VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

03.24. Lietuvių šaulių sąjunga išeivijoje siūlo Vilniuje statyti paminklą A. Smetonai

Kovo 15 d. Čikagoje lietuvių išeivių leidžiamame laikraštyje „Čikagos aidas“  Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI) paskelbė kreipimąsi į Lietuvos valdžią, kuriame siūlo už privačius pinigus Vilniuje statyti paminklą pirmąjam Lietuvos Prezidentui, atvedusiam prieš šimtą metų Lietuvą į Nepriklausomybę.

Ryšium su to LŠSI išplatino viešą kreipimais:

„Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Seimo pirmininkui prof. Viktorui Pranckiečiui 
Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Vilniaus miesto merui

Šiais metais vėl minime eilę svarbių visai tautai ir valstybei sukakčių. Jų tarpe išeivijoje plačiai paminimi tiek Šaulių sąjungos, tiek Prezidento institucijos šimtmečiai.

Mes žinome, kad dar 2015 metais patvirtintoje Atkurtos valstybės 100-mečio programoje buvo numatyta pastatyti paminklą Vilniuje, Odminių skvere, Pirmajam valstybės prezidentui Antanui Smetonai. Kaip supratome, šis projektas nerealizuotas, pritrūkus lėšų ar bijantis politinių ginčų. Manome, kad prie tos idėjos galima būtų grįžti.

Skulptoriaus A. Žukausko sukurtas paminklo projektas Prezidentui A. Smetonai | aidas.us nuotr.

Anksčiau nepublikuotas garbės šaulio apdovanojimas A.Smetonai. Iš kolekcininko Viliaus Kavaliausko kolekcijos | aidas.us nuotr.

Numatoma Prezidento A. Smetonos paminklo vietą Vilniaus senamiestyje | A. Žukausko nuotr.

Šį kartą siūlytume savo iniciatyvą, nes prezidento Antano Smetonos vardas išeivijoje simbolizuoja Lietuvos Respubliką ir pirmąjį, sunkiausią valstybės kūrimosi etapą. Požiūris į Pirmąjį prezidentą išeivijoje daug nuosaikesnis nei Lietuvoje, ir prie jo paminklo mielai prisidėtų dauguma išeivijos Amerikoje organizacijų, daug išeivių. Toks paminklas Vilniuje būtinas, nes sostinėje (dėl jos istorinio likimo) akivaizdžiai trūksta Lietuvos valstybę simbolizuojančių akcentų.

Išeivija aktyviai jau dalyvavo remiant „Laisvės kario“ paminklą Kaune, ir 2018 metų pradžioje išeivijos sutelktos lėšos Kauno projektui bemaž prilygsta kuklaus, bet gražaus paminklo Antanui Smetonai biudžetui. Paminklas Vilniuje galėtų iškilti dar šiais, 2019 metais.

Ši išeivijos dovana Lietuvai būtų gražiu tautos vientisumo, toli nuo Tėvynės gyvenančių lietuvių nuoširdumo simboliu. Kviečiame viso pasaulio lietuvius jų organizacijas, visus Lietuvos draugus ir patriotus įgyvendinti šį kilnų ir prasmingą projektą.

Su šauliška pagarba

LŠSI Vadas J.R.Butkus.

Čikaga 2019 03.10.“

Atgal