VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

2015-11-07
Aforizmas – begalinė mintis, parodanti žmogaus proto įtampą, gyvenimo patirtį, jausmų amplitudę Plačiau
2015-09-25
Didelis turtas – vagystė (lotynų patarlė). Vaistai nuo visų ligų – mirtis (portugalų patarlė). Plačiau
2015-09-15
Reikia saugotis tų žmonių, kurie garbę gavo palikimu (lotynų priežodis). Kur yra vandenynas, ten rasis ir piratų (graikų priežodis). Plačiau
2015-08-26
Optimistas - tai toks žmogus, kuris, nuėjus žmonai parduotuvėn, sėdi mašinoje neišjungęs variklio. Plačiau
2015-07-31
Plačiau
2015-07-04
Kuo aukščiau žmogus pakyla pažinimo laiptais, tuo platesni jam atsiveria horizontai (Radisevas). Plačiau
2015-06-30
Vyro pašaukimas – sakyti moteriai komplimentus. Plačiau
2015-06-12
Birželio 3 dieną Vilniaus Rotušėje vyko dailininko Ojaro Mašidlausko piešinių pristatymas visuomenei. Plačiau
2015-06-04
Cenzūros galia priklauso žmonėms, kad jie kontroliuotų valdžią, o ne valdžiai, kad ji kontroliuotų žmones. (J.Madison) Plačiau
2015-03-21
Plačiau
2015-02-24
Nuo vaikystės iki senatvės einame pavojingu ledu. Išsiskyrusios moterys tampa turtingesnės pagal įstatymus. Plačiau
2014-06-06
Tai, kas Dievo ir velnio išreikšta dialogu, žmogaus - monologu. Vyrų sumažėjo, kai tik moterys išmoko sakyti komplimentus. Satyra reikalinga tiems, kurie neturi humoro. Plačiau
2014-06-02
Ten kur bejėgis protas - padeda laikas. Kvaila mirti nuo mirties baimės. Veiksmingiausia priemonė nuo įžeidimo - užmarštis. Plačiau
2014-04-04
Maži dalykai kaip ir piktžolės, kuo labiau apleisi, tuo didesni augs. Kol sutaupysi tiek pinigų, kad galėtumei juos deginti, ugnis jau bus užgesusi. Plačiau
2014-02-21
Aš jam tik truputį susuksiu galvą, - pamanė gyvatė, - ir apsivijo apie kaklą. Plačiau
2014-01-24
Paskutinis romantikas ieško priešpaskutinio. Kapitalizmas išvaro visas svajones net jo kritikams. Plačiau
2014-01-17
Aš pabėgu į tylą, kad girdėčiau mintis galvoje. Pagyrimas gali būti melagingas, pavydas - visados garbingas. Kol jauni, lengvai iššvaistome tą laiką, kurio vėliau pritrūksim. Dvidešimt metų po sienos griuvimo: žaizdos surūdijo, tačiau ne spyg­liuotoji viela. Plačiau
2014-01-07
Damoklo kardas kabo ant Ariadnės siūlo. Rojus uždarytas - dėl persikraustymo į Utopiją. Ieva - kūryba iš vienatvės. Ar iš nuobodulio? Plačiau
2013-12-13
Aš esu vėliavos kotas - laimingas be vėliavos. Skepticizmo lakoniškumas: nė vienu žodžiu per daug, nė vienu klaus­tuku per mažai. Plačiau