VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

2015-03-21
Plačiau
2015-02-24
Nuo vaikystės iki senatvės einame pavojingu ledu. Išsiskyrusios moterys tampa turtingesnės pagal įstatymus. Plačiau
2014-06-06
Tai, kas Dievo ir velnio išreikšta dialogu, žmogaus - monologu. Vyrų sumažėjo, kai tik moterys išmoko sakyti komplimentus. Satyra reikalinga tiems, kurie neturi humoro. Plačiau
2014-06-02
Ten kur bejėgis protas - padeda laikas. Kvaila mirti nuo mirties baimės. Veiksmingiausia priemonė nuo įžeidimo - užmarštis. Plačiau
2014-04-04
Maži dalykai kaip ir piktžolės, kuo labiau apleisi, tuo didesni augs. Kol sutaupysi tiek pinigų, kad galėtumei juos deginti, ugnis jau bus užgesusi. Plačiau
2014-02-21
Aš jam tik truputį susuksiu galvą, - pamanė gyvatė, - ir apsivijo apie kaklą. Plačiau
2014-01-24
Paskutinis romantikas ieško priešpaskutinio. Kapitalizmas išvaro visas svajones net jo kritikams. Plačiau
2014-01-17
Aš pabėgu į tylą, kad girdėčiau mintis galvoje. Pagyrimas gali būti melagingas, pavydas - visados garbingas. Kol jauni, lengvai iššvaistome tą laiką, kurio vėliau pritrūksim. Dvidešimt metų po sienos griuvimo: žaizdos surūdijo, tačiau ne spyg­liuotoji viela. Plačiau
2014-01-07
Damoklo kardas kabo ant Ariadnės siūlo. Rojus uždarytas - dėl persikraustymo į Utopiją. Ieva - kūryba iš vienatvės. Ar iš nuobodulio? Plačiau
2013-12-13
Aš esu vėliavos kotas - laimingas be vėliavos. Skepticizmo lakoniškumas: nė vienu žodžiu per daug, nė vienu klaus­tuku per mažai. Plačiau
2013-10-11
Vyras žmonai: „Mes jau išgyvenome trisdešimt metų ir niekad kartu nesutarėme“. – Žmona – vyrui: „Jau trisdešimt vieneri metai“. Plačiau
2013-09-20
Kai kam gera atmintis atstoja protą. Menas - tai beprotybė, įkalinta auksiniame sumanymo narve. Neribota vaizduotė - aiškus riboto proto ženklas. Plačiau
2013-09-17
Būdamas 50 metų kiekvienas turi tokį veidą, kokį užsitarnavo. Tas, kuris pradeda gyventi, pradeda ir mirti. Plačiau
2013-09-13
Trečia valanda visada yra per vėlu arba per anksti daryti ką nori. Jaunystėje mes gyvename svajonėmis, brandos amžiuje – tikrumu, senatvėje – prisiminimais. Plačiau
2013-09-10
Kuo didesnė gyvenimo prasmė, tuo mažiau laiko poilsiui. Gyvenimas be mirties būtų neužbaigtas. Plačiau
2013-08-09
Nagus patys trumpiname, o pirštus trumpina įstatymai. Asfaltuoti keliai suplyšusių puspadžių nepakeis. Plačiais laukais žmogaus akiračio nepraplėsi. Plačiau
2013-07-19
Priešus atpažįstame anksti, draugus vėlai. Neieškok tiesos, tegu ji ieško tavęs! Plačiau
2013-07-09
Amžinybė - juodoji laiko skylė. Kas labiau pavergia: neapykanta ar meilė? Dabartis užbėga praeičiai už akių. Ar yra genijų genas? Plačiau
2013-06-21
Kiekviena moteris - paslaptis: protinga - valstybinė, graži - komercinė. Jei kiekviena moteris - knyga, tai donžuanas - didžiausias knygius. Naivi moteris ieško riterio valandai, patyrusi - ginklanešio visam gyvenimui. Plačiau