VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

09.30. Vilniuje prof. E. Paulausko 90-mečio jubiliejuje skambėjo atžalyno muzika

Zinaida Indrikonienė

Profesorius, smuikininkas virtuozas, dirigentas Eugenijus Paulauskas (gimęs 1927 m. 09 06) yra vienas žymiausių Lietuvos smuikininkų savo artistinę muzikinę veiklą pradėjęs daugiau nei prieš 70 metų. E. Paulauskas Šiauliuose mokėsi pas L. Auerio ugdytinį St. Jurkevičių, o 1949 m. baigė Vilniaus konservatoriją, prof. J. Targonskio (L. Auerio mokinio) smuiko klasę. 1947 – 78 ir 1981 – 96 m. E. Paulauskas grojo Lietuvos kvartete pirmu smuiku su Lietuvos kultūros ministro Juozo Banaičio parūpintu A. Stradivarijaus pagamintu smuiku ir 1959 m. jame – antru smuiku grojant K. Kalinauskaitei, altu – J. Fledžinskui, violončele – M. Šenderovui, Budapešte tarptautiniame J. Haidno konkurse, o 1964 m. Lježe (čia jau su M. Šenderovą pakeitusiu R. Kulikausku) laimėjo antrą vietą ir pelnė laureatų vardą. „Lietuvos kvartetas užkariavo Budapešto publikos simpatijas. Norėčiau išskirti E. Paulausko grojimą – jauti, kad tai įgimtas talentas. Primarijus groja nepaprastai lengvai, jam nėra techninių problemų, nepaprastai gražus smuiko garsas.“ (prof. Vilmosz, Tatrai, Budapeštas, 1959 m.).

prof. Eugenijus Paulauskas

L. Delibes – Taika (alto solo su orkestru iš baleto „Kopelija“) groja Andrius Pleškūnas, akompanuoja Aušra Banaitytė (fortepijonas)

Kaip solistas E. Paulauskas surengė 1000 koncertų Lietuvoje, Europoje, Amerikoje. 1951 – 1983 m. dėstė Vilniuje Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar LMTA), 1992 – 98 m. LMTA Kauno fakultete, 1994 – 98 m. buvo styginių  katedros vedėjas ir studentų kamerinio orkestro dirigentas. Prof. E. Paulauskas dėstė smuiko specialybę, kamerinio ansamblio ir kvarteto disciplinas.

Na o 2017 m. 09 13 Vilniuje, St. Vainiūno muziejuje surengtame prof. E. Paulausko 90-mečio jubiliejuje – koncerte jau skambėjo jo ugdytinių – atžalyno atliekama muzika. Pas prf. E. Paulauską smuiko specialybę studijavęs prof. Raimondas Butvila subtiliai pagrojo P. Čaikovskio – Andante cantabile ir žaismingai, veržliai E. Balsio – Antro koncerto smuikui su orkestru Rečitatyvą ir Skerco. O pas prof. E. Paulauską kvarteto discipliną studijavęs ilgametis LNOBT koncertmeisteris altininkas Andrius Pleškūnas mintinai sugrojęs Fr. Schuberto – Ave Maria taip pat L. Delibes – Taika (alto solo su orkestru iš baleto „Kopelija“), o ir R. Wagnerio – Vakaro žvaigždelei (iš operos „Tanheuser“) bei N. Paganini – Cantibile, - savo įtaigiu, sakraliai lyriniu, dainingu atlikimu pakylėjo ir pakerėjo, nes tapo taip gera ir jauku, o klausytojai palydėjo atlikimą nuoširdžiais ir šiltais aplodismentais. Grojusiems jautriai ir muzikaliai fortepijonu akompanavo Aušra Banaitytė.

A. Pleškūnas susirinkusiems priminė, kad prof. E. Paulauskas čia esti name Vilniuje, kur gyvendamas šviesaus atminimo mylinčios ir rūpestingos žmonos Liudmilos apsuptyje, gražiausiai ir prasmingiausiai pasireiškė kaip muzikas ir įgrojo labai daug subtilių fondinių įrašų, kurių dalis interpretuojant  su pianistais D. Trinkūnu, A. Banaityte, A. Končiumi, T. Nikolajeva, B. Dvarionu, L. Digriu, Lietuvos kameriniu orkestru (dirig. S. Sondeckiui) ir duetu grojant su violončelininku E. Bertovskiu čia šiandien pristatyta dvigubame CD (dviejose kompaktinėse plokštelėse – įdomaus dizaino ir turinio knygoje).

Minėjime įdomiai kalbėjo prof. dr. Rita Aleknaitė, prof. Kazimieras Kanišauskas, prof. Silvija Narūnaitė, muzikologas Vaclovas Juodpusis, kompozitorius Anataolijus Šenderovas, muzikologas Arvydas Karaška.

Jubiliejinį minėjimą – koncertą suorganizavo Lietuvos muzikų rėmimo fondas – direktorė Liucija Stulgienė. O įdomią parodą iš prof. E. Paaulausko muzikinio gyvenimo parengė muzikologas V. Juodpusis – šio minėjimo moderatorius.

Renginio pabaigoje jubiliatas ir koncerto atlikėjai buvo pasveikinti gėlėmis, susirinkusieji prof. E. Paulauskui sugiedojo Ilgiausių metų, o A. Pleškūnas viola pakiliai sugrojo Lietuvos valstybinį himną, nes šiuo minėjimu 2017 m. 09 13 St. Vainiūno namai – muziejus pradėjo naują sezoną.

Gyvenimas tęsiasi, 2017 m. 09 27 prof. E. Paulausko jubiliejaus paminėjimas vyko Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje (čia profesorius daugelį metų dirbo). Smuikininkas prof. R. Butvila ruošiasi koncertuoti su A. Banaityte ir A. Paley, o altininkas A. Pleškūnas jau sėkmingai ir meniškai sugrojo solinius rečitalius Tarptautiniame menų festivalyje Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje (M. K. Čiurlionio tėviškėje) akompanuojant vargonininkei doc. Jarūnei Barkauskaitei (2017 m. 09 17 d.) ir 2017 m. 09 27 St. Vainiūno name – muziejuje, Vilniuje – Pasaulinei muzikos dienai, taip pat A. Pleškūnas kaip solistas nuolat atlieka sakralinę muziką Vilniaus Arkikatedroje – Bazilikoje su vargonininke G. Juozapavičiūte.

 

Atgal