VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Aforizmai

04 01. Šis bei tas...

Pamatyti tai nereiškia pasimokyti.

Mokslo tiesos ne ginklu įrodomos.

Mokslas neklysta, jis tik atranda geresnes tiesas.

Knygos – tai minčių konservai.

Atimkite iš gyvenimo meilę, ir jis bus kapas.

Nekęskite nuodėmių, bet ne nusidėjėlio.

Mokslai tiesia kelius gyvenimui, bet pastarasis eina savo keliu.

Žmogaus fantazijai žemėje mažai vietos, ji veržiasi į Visatą.

Atsitiktinumai lemia amžinybę.

Gali visiems dovanoti, bet tik ne sau.

Net ir Dievas negali pakeisti praeities.

Šildomas ir šalčiausias vanduo užverda.

Laimingi žmonės vieni vedę, o kiti – ne.

Niekas negali tapti patriotu su tuščiu pilvu.

Gera žinoti, kad ir bepročiai kartais tiesą pasako.

Prakiurusio dangaus debesimis neužlopysi.

Besigirdamas išmintimi, išmintingesnis nebūsi.

Jūra plauna kojas ne tik į ją įbridus.

Nebandyk pakišti koją velniui – jis tavyje tūno.

Tarp sėkmės ir nesėkmės slypi galimybės.

Atmink, kad įstatymai ne visada įstatymai.

Iškelk savo menkumą į aukštybes, būsi nepasiekiamas.

Naktimis pagalvok apie šviesią ateitį – juk rytas išauš.

Neieškok gyvenimo prasmės – tegu ji tave suranda.

Vertink savąjį „aš“, nes nieko brangesnio neturi.

Žmonija netobulėja, ji tobulina baisius ginklus.

Sapnai - miego sukurtos pramogos.

Pesimistui ir juokus skaitant norisi verkti.

Kivirčų priežastis - nekaltas dalykas – tik nuominių skirtumas.

Linksmieji laimi pasaulį, o piktieji praranda save.

Nėra senų anekdotų, yra tik seni žmonės, tuos anekdotus girdėję.

 

Parinko Stasys Prakapas, Kanada

Atgal