VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

2011-12-02
  Seimui nepriėmus užsieniečių teisinę padėtį reglamentuojančio įstatymo pataisų, Lietuvai gresia Europos Sąjungos (ES) baudos nuo 846 tūkst. iki 16,5 mln. litų. Plačiau
2011-11-22
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnyba, pasiduodanti Šakių vaiko teisių apsaugos skyriaus buvusios vedėjos, buvusios Šakių komunistų partijos sekretorės Bronės Valaitienės propagandiniam darbui, jau ketveri metai žlugdo mano vadovaujamą įstaigą, bandydama pakenkti jos įvaizdžiui ir trukdydama dirbti tiesioginį darbą. Plačiau
2011-11-11
Užsienyje gyvenantys lietuviai be jokių abejonių yra priskirtini Konstitucijoje numatytam atskiram atvejui pilietybės suteikimo atžvilgiu. Užsienio lietuvius kaip atskirą atvejį reikia teisine nuostata įtvirtinti Plačiau
2011-11-11
Įdarbinimas subsidijuojant - tai priemonė socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms, kuri skirta padėti įsitvirtinti darbo rinkoje arba įsidarbinti, o sunkią negalią turintiems - sudaryti specialias sąlygas išlikti darbo rinkoje. Darbo birža už kiekvieną tokį įdarbintą asmenį numatytą laikotarpį kas mėnesį moka tam tikro dydžio atlyginimo subsidiją. Plačiau
2011-10-28
Įsivyravęs teisinis nihilizmas likęs nuo sovietinių laikų, kaip matyti, ir toliau žlugdo tautą ir valstybę. Plačiau
2011-10-25
Nūdienos Lietuvos pagrindinė teisinės valstybės problema slypi žmogaus teisių nebuvime ir jų neįgyvendinime. Tai liudija, jog Teisė vis dar neįgyja teisinio veiksmingumo ir pozityvumo prieš įstatymą, nors teisinėje demokratinėje valstybėje turi pirmenybę turėti Teisė, o ne įstatymas. Teisinė valstybė - tai visų pirma civilizuota, intelektuali tauta; antra – paklūstanti savo pačios pagrindiniam įstatymui – Konstitucijai, kurioje pagrindines vertybes sudaro Žmogaus teisės ir valstybės suverenitetas; trečia – teisinės valstybės pagrindinė koncepcija – žmogaus teisių įgyvendinimas ir suvereniteto išsaugojimas. Plačiau
2011-10-04
Net 66 proc. apklaustųjų mano, kad visuomenės atstovų dalyvavimas nagrinėjant administracines bylas yra reikalingas. Tokiai praktikai nepritaria 24 proc. respondentų, rodo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) atliktos apklausos tarpiniai duomenys. Plačiau
2011-09-27
Paskelbtas Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo nuosprendis papirkimo byloje mane šokiravo. Audrius Butkevičius išteisintas, o Gintarui Kazakui liepta sumokėti menką baudą. Ar toks Lietuvoje teisingumas? Per tris metus, kol nagrinėjama ši byla daug išgyvenau kovojant už teisybę, - teko žeminti savo orumą, o vėliau minti teismų duris, duoti parodymus, dalyvauti apklausose, patirti advokatų, priešininkų spaudimą ir kodėl? Dėl to, kad buvę įtariamieji šypsodamiesi būtų išteisinti? Plačiau
2011-09-16
Vieną gražią popietę, vykdydamas išmintingus patarimus darbo higienos sumetimais, užėjau į kavinę “Pas Erlicką”. Ne, ne pas Erlicką, bet į kavinę “Pas Erlicką”. Nuostabi diena, nuostabūs žmonės, nuostabi atlaidi tauta. Net ir krepšininkams pasiruošusi atleisti, nepaisant milžiniškų pinigų, išleistų bilietams. Kam nebūna ir su kuo nepasitaiko? Gaila tik tų vyrų, kurie nepateko į Rinktinę. Plačiau
2011-09-06
Negražu juoktis iš rimtų dalykų, tačiau kartais kitaip elgtis nepavyksta. Teisėsaugos sistemoje įsigalėjęs marazmas kitos reakcijos nei sarkastiškas juokas neiššaukia. Plačiau
2011-09-02
Atėjus Rugsėjo 1-ąjai džiaugsmu nušvinta gatvės, kai iškiliai ir pasidabinę baltomis apykaklėmis bei gėlių puokštėmis žengia žinių ištroškę aistruoliai į mokslo pasaulį, o juos, besišypsantys ir su didele atsakomybe širdyje, pasitinka šviesai bei tiesai pasišventusi mokslo bendruomenė. Tai labai nuostabi šventė tautai ir Valstybei bei jos žmonėms, nes sugrįžtant į praeitį mename ką kita, kai buvo cenzūra lietuviškam žodžiui ir raštui, kai buvo išvežami į tolimus kraštus intelektualai arba brukami prievarta iš Lietuvos. Plačiau
2011-08-23
195-iesiems pareigūnams, užkardžiusiems 42 mln. litų suma įvertintą nepadarytą žalą valstybei, bus išdalinta 550 tūkst. litų sumą. Dėl to pirmadienį iš esmės apsisprendė Vyriausybė. Premijos bus skirtos 47 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, 29 Policijos, 24 Valstybės sienos apsaugos tarnybos, 32 Muitinės, 37 Valstybinės mokesčių inspekcijos, 26 prokuratūros pareigūnams. Premijos nusipelniusiems pareigūnams skiriamos jau antrą kartą šiais metais. Prieš tai tam buvo skirta maždaug 300 tūkst. litų, o iš viso šiems metams numatyta 5 mln. litų. Plačiau
2011-08-12
Kas yra teisinė valstybė ir kokią reikšmę turi teisė, jeigu teisingumas vykdomas įstatymo imperatyvu? Lietuvos Respublikos Konstitucija - yra aukščiausias ir nenuginčijamas Lietuvos Respublikos įstatymas. Valstybė - turinti savo jurisdikciją ir savo pačios išleistus įstatymus, - vadinama teisine valstybe. Apjungiant minėtus du ypatumus, galima teigti, jog Lietuva yra ne tik teisinė, bet ir konstitucinė valstybė. Plačiau
2011-08-05
Todėl, kad neįgyvendinamas teisingumas. Teisės aktuose pateikti reikalavimai, kurių niekas nevykdo. Panagrinėkime vieną skaudų pavyzdį, susijusį su karšto vandens ir sunaudotos šilumos kiekio skaitiklių instaliavimo, duomenų teikimo ir sąskaitų gyventojams išrašymo sistema. Plačiau
2011-07-08
Demokratijos pagrindą sudaro valdžia ir piliečiai, todėl nuo aktyvios pilietinės visuomenės priklauso teisinės valstybės svertai bei demokratijos susiklostymas. Lietuvos valstybei eina jau dvidešimt pirmieji metai, tačiau aktyvi pilietinė visuomenė vis dar nesusiklosto. Kodėl? Plačiau
2011-07-01
2009 m. “EURO BAROMETRO” tyrimai rodo, kad ES valstybių tarpe Lietuva atsidūrė paskutinėje vietoje pagal visuomenės pasitikėjimą teismais. Šiandien pasitiki teismais vos 15 proc. Lietuvos gyventojų, nepasitiki per 78 proc. Respublikos piliečiai savo nepasitikėjimą teismais pradėjo reikšti jų sprendimų ignoravimu. Tai jau aiškus teismų, o tuo pačiu ir valstybės degradacijos požymis. Plačiau
2011-07-01
Dėl galimo dalies turto iššvaistymo ir piktnaudžiavimo Valstybės kontrolė Lietuvos mokslų tarybos audito medžiagą perdavė Generalinei prokuratūrai. Valstybiniams auditoriams įvertinus, ar Lietuvos mokslų taryba tinkamai naudojo programinėms mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programoms finansuoti skirtas valstybės biudžeto lėšas, auditoriai negalėjo patvirtinti, kad visi 46 mln. Lt, kuriuos 2010 m. taryba skyrė 1114 projektų įgyvendinti, buvo panaudoti pagal paskirtį, teisėtai, ekonomiškai ir skaidriai.   Plačiau
2011-06-21
Vakarietiškos, o tikriau idealizuotos demokratijos modelis - tai pagrindinis sandas valstybingumo ir suverenios valstybės išsaugojimo prasme. Žodis „demokratija“ kilęs iš senovės graikų kalbos, reiškiantis „žmonių valdymą“. Pagrindinis demokratijos gyvavimo ir jos veiksmingumo bruožas – vertybių puoselėjimas ir jų išaukštinimas, kurių pagrindą sudaro: laisvė, valstybingumas, suverenitetas, žmogaus teisės, asmeniškumas, asmenybė ir atsakomybė, valstybės ir tautos istorija - tautiškumas, kultūros paveldas, papročiai, tautos dvasiškumo išsaugojimas, modernumas, nepriklausomybė. Idealizuotos vakarietiškos demokratijos ir jos veiksmingumo pagrindas šiuolaikinėje visuomenėje – žinios, tai yra mokymasis visą gyvenimą bei valia ir intelektualumo būsena. Plačiau
2011-06-10
Šiuolaikinės teisės tendencijos susiponuoja prigimtine teise ir Žmogaus teisių įgyvendinimu bei teise, grįsta filosofiniu mąstymu, dora, tiesa, morale, etika bei humaniškomis vertybėmis. Plačiau
2011-06-07
Tai politikoje labai dažnai pasitaikantys tiek epitetai, tiek ir realūs veiksmai. Beje, šie du žodžiai – nors ir skamba panašiai, tačiau nėra tapatūs, vienok labai išmoningai naudojami kaip priedanga. Antai, avantiūra, išvertus iš prancūzų kalbos, būtų – nuotykis. Bet ne bet koks nuotykis, o gana rizikingas, abejotinas, tačiau tikintis nepagrįstos sėkmės. Kitaip tariant, iš anksto žinant, kad reikalas pasmerktas žlugti, nes neturi jokių realių galimybių, vis tiek azartiškai rizikuojama. Taigi, avantiūristas – tai sėkmės džentelmenas. Plačiau