VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

Patriotas be Tėvynės

Antanas Aleknonis

Esu valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ skaitytojas nuo 1990 metų gruodžio 1 d. Geriausius straipsnius iškerpu ir konspektuoju. Man patiko drąsus Vlado Turčinavičiaus straipsnis „Gerbkime praeitį, dirbkime ateičiai“. Autorius – ilgametis Vinco Krėvės muziejaus direktorius. Atsakydamas patriotui Antanui Terleckui nevengia gerų patarimų, rašant istorinius straipsnius apie Lietuvos priverstinį įjungimą į TSRS 1940 m., kai tų metų rugpjūčio 3 d. Lietuvos Liaudies seimo delegacija TSRS Aukščiausiosios Tarybos 7-osios sesijos Maskvoje metu Kremliaus Georgijaus salėje nusifotografavo su užsienio reikalų Liaudies komisaro pavaduotoju Vladimiru Dekanozovu. Tuo metu ir Lietuvos Liaudies seimo delegacijos nariais buvo Liudas Gira, komunistas Petras Zibertas, einantis Prezidento pareigas Justas Paleckis, Liaudies valstybės krašto apsaugos ministras Vincas Vitkauskas, Darbo rūmų pirmininkas Motiejus Šumauskas, LKPCK sekretoriato narys Icikas Šumelis Meskupas, rašytojai Petras Cvirka, Liaudies vyriausybės švietimo ministras Antanas Venclova, Liaudies vyriausybės įgaliotinis Vilniaus miestui ir kraštui ministro teisėmis Karolis Didžiulis, poetė Salomėja Nėris, LKPCK pirmasis sekretorius, Valstybės saugumo departamento direktorius Antanas Sniečkus, rašytojas Kostas Korsakas ir daug kitų.

Perskaičius straipsnį, susidaro įspūdis, kad Antanas Terleckas yra vulgarus lietuvių tautos istorijos klastotojas. Kodėl jis taip neatsakingai elgiasi? Manau, kad jo kilmės tikrosios šaknys yra Lenkijoje. Ar taip yra, galbūt į mano paklausimą atsakys pats Antanas Terleckas.

Atgal