VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

Priešmirtinis pareiškimas

2011 01 12

Kęstutis Staniulevičius

Aš, Kęstutis Staniulevičius, nuo mažens išauklėtas tautine-patriotine dvasia, meile savo tėvynei. Kai buvo „karšta” Lietuvos nepriklausomybei, vientisumui ir stabilumui, negailėdamas nei jėgų, nei laiko ar sveikatos, kovojau už ją visuose frontuose, kol lyg ir laimėjome? Kol atgavome Nepriklausomybę. Kas pasikeitė?

1.Vėliava. 2. Himnas. 3. Įgijome tik butaforinę nepriklausomybę ir teisingumą savo tautiečiams, esame pagal korupcijos lygį prie Papua ar Naujosios Gvinėjos su teisybe „Raudonojoje knygoje”. Taip, labai liūdna.

Negalėdamas daugiau apsikęsti su esančia Lietuvoje padėtimi, priimu sekantį sprendimą, nors nemanau, ar nuo to kas pasikeis. Tačiau tai mano pasirinkimo teisė, neradus teisingumo, pažemintam ir paniekintam, nors ir kreipiasi į Jus pagalbos! Deja, nesulaukiau!

Todėl dėl savo mirties kaltinu absoliučiai visą šiuometinę valdžią.

Atgal