VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

Jaunieji Baisogalos šauliai – rekonstruoto mūšio su bermontininkais dalyviai

Šių metų lapkričio 21 dieną Radviliškyje vyko „mūšis“ su bermontininkais

Gabija Noreikaitė

Baisogalos gimnazija

Ankstų sekmadienio rytą 22 jaunieji Baisogalos šauliai susirinko gimnazijos kieme. Iš čia jie su tikybos mokytoja Giedre Nakutiene bei gimnazijos direktoriumi Alfredu Jasiūnu išvyko į Radviliškį dalyvauti inscenizuotame mūšyje su bermontininkais.

9 valandą 30 minučių Radviliškio bažnyčioje buvo aukojamos šventosios Mišios. Jos buvo skirtos tiems žmonės, kurie žuvo mūšyje su bermontininkais. Mišių metu giedojome kartu su bažnyčios choru ir iš širdies meldėmės. Po Mišių visi patraukėme į kultūros namus, kur jau visą savaitę veikė originali Lietuvos kariuomenės kovas prieš bermontininkus atspindinti ekspozicija „Lietuvos laisvės kovose naudoti ginklai“. Joje buvo šautuvų, su kuriais kariauta mūšio metu (dauguma šaulių stengėsi pakilnoti ar bent paliesti šautuvus), bei bunkerio imitacija. Bet didžiausią įspūdį visiems paliko muziejaus interjeras: sienos buvo padengtos kareiviška medžiaga, ant jos priberta medžių lapų.

Mūšio pabaiga. Lietuviai laimėjo, užėmė malūną

Apžiūrėję muziejaus ekspoziciją, nuėjome prie senojo Radviliškio malūno. Ten 12 valandą prasidėjo mūšio prieš bermontininkus rekonstrukcija. Mūšis atrodė kaip tikras. Vokiečiai kalbėjo vokiškai! Lietuviai - sava kalba. Visiems didelį įspūdį paliko susišaudymas ir sprogstančios granatos - lyg fejerverkai. Buvo įdomu stebėti, kaip kariai lieja kraują už savo tėvynę. Nagi atspėkite, kas laimėjo šį mūšį? Ogilietuviai! Mes esame puiki tauta.

Po mūšio vyko koncertas. Koncertavo J. Milius, P. Meškėla ir V.Kovaliovas. Muzikos klausėmės valgydami kareivišką košę. Pasistiprinę šokome bei dainavome. Nieko nėra geriau kaip puikūs dainininkai ir linksma minia.

Nespėjus pasibaigti koncertui, patraukėme link autobuso. Tikybos mokytoja pakeliui į namus visus pavaišino savo pačios keptais nuostabiais žagarėliais.

Grįžome pavargę, bet pilni įspūdžių. Kad daugiau būtų tokių renginių!

http://www.piromax.lt/

 

 

 

 

 

 

Atgal