VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

VISUOMENĖ

2024.04.11. Vatikanas paskelbė dokumentą, kuriame išvardyti „rimti žmogaus orumo pažeidimai“

Vatikanas paskelbė naują dokumentą, kuriame išvardyti „rimti žmogaus orumo pažeidimai“ ir kuriame šalia migrantų bei LGBTQ asmenų diskriminacijos minimi abortai, surogatinė motinystė ir lyčių teorija.

20 puslapių dokumentas, kurį patvirtino popiežius Pranciškus, yra penkerius metus trukusio darbo kulminacija, tačiau jis pasirodė Katalikų Bažnyčioje išsiskiriant nuomonėms įvairiais socialiniais klausimais, o pastaruoju metu – dėl homoseksualių porų palaiminimo.

Dokumente, pavadintame „Dignitas infinita“ („Beribis orumas“), kurį paskelbė įtakingas Vatikano doktrinos departamentas, aptariamos svarbiausios 11 metų trunkančio argentiniečio Pranciškaus pontifikato temos – nuo karo iki ekologijos ir socialinio teisingumo.

Popiežius Pranciškus / AP nuotr.

Jame dar kartą patvirtinamas ilgalaikis Bažnyčios nepritarimas abortams, eutanazijai ir surogatinei motinystei, tačiau šie dalykai dabar sugretinami su tokiomis problemomis kaip skurdas, konfliktai, seksualinė prievarta, migrantų marginalizacija ir prekyba žmonėmis kaip „rimti žmogaus orumo pažeidimai“.

„Taigi naujasis tekstas padeda įveikti dichotomiją, egzistuojančią tarp tų, kurie susitelkia vien tik į gyvybės pradžios ir pabaigos klausimus, pamiršdami daugybę kitų išpuolių prieš žmogaus orumą“, – komentare rašė Vatikano komunikacijos departamento direktorius Andrea Tornielli.

Jame taip pat kalbama tiems, kurie „atvirkščiai... susitelkia tik į vargšų ir migrantų gynimą, pamiršdami, kad gyvybė turi būti ginama nuo prasidėjimo iki natūralios pabaigos“, – rašė jis.

Pirmą kartą taip aiškiai ir ryžtingai Vatikanas pasmerkia lyčių teoriją, kuri plačiąja prasme reiškia idėją, kad neprivalai laikytis tos lyties, kuria gimei, ir kad lytis yra visuomenės normų, o ne grynai biologijos produktas.

„Bet kokia lyties keitimo intervencija paprastai kelia grėsmę unikaliam orumui, kurį asmuo gavo nuo pat pradėjimo momento“, – teigiama Tikėjimo mokymo dikasterijos dokumente.

Katalikų Bažnyčioje pastaruoju metu išsiskiria nuomonės dėl homoseksualių porų palaiminimo

Kitur Vatikanas pakartoja savo nepritarimą homoseksualumo kriminalizavimui, kuris vis dar egzistuoja daugelyje šalių, ypač Afrikoje.

„Reikėtų pasmerkti kaip prieštaraujantį žmogaus orumui faktą, kad kai kur nemažai žmonių yra įkalinami, kankinami ir net iš jų atimama gyvenimo dovana vien dėl jų seksualinės orientacijos“, – sakoma dokumente.

Nuo pat išrinkimo 2013 metais popiežius Pranciškus primygtinai pabrėžia Bažnyčios, atviros visiems, įskaitant LGBTQ tikinčiuosius, svarbą, tačiau susiduria su stipriu konservatyviųjų katalikų pasipriešinimu.

Ypač stipri reakcija kilo, kai praėjusiais metais Pranciškus atvėrė duris homoseksualių porų palaiminimui.

Atgal