauktomis į mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą. Apribojimai taip pat turėtų būti taikomi įmonėms, kurios buvo nuteistos už sunkius finansinius nusikaltimus, įskaitant, be kita ko, finansinį sukčiavimą, korupciją, mokestinių ir socialinio draudimo prievolių nesumokėjimą. Plačiau
2020-06-21
Būtina atkurti laisvą judėjimą Šengeno erdvėje ir stiprinti jai priklausančių šalių tarpusavio pasitikėjimą, penktadienį pareiškė Europos Parlamentas. Didele balsų dauguma priimtoje rezoliucijoje (520 už, 86 prieš, 59 susilaikė) europarlamentarai pareiškė susirūpinimą dėl poveikio gyventojams ir verslui, daugeliui ES šalių įvedus patikras ar apribojimus pasienyje. Jie pabrėžia, kad laisvas judėjimas Šengeno erdvėje yra vienas iš pagrindinių Europos vienijimosi pasiekimų, todėl siekiant užtikrinti ES ekonomikos atsigavimą po pandemijos, būtina jį atkurti greitai, koordinuotai ir iki galo. Plačiau
2020-06-13
Seimas priėmė Teisingumo ministerijos parengtas Baudžiamojo proceso kodekso ir kitų įstatymų pataisas, kurios įteisina Lietuvos dalyvavimą Europos prokuratūros veikloje. Ši nauja institucija tirs Europos finansiniams interesams kenkiančias nusikalstamas veikas – sukčiavimą, pinigų plovimą, korupciją. Reglamentas dėl Europos prokuratūros steigimo buvo priimtas 2017 m. spalio mėn. po ketverius metus trukusių derybų, prasidėjusių 2013 metais Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai. Plačiau
2020-05-24
Kad Europos sąjunga (ES), būdama Europos idėjos realizacija, neturi veido, nei kūno – žinojom. Kad ji neturi patrauklumo – jautėm. Kad bendradarbiavimas joje ribotas – supratom. Dabar klausiam: ar ji turi realią valdžią? Plačiau
2020-05-11
Gegužės 9-ąją minimų 70-ųjų Šumano deklaracijos metinių proga Europos Parlamento pirmininkas Davidas Sasoli (David Sassoli) ir politinių frakcijų pirmininkai paskelbė šį pareiškimą: Prieš 70 metų Šumano deklaracijoje pateikta mintis, kad „Europa nebus sukurta vienu mostu arba pagal kokį nors bendrą planą. Ji bus sukurta pasiekus konkrečių laimėjimų, kurie pirmiausia visus suvienys bendram tikslui.“ Laikantis šio požiūrio palaipsniui suformuota šiandieninė Europos Sąjunga. Nuo pat pradžių pagal Europos projektą turėjo būti kuriama politinė ir ekonominė bendrija, grindžiama bendromis vertybėmis – solidarumu, atvirumu, laisve, tolerancija, lygybe įvairovėje ir pagarba teisinės valstybės principui. Plačiau
2020-05-10
Europos Komisija paragino Šengeno valstybes nares ir Šengeno asocijuotąsias valstybes pratęsti laikiną nebūtinų kelionių į ES apribojimą dar 30 dienų iki birželio 15 d. Nors kai kurios ES ir Šengeno asocijuotosios valstybės imasi preliminarių veiksmų siekdamos švelninti kovai su pandemijos plitimu skirtas priemones, padėtis tiek Europoje, tiek visame pasaulyje tebėra pažeidžiama. Todėl reikia nuolatinių priemonių prie išorės sienų, kad būtų sumažinta ligos plitimo keliaujant į ES rizika. Plačiau
2020-05-07
Europos Komisija (EK) šiandien paskelbė atnaujintas trumpojo laikotarpio makroekonomines prognozes – numatoma, kad šiais metais dėl COVID-19 pandemijos Lietuvos ekonomika trauksis, o 2021 metais atsigaus. EK nuomone, mūsų šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) 2020 metais sumažės 7,9 proc., o 2021 metais išaugs 7,4 proc. Plačiau
2020-05-01
Europos Komisija (EK) patvirtino Lietuvos parengtą 101,5 mln. eurų vertės nuomos mokesčio kompensavimo schemą, skirtą paremti nuo koronaviruso protrūkio nukentėjusiems sektoriams, tarp jų mažmeninės prekybos, viešbučių, restoranų, kultūros ir sporto. Už konkurencijos politiką atsakinga vykdomoji EK pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager sakė: „Priemonės, kurių valstybės narės turėjo imtis, kad apribotų koronaviruso plitimą, labai stipriai paveikė daugelį įmonių. Šia 101,5 mln. eurų Lietuvos parengta schema bus sušvelnintas ekonominis krizės poveikis įmonėms, veikiančioms daugelyje nuo ligos protrūkio nukentėjusių sektorių, įskaitant viešbučių, restoranų, mažmeninės prekybos ir sporto, nes bus padengta dalis jų nuomos išlaidų. Glaudžiai bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis, kad laikydamiesi ES taisyklių koordinuotai ir veiksmingai rastume praktinių sprendimų.“ Plačiau
2020-04-25
Europos Sąjunga ir pasauliniai partneriai surengs pasaulinį lėšų rinkimo maratoną kovai su koronavirusu. Viso pasaulio šalys ir organizacijos raginamos įsipareigoti padėti surinkti užsibrėžtą 7,5 mlrd. EUR pradinę sumą.   Surinktos lėšos bus skirtos trims veiklos sritims: diagnostikai, gydymui ir vakcinoms. Plačiau
2020-04-10
Pernai ženkliai sumažėjo Europos Žmogaus Teisių Teismo priteistų išmokų  už konstatuotus Lietuvos žmogaus teisių pažeidimus. Tai lėmė vis didesnis dėmesys, skiriamas veiksmingam ir sparčiam EŽTT sprendimų įgyvendinimui, padedančiam užkirsti kelią naujiems pažeidimams.  Plačiau
2020-03-13
Europos Komisija priėmė Žiedinės ekonomikos veiksmų planą, kuris yra viena iš pagrindinių Europos žaliojo kurso - ES perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui gairių – priemonių. Šio veiksmų plano tikslas – sumažinti ES vartojimo poveikį ir padvigubinti ES žiedinio medžiagų naudojimo rodiklį, kartu skatinant ekonomikos augimą. Plačiau
2020-02-20
 Į mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą įtrauktos keturios šalys ar teritorijos – Kaimanų salos, Palau, Panama ir Seišeliai, nes jos per nustatytą terminą neužtikrino, kad būtų laikomasi reikalaujamų standartų. Be jų, į sąrašą jau įtraukti aštuoni jurisdikciją turintys subjektai, kurie vis dar neatitinka reikalavimų: Amerikos Samoa, Fidžis, Guamas, Mergelių Salos, Omanas, Samoa, Trinidadas ir Tobagas ir Vanuatu. Tačiau daugiau kaip pusė 2019 m. peržiūrėto sąrašo šalių buvo iš šio sąrašo išbrauktos, nes dabar jos laikosi visų gero mokesčių srities valdymo standartų. Plačiau
2020-02-19
ES finansų ministrai atnaujino mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą. Į mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą įtrauktos keturios šalys ar teritorijos – Kaimanų salos, Palau, Panama ir Seišeliai, nes jos per nustatytą terminą neužtikrino, kad būtų laikomasi reikalaujamų standartų. Be jų, į sąrašą jau įtraukti aštuoni jurisdikciją turintys subjektai, kurie vis dar neatitinka reikalavimų: Amerikos Samoa, Fidžis, Guamas, Mergelių Salos, Omanas, Samoa, Trinidadas ir Tobagas ir Vanuatu. Tačiau daugiau kaip pusė 2019 m. peržiūrėto sąrašo šalių buvo iš šio sąrašo išbrauktos, nes dabar jos laikosi visų gero mokesčių srities valdymo standartų. Plačiau
2020-01-24
Rengiamasi konferencijai dėl Europos ateities Priimtame komunikate Europos Komisija pateikė idėjų, kaip rengtis konferencijai dėl Europos ateities, kuri turėtų prasidėti 2020 m. gegužės 9 d., Europos dieną, ir trukti dvejus metus. Tai Europos Komisijos indėlis į jau prasidėjusias gyvas diskusijas apie konferenciją dėl Europos ateities – Pirmininkės Ursulos von der Leyen politinėse gairėsepaskelbtą sumanymą suteikti europiečiams daugiau galimybių išsakyti nuomonę apie tai, ką ir kaip Europos Sąjunga turi daryti jų labui. Plačiau
2020-01-18
Šią savaitę Strasbūre vykusioje Europos Parlamento (EP) sesijoje buvo svarstyta ir patvirtina rezoliucija dėl metinės žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2018 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaitos. Joje yra ne tik aptariamos aktualiausios pastarojo meto problemos žmogaus teisių srityje, bet ir nubrėžiamos gairės dėl artimiausių Europos Sąjungos veiksmų. Plačiau
2019-12-18
 U. von der Leyen vadovaujama Europos Komisija pradėjo naują – pirmąjį per savo įgaliojimų laikotarpį – Europos semestro ciklą. Tai yra atnaujinta augimo strategija, kurioje daugiausia dėmesio skiriama konkurencingo tvarumo skatinimui, kad būtų sukurta žmonėms ir planetai tarnaujanti ekonomika. Plačiau
2019-12-17
Spartesnis ekonomikos ir pajamų augimas, pigesnis skolinimasis, atpigę mokėjimai, išnykusios litų ir eurų keitimo išlaidos – tokį teigiamą ekonominį poveikį turėjo prieš penkerius metus Lietuvoje įvestas euras. Nors euro įvedimas buvo susijęs ir su tam tikromis išlaidomis, nauda gerokai viršija sąnaudas, rodo Lietuvos banko ekonomistų skaičiavimai. Plačiau
2019-12-12
Vakar  Europos Komisija pristatė Europos žaliąjį kursą– veiksmų gaires, kaip užtikrinti ES ekonomikos tvarumą, klimato ir aplinkos problemas paverčiant galimybėmis visose politikos srityse ir užtikrinant, kad pertvarka būtų visiems teisinga ir įtrauki. Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Europos žaliasis kursas yra mūsų nauja augimo strategija, skirta augimui, kuris daugiau duoda, nei paima. Juo remiantis parodoma, kaip keisti savo gyvenimo ir darbo, gamybos ir vartojimo būdą, kad gyventume sveikiau, o įmonės taptų novatoriškos. Visi galime prisidėti prie pertvarkos ir pasinaudoti galimybėmis. Veikdami pirmi ir sparčiai, padėsime savo ekonomikai tapti pasaulio lydere. Esame pasiryžę sėkmingai dirbti dėl šios planetos ir gyvybės joje – dėl Europos gamtos paveldo, biologinės įvairovės, savo miškų ir jūrų. Likusiam pasauliui parodydami, kaip būti tvariais ir konkurencingais, galėsime įtikinti kitas šalis imtis veiksmų kartu su mumis.“ Plačiau