VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika, aktualijos

02.18. Trijų Baltijos valstybių kariuomenių vadai aptarė gynybos prioritetus

Vasario 17 d. Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys nuotolinėje vaizdo konferencijoje kalbėjosi su Latvijos ir Estijos kariuomenių vadais. Vadai aptarė trijų Baltijos valstybių bendrų pajėgumų vystymo ir kitus aktualius karinius klausimus.

gen. ltn. Valdemaras Rupšys

„Lietuvos kariuomenė yra nustačiusi savo gynybinius prioritetus šalies pajėgumų vystymui, kurie atitinka keliamus nacionalinio saugumo uždavinius, atliepia kylančias grėsmes, mūsų šalies geografiją ir gynybai skiriamą finansavimą. Tai yra manevro sausumoje, oro gynybos, žvalgybinių pajėgumų ir paramos ugnimi vystymas. Trijų Baltijos valstybių prioritetai yra labai panašūs, bet nebūtinai sutaps šimtu procentų, nes kiekviena valstybė turi ir savus argumentus. Todėl gerbdami vieni kitų pozicijas nuolatos deriname su gynyba susijusius klausimus,“ – sakė gen. ltn. Valdemaras Rupšys.

Pagrindiniai šiuo metu vykdomi trišalio Lietuvos, Estijos ir Latvijos bendradarbiavimo gynybos srityje projektai: tarp Gynybos ministerijų ir kariuomenių – Baltijos gynybos koledžas (BALTDEFCOL), tarp Karinių oro pajėgų – Baltijos šalių oro erdvės stebėjimo sistema (BALTNET), tarp Karinių jūrų pajėgų – Baltijos karinė jūrų eskadra (BALTRON).

 

 

Atgal