VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

09.30. Juozo Tumo-Vaižganto gimtinėje Malaišiuose – šaunios Vaižgantinės

Vytautas Žeimantas

 

Tądien į Juozo Tumo-Vaižganto gimtinę Malaišius, esančius Svėdasų seniūnijoje, Anykščių rajone, sugužėjo daug svečių – iš Vilniaus ir Anykščių, Kauno ir Svėdasų, Rokiškio ir Pakruojo, Ukmergės ir Panevėžio, iš kitur. Iš sostinės, Lietuvos žurnalistų sąjungos iniciatyva, atvažiavo pilnas autobusas žurnalistų, kuriems vadovavo LŽS Senjorų klubo pirmininkas Ipolitas Skridla. Smagu buvo su Domu Šniuku, Juozu Šalkausku, Albertu Vaidila, Juozu Pociumi, Vytautu Leščinsku, kitais kolegomis važiuoti į šventę. Visi susirinko į tradicines, jau šešioliktas “Vaižgantines”. Šventė irgi vyko tradiciškai, nuo laureatų pagerbimo, smagių dainų ir liaudiškos muzikos, nuo turiningo bendravimo. Tačiau prieš tai reikėjo atlikti kai kuriuos namų darbus.

Vaižganto premijos nuostatai

2002 metais, minėdamos Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos 80-metį, Lietuvos rašytojų sąjunga (LRS), Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) ir Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija (NŽKA) įsteigė kasmetinę Juozo Tumo-Vaižganto premiją. Ji skiriama lietuvių rašytojui arba žurnalistui (pamečiui) už sėkmingą literatūros ir žurnalistikos (dokumentinės prozos arba literatūrinės publicistikos) dermę, vertinant praėjusių dvejų kalendorinių metų kūrybą.

Kandidatus premijai gali siūlyti Lietuvos rašytojų ar Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai, skyriai ir klubai. Premijos laimėtoją nustato 6 asmenų vertinimo komisija, kurią sudaro LRS valdyba ir kartu LŽS bei NŽKA valdybos, skirdamos po 3 atstovus iš rašytojų ir žurnalistų organizacijų. Vaižganto premija teikiama kasmet Malaišiuose minint Juozo Tumo-Vaižganto gimtadienį.

Vertinimo komisija – už Egidijų Aleksandravičių

Rugsėjo 8 dieną Vilniuje, Žurnalistų namuose įvyko Juozo Tumo - Vaižganto premijos vertinimo komisijos posėdis. Šiemet į vertinimo komisiją Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija delegavo Danielių Mickevičių, Juozą Šalkauską ir Aldoną Žemaitytę - Petrauskienę. Lietuvos rašytojų sąjunga delegavo Antaną Šimkų, Gytį Norvilą ir Donatą Petrošių. Komisijos pirmininku buvo išrinktas LŽS ir NŽKA narys, ilgametis Lietuvos radijo ir televizijos diktorius Juozas Šalkauskas.

Vertinimo komisijai buvo pristatyti šie  J.Tumo-Vaižganto premijai gauti pateikti darbai: Egidijaus Aleksandravičiaus knyga  „Viskas įmanoma ", Andriaus Jakučiūno knyga  „Utopijos" ir Ramunės Sakalauskaitės knyga „Gyvenimas, koks jis buvo".

Vertinimo komisija 2017 metų Juozo Tumo-Vaižganto premiją paskyrė Egidijui Aleksandravičiui, LŽS ir NŽKA nariui, televizijos laidų vedėjui, žurnalo „Darbai ir dienos“ vyr. redaktoriui, Vytauto Didžiojo universiteto profesoriui, Lietuvių išeivijos instituto direktoriui. Ji  buvo paskirta už naujausią publicistinių tekstų rinktinę  „Viskas įmanoma", kuria autorius tęsia analitinės publicistikos, politikos bei kultūros tekstų tradiciją.

Vaižganto premijos laureatai

Manau, kad “Lietuvos Aido” skaitytojams bus įdomu sužinoti, kas anksčiau buvo apdovanotas šia premija. Štai jos laureatai:

Gintautas Iešmantas (2002), Rimantas Vanagas (2003), Gintarė Adomaitytė (2004), Laimonas Tapinas (2005), Viktorija Daujotytė (2006), Jonas Mikelinskas (2007), Filomena Taunytė (2008), Justinas Marcinkevičius (2009), Juozas Kundrotas (2010), Liudvikas Jakimavičius (2011), Perpetua Dumšienė (2012). Gediminas Kajėnas (2013) Vytautas Bagdonas (2014) Donatas Petrošius (2015) Julius Sasnauskas (2016), Egidijus Aleksandravičius (2017).

Pakvietė nuoširdūs anykštėnai

 Gražų, saulėtą rugsėjo 16-osios vidurdienį į ,,Vaižgantinių“ šventę pakvietė nuoširdūs anykštėnai. Renginio įkvėpėjas ir pagrindinis organizatorius – žinomas Anykščių žurnalistas, LŽS narys, dabar Svėdasų krašto muziejaus Kunigiškiuose direktorius Vytautas Bagdonas. Tai jo siūlymu prieš šešiolika metų buvo įsteigta Juozo Tumo-Vaižganto premiją.

Grupė Vilniečių žurnalistų, dalyvavusių “Vaižgantinėse”

Juozo Tumo-Vaižganto premiją Egidijui Aleksandravičiui įteikia Juozas Šalkauskas

 Ąžuolų vainikai (iš kairės) Egidijui Aleksandravičiui, Gretai Šinkūnaitei ir Pranui Maišeliui. Prie paminklo Juozui Tumui-Vaižgantui

Šiemet Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungų bei Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos konkurso rezultatus paskelbė vertinimo komisijos pirmininkas Juozas Šalkauskas. Jis ir įteikė Egidijui Aleksandravičiui laureato diplomą ir Juozo Tumo-Vaižganto medalį. Tradiciniu ąžuolų vainiku laureatą papuošė anykštėnai.

Egidijus Aleksandravičius, padėkojęs už apdovanojimą, įdomiai kalbėjo apie Juozo Tumo-Vaižganto asmenybę, jo kūrybą, ypač akcentuodamas jo sukurtų vertybių svarbą dabartiniame pasaulyje.

Laureatą nuoširdžiai pasveikino poetė ir žurnalistė Dalia Teišerskytė, dabar dirbanti Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje, LŽS Kauno apskrities skyriaus pirmininkas Vidas Mačiulis, LŽS Senjorų klubo pirmininkas Ipolitas Skridla, na ir, suprantama, šios žemės šeimininkai Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis. Iškalbingas ir puikiai rašantis Egidijus Aleksandravičius sulaukė daug sveikinimų, linkėjimų ir iš kitų šventės dalyvių, dalijo jiems savo autografus su knyga, atnešusią jam laureato vainiką.

Kitos premijos, sveikinimai

Be to, "Vaižgantinėse" Svėdasų seniūnijos įsteigta devintoji Vaižganto mažoji premija „Už nuopelnus Svėdasų kraštui“ buvo įteikta Svėdasų krašto šviesuoliui Pranui Maišeliui. Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ Garbės pirmininko Algimanto Indriūno įsteigta antroji kunigo Aleksandro Papučkos vardo „Meilės ir gerumo“ premija buvo įteikta Gretai Šinkūnaitei. Abu premijų laureatus sveikino ir Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, kiti.

Kaunietis kolega Vidas Mačiulis originalia gėle pagerbė ir šios šventės sielą, nepailstantį žurnalistą, anykštėną Vytautą Bagdoną.

Renginio dalyviams koncertavo nuotaikinga Viešintų kapela „Vingerinė“, kuriai vadovauja Robertas Raišelis. Galėjome susipažinti ir su Rokiškio rajono Panemunėlio universalaus daugiafunkcinio centro edukacine programa „Lino kelias" (vadovė Audronė Šakalienė), sušilti ir pabendrauti prie „Vaižgantinių" laužo su žinomais žurnalistais, rašytojais, aktoriais, politikais, visuomenės veikėjais, nuoširdžiais anykštėnais.

Ant senųjų Malaišių trobų sienų veikė Simonos Bagdonaitės ir Raimundo Kovo fotografijų paroda „Prisimenant 2016-ųjų „Vaižgantines“.  Tikiu, kad ir kitais metais bus galima surengti panašią parodą, nes šventės metu nuolat žybčiojo foto aparatai Irenos Šalkauskienės, Vytauto Ylevičiaus, savaitraščio “Žaliasis pasaulis” korespondento Vytauto Leščinsko, Pakruojo laikraščio ,,Auksinė varpa“ korespondentų Nijolės ir Algio Padorų, anykštietės Simonos Bagdonaitės (Vytauto Bagdono dukters), kitų fotografų rankose.

Šventės dalyviai galėjo aplankyti netoliese, Kunigiškių kaime veikiantį Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejų, ką tik sulaukusį 30-ies veiklos metų.

 

Simonos Bagdonaitės nuotraukos

 

Atgal