VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Aforizmai

04 15. Aforizmai

Hans-Horst Skupy

Smėlio laikrodžiai yra nepaperkami.

Rinkiminėje kovoje ir garbingasis išmoksta meluoti.

Kai politikai žvangina kardais, turi bijoti ir generolai.

Knygų deginimas buvo dar tik ledkalnio viršūnė.

Kokios kanibalų kančios, kai šitoks milžiniškas pasirinkimas!

Smėlio laikrodis – vėžlys tarp laiko matuotojų.

Demagogai laimi kažką iš kiekvienos ideologijos.

Daugumos pačios atsiranda, mažumas reikia organizuoti.

Svarbus palikimas: geras įspūdis.

Tiesa – sąžinės inkaras.

Šeštoji  poeto ir vertėjo Vytauto Karaliaus aforizmų knyga, pasižyminti originaliomis žmogiškų silpnybių, visuomenės gyvenimo reiškinių įžvalgomis, švelniu humoru, ironija

Ciniškos ideologijos pasirūpina iš anksto imunitetu.

Aforizmo esmė: galima galvoti bet kuria kryptimi.

Mane galima pagerbti nutylėjimu.

Jei  nepriklausai tylinčiai daugumai, tai būsi  nutylėtas.

Smėlio laikrodis: laikas palieka pėdsakus.

Nuolankumas neskelbiamas varpų skambesiu.

Nuolatinis sąžinės graužimas visai užgraužė jo sąžinę.

Karo kirvį jis nusinešė į kapus.

Kelionė į ateitį – kelionė be sugrįžimo.

Moterys yra mįslė. Slaptažodis: meilė.

Išmintis nieko neįrodo.

Tingumas prasideda, kai mintys prinoksta.

Partijos programa yra teorija, bendrapartiečių melas – praktika.

Galbūt nuolankumas yra mūsų egzistencijos pagrindas.

Tironai sutrumpina istoriją.

Aforizmas – literatūros salto morale.

Mano aforizmai – mano garbės žodžiai.

Ne visada pats atsakingas už savižudybę.

Istorikai – istorijos nuodėmklausiai.

Aforistas meta visą savo svorį į svarstyklių lėkštę.

Gimimas: įtikinamas pagrindas gyventi.

Dešimt įsakymų – kiekvienam pirštui po vieną.

Ateitis visada susijusi su pažadu.

 

Vertė Vytautas Karalius

 

Atgal