VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

2012-07-30
Tik nedidelė pasaulio dalis laiko save ateistais. 13 proc. pasaulio gyventojų teigia esą ateistai, daugiausiai jų susikoncentravę Rytų Azijoje, kur 47 proc. Kinijos ir 31 proc. Japonijos gyventojų laiko save ateistais. Taip pat Vakarų Europoje - čia 14 proc. gyventojų apibūdina save ateistais. Tačiau didesnė dalis žmonių mano esą religingi, taip teigia 59 proc. įvairių šalių gyventojų. Kita dalis gyventojų apibūdina save "nereligingais", tokių pasaulyje yra 23 proc. Plačiau
2012-07-27
  Perskaičius paskutiniąją Benedikto XVI enciklikos „ Dievas yra meilė“ pratarmės eilutę tarsi savaime susiformulavo straipsnio pavadinimas. Pirmas gi sakinys primena: „Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve“ (1 Jn 4, 16). Šiuolaikiniam žmogui pagrįstai gali kilti egzistenciniai klausimai: ką reiškia pasilikti meilėje? Kaip tai gali būti, kad kai myli, taip pasilieki Dieve? Ką reiškia pasilikti? Gal nuo pastarojo klausimo ir geriausia būtų pradėti. Pasilikti tai reiškia, kad jau esi, bet gali atitolti, išeiti, palikti. Esu girdėjęs, kad iki krikšto blogio jėgos tarsi veikia iš vidaus, o po krikšto- jau tik iš išorės. Iš to matyti, kaip svarbus žmogui krikštas. Šiomis dienomis vienoje Vilniaus bažnyčioje pavadintoje Švč. Marijos Nekalto Prasidėjimo garbei dirbanti moteris priminė, kad sovietmečiu vienais metais IX- ame dešimtmetyje lapkričio 17d. bažnyčioje buvo pakrikštyta net 30 vaikų. Dabar per dieną bažnyčioje pakrikštijami du- trys vaikai. Ar tai reiškia, kad mažiau mylime Dievą? O gal savo vaikus? Plačiau
2012-07-03
Lietuvos žinaisklaidoje jau buvo skelbta apie Vokietijos Kelno miesto apygardos teismo sprendimą, numatantį baudžamąją atsakomybę už berniukų apipjaustymą dėl religinių priežasčių. Šį sprendimą lėmė komplikacijos, kilusios po vieno musulmonų berniuko apipjaustymo. Vokietijos spaudoje kilo diskusijų audra. Diskutuojant dėl laisvės išpažinti religiją ir kūno fizinio integralumo, daugiausia kalbama apie apipjaustymo naudą, žalą, tradicijas. Remiantis apklausa, 56 proc. gyventojų pritarė teismo sprendimui, 35 buvo prieš. Gydytojų organizacijos ir urologai reikalauja uždrausti ritualinį apipjaustymą arba operacijas bent riboti. Federalinių gydytojų rūmų prezidentas Frankas Ulrichas Montgomety pasakė, jog ateityje privalės atkreipti kolegų dėmesį į rizikas, susijusias su apipjaustymo operacija. Vokietijos vaikų chirurgijos sąjungos prezidento pavaduotojas Berndas Tilligas rekomendavo tėvams palaukti, kol vaikai patys galės apsispręsti. Voklietijos žydų centro tarybos pirmininkas Dieteris Graumannas kategoriškai pasipriešino šiam pasiūlymui: “Tada jau reikėtų vesti derybas su ponu Dievu”. Jis pasakė negalįs įsivaizduoti, kad Vokietijoje “žydiškumas beširdiškai būtų priverstas pasitraukti į pogrindį”. Plačiau
2012-06-26
  2012m birželio 16d giminės, kupreliškiečiai, aplinkinių ir tolimesnių parapijų žmonės šventė šviesios atminties kan. Juozo Tumo-Vaižganto giminaičio, monsinjoro Kazimiero Vasiliausko kurso draugo, kun. Aleksandro Papučkos 35-ąsias mirties metines. Kai pažvelgi į aukščiau minėtų žmonių gyvenimus, pamatai, kad jie panašūs kaip du vandens lašai. Plačiau
2012-06-19
  Antras pagal rangą asmuo Vatikane pirmadienį apkaltino apie nutekintų dokumentų skandalą nuolat pranešančią žiniasklaidą bandymu imituoti rašytoją Deną Brauną (Dan Brown) ir teigė, kad skandalas - tai velnio bandymas destabilizuoti Romos katalikų bažnyčią. Plačiau
2012-06-12
Keliaudamas iš Panevėžio ir artėdamas prie Kupiškio negali nepastebėti dauboje pasislėpusio ir vinguriuojančio Lėvens slėnio. Aukštumoje, skardžio pačioje viršūnėje Dangun kyla baltas šv. Domininko bažnyčios bokštas. Plačiau
2012-05-27
Sekmadienį visoje Lietuvoje švenčiamos Sekminės, užbaigiančios Velykų laikotarpį, minint Šv. Dvasios atsiuntimą apaštalams. Plačiau
2012-05-18
Spėjus kiek atvėsti Kovo 11-osios aistroms, kupinoms džiaugsmingai skambančių tautiškos giesmės žodžių bei uolumu trykštančių šūkių šalies sostinės gatvėse ar šventiško sutikimo jaukiame namų ratelyje, galima prisiminti ir tuos žmones, kurių valios ir sąmoningumo dėka buvo priimtas Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo aktas, nes tautoms ir valstybėms nepriklausomybę iškovoja ne medžiai ar uolos, o valingi bei sąmoningi laisvų žmonių veiksmai Plačiau
2012-05-08
Panašūs ir giminingi vardai:Stanislav, Stanislavas, Stasius, Stasys, Stasas, būkit pasveikinti ir palaiminti taip pat! Plačiau
2012-04-27
Mokslas ir/ar religija?   „Mokslas ir religija neturi nieko bendra“, „religija yra pažangos stabdys“, „tikėjimas ir protas yra nesuderinami ir tarpusavyje nieko bendra neturintys dalykai“. Turbūt daugelis iš mūsų savo kolegų, bendrakursių, draugų ir artimų giminaičių būreliuose girdime ir minime šiuos skambius teiginius, atėjusius iš jau nelengvai atmenamų Švietimo sąjūdžio laikų. Taip, Švietimo intelektualinis ir politinis sąjūdis, užgimęs XVII–XVIII amžiaus Prancūzijoje skelbė „kilnius“ „laisvės, lygybės ir brolybės“ idealus ir užsimojo padaryti nei daug, nei mažai, o nubrėžti aiškią ir sunkiai sugriaunamą sieną tarp šių fundamentalių gyvenimo sferų: tikėjimo ir proto, universiteto ir Bažnyčios, mokyklos ir vietinės kaimo parapijos. Visuomenės švietimo prerogatyva  iš bažnyčios turėjo pereiti pasaulietinei valstybei. Turbūt ir tūlas mūsų bičiulis nustebęs kilsteli antakius, iš mūsų išgirdęs, jog šie du tikrovės fenomenai ne tik turi akivaizdžių sąsajų, bet ir yra glaudžiai susiję. Plačiau
2012-04-20
2012 m. kovo 23 –24 d. Vilniuje, Lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA) patalpose (Pilies g. Nr. 8) vyko Akademijos XXII suvažiavimas, skirtas Katalikų akademijos 90-mečiui. Suvažiavimas pradėtas šv. Mišiomis Šv. Jonų bažnyčioje, kurias aukojo kardinolas Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis, vyskupas Jonas Boruta SJ (pasakęs pamokslą) ir dr. kun. Vidmantas Šimkūnas SJ. Suvažiavimas pradėtas invokacija (LKMA centro valdybos narys, akademikas vysk. J. Boruta SJ). LKMA centro valdybos pirmininkas akademikas Paulius Subačius pateikė Centro valdybos ataskaitą, Revizijos komisijos pirmininkas akademikas Bronius Grigelionis perskaitė Revizijos komisijos pranešimą. Plačiau
2012-04-13
Galima būtų pagalvoti, kad atidesnis visuomenės ir apžvalgininkų žvilgsnis į Rusijos stačiatikių bažnyčią (RSB) nukrypo dėl jų Velykų, šiemet švenčiamų savaite vėliau negu katalikų. Bet jeigu taip ir atsitiko, tai kalti patys jos hierarchai, pritraukę žiniasklaidos susidomėjimą keistais pareiškimais, veiksmais ir netgi pikantiškomis detalėmis. Jau seniai sklandė gandai, kad, kaip 2009-aisiais rašė dvasinę akademiją baigęs dvasininkas Vladimiras Gundiajevas, daugiau kaip prieš trejus metus tapęs Maskvos ir visos Rusijos patriarchu Kirilu, metropolito Nikodimo svitoje 1969-aisiais išvyko į Prahą, vos 23-ejų metų jau būdamas KGB agentas, kurio agentūrinis slapyvardis buvo „Michailovas“. Tų pačių metų pradžioje Rusijos spauda rašė, kad savo turtus patriarchas susikrovė ne visai švariais būdais. Rusijoje keletą metų netilo skandalas dėl nelegalios cigarečių ir alkoholio prekybos, kuria buvo kaltinamas Kirilas ir jo vadovaujama Maskvos patriarchato Viešųjų ryšių tarnyba. Teigiama, kad praėjusiame dešimtmetyje šios tarnybos įkurtas labdaros fondas kaip tariamą humanitarinę pagalbą įvežė milijonus pakelių neapmokestintų cigarečių. Per vienuolynų sandėlius jos plaukė į rinką ir taip esą davė didelės naudos Stačiatikių bažnyčiai. Kilus skandalui, Kirilas buvo nušalintas nuo humanitarinės pagalbos reikalų. Tačiau į valdžią atėjus V. Putinui šios nuodėmės buvo užglaistytos. Plačiau
2012-04-08
Popiežius Benediktas XVI savo pamoksle Velykų sekmadienį primygtinai ragino siekti taikos, stabilumo ir religijos laisvės pasaulyje.  Plačiau
2012-04-07
  Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus sveikinimo žodis 2012 m. šv. Velykų – Viešpaties Prisikėlimo iškilmių iškilmės proga Plačiau
2012-04-06
1924 m. Jonas Tamošiūnas (1904–1973) iš gimtojo Naujasodės kaimo (Rokiškio apskritis, Salų parapija, Kamajų valsčius) išvažiavo į Kretingos pranciškonų vienuolyną. Dirbo durininku, vėliau zakristijonu. 1926 m. įstojo į noviciatą, kurį atliko Vokietijoje. 1927 m. priėmė vienuolinę profesiją. Tapęs vienuoliu Mykolu OFM dirbo ekonomu, net provincijolo sekretoriumi. 1971 m. vyskupas Julijonas Steponavičius tėvą Mykolą Tamošiūną OFM įšventino į kunigus. Palaidotas Kretingos parapijos kapinėse prie savo motinos kapo. Plačiau
2012-04-06
Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis sako, kad kelyje į Prisikėlimą ir susitikimą su Dievu nuskaidrina ne pati kančia, bet meilė - Jėzaus kryžiuje nėra neapykantos, o tik meilė ir pasitikėjimas, stipresni už mirtį. Plačiau
2012-03-09
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos pasirodymas man buvo netikėtas ir lyg gaivus oro gurkšnis netikrumo apsuptyje. Turėjau garbės „gyvai“ susipažinti ir perduoti kitam tą originalų pirmąjį numerį, pažymėtą 1972 m. kovo 19-osios – šv. Juozapo dienos – data... Tada nežinojau to ypatingo leidinio informacijos pateikėjų, teksto rinkėjų, redaktorių. Bet šis leidinys kėlė nenusakomą pasididžiavimą ir pagarbią baimę dėl išsakytos tiesos ir misijos didingumo bei trapumo. Plačiau
2012-03-06
Kun. Feliksas Ereminas (1890 01 07–1915 05 16–1962 10 27)gimė Gadunavo parapijoje (Telšių raj.) (pastebėtina, kad kartais randama neteisingai parašyta kunigo pavardė –Jaraminas ar Jareminas). Mokėsi Alsėdžių pradžios mokykloje, 1907 m. baigė Palangos progimnaziją. Žinoma, kad Maskvoje yra studijavęs mediciną ir baigęs kelis kursus. Jį itin jaudino kraujas, tad studijų teko atsisakyti. Negalėdamas gydyti žmogaus kūno, pasirinko gydyti jo dvasią. Studijavo Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune ir1915 m. baigė. Plačiau