VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Aforizmai

02 27. Šis bei tas

Praeities šauksmą greičiausiai išgirsta tie, kurie gyvena ateitimi.

Nors žvakės skirtingos, visos jos pasmerktos sudegti.

Laimė stovi pakelėje, bet keliaujančių pro šalį niekada nestabdo.

Gamta nespėja taip greitai kurti, kaip žmogus naikinti.

Akimirka, tapusi amžinybe, jos nepavers vėl akimirka.

Kai yra didelis tikslas, našta nėra sunki.

Geriausias vaistas nuo nuovargio – tinginystė.

Neskubėk gyvenime, nes jo nepavysi.

Nėra geresnio vaisto už pasakytus gerus žodžius.

Radęs tiesą dar rask žmogų, kuris ją paskelbtų.

Lengva rasti bendraminčių, kai neturi savo nuomonės.

Lankstus melas parankus - kartais jis sugeba įgauti tiesos formą.

Daugelis savęs ieškodamas ir iš kailio išsineria.

Dievas labiau gerbia varguolius, nei turtuolius.

Bailiai nemato pavojaus ten, kur jo nėra.

Blogiausia priešų rūšis, tai pataikūnai.

Praeitį lengviau išpeikti, nei pataisyti.

Koks ponas, toks ir jo tarnas.

Kai nustojo švaistytis pinigais, ėmė švaistytis žodžiais.

Šviesi viltis – gal ateityje gyvenimas lėčiau blogės.

Vaistai nuo visų ligų – mirtis.

Mokslas niekuomet neatras, kodėl knarkiantis savęs negirdi.

Nepriklausomybės paskelbimas nepadaro mūsų nepriklausomais.

Neslėpk savo paslapties nuo savęs.

Kantrybė – kelias į rojų.

Gamta gali daugiau padaryti negu gydytojas.

Politikoje durnumas nėra būtinybė.

Parinko Stasys Prakapas, Kanada

Atgal