VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2019-07-27
Aš jau galiu laisvai paloti.Ne įkąsti, Nes ne už glostymą ir ne už kaulą tai darau. Nereikia ant trumpos grandinės kęsti, Todėl už šunį loju daug geriau. Plačiau
2019-07-18
Tai mūsų protėvių sukurta. Ne tu čia dirbai ir vargai. Senamiesčio gatvelių burtai, Bažnyčių kryžiai ir stogai. Plačiau
2019-07-14
Už mūsų lango Lietuva gyvena Su miestais, kaimais ir dangum aukštu, Ir teka Nemunas lyg mūsų kraujo vena, Gražiausias kraštas iš visų kraštų. Plačiau
2019-07-10
Šiandieną švenčiame naujos epochos pradžią. Jūs - MŪSŲ EKSCELENCIJA,  Tautos pasiuntinys. Nereikia Jums botago. Tiktai vadžių. Ganytojas bus tas, kuris gerai ganys. Plačiau
2019-07-03
Jei tu lietuvis, vardo šio būk vertas, Tik nesuteršk ir neprarask garbės. Juk Lietuva ne keturkojų tvartas,  Lai apie mus vien gera tegirdės. Plačiau
2019-06-30
Dar į vienatvės vienuolyną neatėjome, Dar galim pabendraut su bičiuliu. Nelaidokim jaunystės ir tikėjimo, Dar pastovėkime po ąžuolu žaliu. Plačiau
2019-06-26
Jau adresato nepasieks laiškai. Be reikalo tu rankoj plunksną dar laikai. Tik adresai. Kur žmonės, nežinau. Todėl nepasakysiu tau, sūnau. Plačiau
2019-06-20
Trumpos nakties birželio mėnesiena Tokia šviesi, stebukliškai šviesi, Gali skaityti knygą tartum dieną Arba prisiminimais kliautis liūdesy. Plačiau
2019-06-20
Lyg turime triholdą - žemės sklypą, Bet mes ne anglai. Mes dar nelaisvi. Kas įsigeidžia ant galvos mums lipa, O tie reketininkai, po velnių - savi. Plačiau
2019-06-14
Tie keturi dešimtmečiai dar nepraėjo. Dar vis po dykumą mes klaidžiojam liūdnai. Tik karštis pragariškas. Be lietaus, be vėjo. Ir mes - lyg prie skerdyklos avinai. Plačiau
2019-06-05
 Iš katilų išleistas visas garas. Ir burnoms jau burnot nėra prieš ką. Tačiau vis viena vyksta tuščias karas, Rikiuoti tvarką bando netvarka. Plačiau
2019-05-28
Nežinau ko laukti, kuo tikėti, Niekas niekam nieko neprimins. Tik veidai arimais išakėti Dar ne vieną mįslę mums užmins.  Plačiau
2019-05-23
Su rytu vakaras nesusitinka, Nors jie abu visai ne svetimi. O man pradžia ir pabaiga patinka Saulėtekio - saulėlydžio ugny. Plačiau
2019-04-29
Išeiki basas į rugių palaukę, Įkvėpki vėjo, glostančio medžius, Sakyk, sveiki pavasario sulaukę, Ir tavo skausmo ašaros nudžius. Plačiau
2019-04-24
Į  širdį įsiskverbė Kaimo  peizažas-- Į kraują įsisunkė Liepų kvapai.-- Čia toks paprastumas-- Nepaprastumas-- Plačiau
2019-04-04
Rakandai, kaip ir žmonės, naktį miega. Kačergos, rėčkos, puodai, kubilai. Ant suolo knarkia numesta sermėga, Prie slenksčio vėpso pusbačių aulai. Plačiau
2019-03-30
dvišakiai slibinų liežuviai godžiai nuodingais kirviais perkirtę iš pasalų įkąs Plačiau
2019-03-25
Jau manėm - nekartosime klaidų, Tikėjome, kad protas nugalės. Bet vėl nusigręžėm nuo savo pažadų, Jie vėl tiktai vienutėje kalės. Plačiau
2019-03-18
  Meilės liepsna širdy, O tu ar mane girdi? Viskas kaip vakar, viskas kaip vakar, Nors viskas jau praeity. Plačiau