VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2016-02-22
Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, Vilniaus g. 33, Kaune vasario 25 d., ketvirtadienį, 17 val. vyks atminimo vakaras, skirtas 1918 m. Nepriklausomybės Akto signatarams paminėti. Plačiau
2016-02-20
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė su liūdesiu praneša, kad eidamas 87-uosius metus vasario 18-ąją mirė teisininkas, advokatas, visuomenės ir advokatų savivaldos veikėjas Isakas Kaganas.    Plačiau
2016-02-16
Tai buvo... tokia daugelio rašinių pradžia. Taip, tai buvo, kai, dirbdamas Tautinių mažumų ir išeivijos departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuravau Rytų kraštų (o ir Karaliaučiaus krašto) lietuvių bendruomenes. Plačiau
2016-02-06
Šių metų vasario antrą dieną į Šventų Jonų bažnyčią rinkosi Lietuvos skautų sąjungos skilčių, draugovių ir tuntų skautai, skautai akademikai Edmundas Kulikauskas, sesės Nomeda, Ieva, kiti Lietuvos skautai pagerbti skauto Prano Žižmaro atminimą gimtadienio proga Plačiau
2016-02-03
Eidamas 88-uosius metus trečiadienį mirė profesorius, orkestrų vadovas, smuikininkas, pasaulyje pripažintas dirigentas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Saulius Sondeckis. Plačiau
2016-01-27
Aplankėme rašytojo, vertėjo, žurnalisto Kazimiero Barėno (Barausko) tėvų, brolių Povilo ir Jono kapus, uždegėme žvakes Plačiau
2016-01-19
Eidama 91-uosius mirė fotomenininkė, kultūros metraštininkė Ona Pajedaitė Plačiau
2016-01-09
2015 m. gruodžio 5 dieną Svėdasų kapinės amžinam poilsiui priglaudė Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją JONĄ BELECKĄ Plačiau
2016-01-05
Šių metų gruodžio mėnesio pradžioje mūsų iniciatyva buvo paminėtos prelato  Mykolo Krupavičiaus mirties 45-tosios metinės Plačiau
2015-12-18
2015 m. gruodžio 9 d. Vilniaus įgulos karininkų Ramovėje Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Bendrija LEMTIS ir LK Vilniaus įgulos karininkų Ramovė organizavo atminimų vakarą, skirtą paminėti 1918 ir 1949 metų Signatarus. Plačiau
2015-12-14
Beprotišku greičiu apsisuko metų karuselė... Šį mėnesį baigiame įveikti nepadarytus darbus, baigiame įgyvendinti projektus, planuojame veiklos gaires 2016 metams. Plačiau
2015-11-10
Sostinės savivaldybė, pasitarusi su Lietuvos žydų bendruomene, ėmėsi iniciatyvos ir atminimo lentomis pažymėjo statinius, kurie prie sovietų valdžios, nusikalstant žmoniškumui, buvo statomi iš sunaikintų žydų kapinių paminklinių akmenų.    Plačiau
2015-11-07
Plačiau
2015-11-03
Lietuviško kaimo, viensėdijų, bažnytkaimių valstiečiai sudarę daugiau 80 proc. Lietuvos gyventojų šimtmečiais buvo suaugę su gimtosios žemės darbais, rūpesčiais, papročiais ir tradicijomis Plačiau
2015-11-03
Lapkričio 2 d. Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai Antakalnio memoriale tylos minute pagerbė žuvusiųjų Lietuvos laisvės gynėjų atminimą. Plačiau
2015-10-31
Kasmet ateina laikas, kada atmintis ir jausmai sutelkia mus prie artimųjų, prie protėvių atminimo. Vėlinės gyvenimo virsmų atodangoje – tai mes esantieji ir mes buvusieji, kurie amžinybės akivaizdoje priglundame prie tautos amžių. Plačiau
2015-10-27
Artėjant Vėlinėms – susikaupimo, apmąstymų, rimties ir išėjusiųjų prisiminimų laikui, Vilniaus etninės kultūros centras kviečia į paskaitų ciklą apie mirtį, kurio metu susipažinsime su Vėlinių tradicijomis ir papročiais. Plačiau
2015-10-27
Prisimenant Benediktą Strišką dažnai įvardijama – nusipelnęs žemės ūkio darbuotojas, Panevėžio rajono Paįstrio kraštiečių klubo įkūrėjas Plačiau