VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

09.30. Apie savo tautos dvasios valdovus...

Reda Kiselytė, Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro narė

Rokiškio rajone buvo ką tik paskelbta ekstremali padėtis, nes iškritęs gausus kritulių kiekis paskandino žemdirbių derlių laukuose, o per Rokiškio miesto gimtadienį saulė žarstė skaisčius spindulius. Tai buvo miestelėnams ir svečiams nuostabi dovana iš dangaus. Į prasmingų miesto renginių pynę įsikomponavo kultūros veikėjo Juozo Keliuočio 115-ųjų gimimo metinių sukakčiai skirta konferencija, kuri vyko Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.

Konferencijoje ne tik prisiminta įžymaus Lietuvos žurnalisto, redaktoriaus, rašytojo, vertėjo J. Keliuočio asmenybė ir jo veikla, bet jau vienuoliktą kartą buvo teikiama literatūrinė jo vardo premija. Šį rudenį literatūrinė J. Keliuočio premija už Mene perteiktus atkurtos Lietuvos laisvės ženklus, už įamžintos Lietuvos menininkų darbus, vizualine kalba įprasminančius estetinį, etinį ir moralinį Valstybės istorijos pažinimą, buvo įteikta Lietuvos fotomenininkui, kūrybiniam darbuotojui, leidyklų, galerijų, redakcijų bendradarbiui ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariui Rimantui Dichavičiui. Premiją ir diplomą laureatui įteikė viešosios bibliotekos direktorė, Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro pirmininkė Alicija Matiukienė, garsaus rajono medžio drožėjo, tautodailininko Vidmanto Zakarkos kūrybinį darbą - rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis. Laureatą sveikino mero patarėja Inga Tidikienė, Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė, ūkininkas Vytautas Šlikas. Vienuoliktasis premijos laureatas - R. Dichavičius prisiminė nepaprasto intelekto asmenybę - J. Keliuotį ir nepaprastai sudėtingas veiklos sąlygas, kuriomis teko dirbti nenuilstančiam kultūros veikėjui.

Rokiškio rajono savivaldybės mero patarėja Inga Tidikienė (iš kairės su gėlėmis), rajono meras Antanas Vagonis, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė ( su diplomu rankose)

 Konferencijos dalyviai. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė (kairėje) ir fotomenininkas, Juozo Keliuočio premijos laureatas Rimantas Dichavičius

Knygos „Juozo Keliuočio drama“ viršelis

Konferencijos dalyviai išklausė turiningus atvykusių svečių pranešimus. Lietuvos kultūros tyrimo instituto Baltų ir lietuvių kultūros istorijos skyriaus vadovas Romualdas Juzefovičius skaitė pranešimą „Juozas Keliuotis ir tarpukario Lietuvos inteligentija“, žurnalistė Aldona Žemaitytė - „Juozas Keliuotis: žurnalistikos princas ir elgeta“, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos J. Miltinio palikimo studijų centro vedėja Angelė Mikelinskaitė - „Juozas Keliuotis ir Juozas Miltinis: gyvenimo ir kūrybos sąsajos“. Filosofas, žurnalo „Naujoji Romuva“ vyriausiasis redaktorius Andrius Konickis savo pranešime „Penkiasdešimt procentų tiesos“ praskaidrino konferencijos dalyvių nuotaikas, analizuodamas, kiek jo kūryboje tiesos, o kiek išgalvotų faktų. Rašytojas Vytautas Girdzijauskas skaitė pranešimą „Juozas Keliuotis literatūros moksle ir kritikoje“ ir apgailestavo, kad dar nespėjo perskaityti mokytojo - eksperto Juozo Brazausko naujausios knygos „Juozo Keliuočio drama“, kuri būtų papildžiusi jo turimą informaciją naujomis žiniomis. Renginyje dalyvavo ir pats knygos „Juozo Keliuočio drama“ autorius J. Brazauskas. Jis visuomenei ir pristatė savo naujausią leidinį.

Konferenciją menine programa paįvairino Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Jūratė Vilūnaitė. Ji skaitė ištraukas iš J. Keliuočio „Autobiografijos“ ir kitų lietuvių autorių kūrybą. Menininkės skaitomi tekstai bibliotekos skaityklą tarsi pripildė visiems taip artimos keliuotiškos dvasios. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę susipažinti su stendine paroda „Juozas Keliuotis“ bei su J. Keliuočio asmeninės bibliotekos knygų paroda, įsigyti naujausių leidinių. Pačias prasmingiausias renginio akimirkas užfiksavo fotomenininkas, poetas, J. Keliuočio premijos laureatas Albinas Kuliešis. Tai neišdildomos akimirkos, kurios jau guls į ateityje leidžiamus Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ puslapius ir kitus leidinius.

Renginyje dalyvavo Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ nariai ir klubo prezidentas Algis Narutis. Lietuvos aktorius, teatro režisierius, J. Keliuočio premijos laureatas Ferdinandas Jakšys džiaugėsi, kad Rokiškyje taip prasmingai minimas kraštiečio J. Keliuočio jubiliejus. Aktorius išsakė pastabą „Naujosios Romuvos“ vyriausiajam redaktoriui A. Konickiui dėl leidinio formato. Ankščiau „Naujosios Romuvos“ formatas informacijos vartotojui buvęs patogesnis.

 Rokiškio raj. savivaldybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė A. Matiukienė informavo, kad kraštiečio J. Keliuočio jubiliejui skirtas renginys šioje skaitykloje jau paskutinis, nes bibliotekos pastatas bus renovuojamas ir bibliotekos bičiuliai artimiausiu metu rinksis jau kitose patalpose. Saulėtą rugsėjo popietę konferencijos dalyviams buvo gera, nes čia sklandė keliuotiška dvasia, o įžymaus kraštiečio mintys ir darbai nepraranda aktualumo ir šiandien.

Dirbdama Rokiškio Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaitykloje, dažnai naudojuosi J. Keliuočio studijų ir straipsnių apie literatūrą ir meną leidiniu „Meno tragizmas“. Sukasi ratu gyvenimo karuselė, bet problemos išlieka tos pačios. Tik kartos keičiasi... J. Keliuotis minėtame leidinyje rašė: „Kai mūsų valdovai ir aristokratai nuėjo svetimiems tarnauti, nes tai teikė jiems daugiau naudos, tai menininkai pasiliko prie savo tautos, jie jai dainavo gražias dainas, drožinėjo rūpintojėlius ir grojo lietuviškas melodijas. Jie išlaikė mūsų tautos egzistenciją ir ją prikėlė laisvam gyvenimui. Tad jie negali būti pastumdėliai ir elgetos savo tėvynėj. Jie savo tautos valdovai“. Taip norisi tikėti, kad menininkai anot J. Keliuočio, išliktų savo tautos tikraisiais dvasios valdovais...

 

Nuotr. aut. Albinas Kuliešis

Atgal