VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

2018-03-29
Brangūs broliai ir seserys, sveiki sulaukę šventų Velykų – Kristaus prisikėlimo šventės! Šiandien prisikėlimo šviesa įveikė tamsumas. Šiandien Kristus, nugalėjęs nuodėmę ir mirtį, mums visiems dangaus vartus atvėrė.  Plačiau
2018-03-29
aralaitis Kazimieras mirė Gardine (karalius su visa šeima 1483 metų pabaigoje išvyko iš Vilniaus į Liubline sušauktą seimą). Plačiau
2018-03-20
Laukiant Šventojo Tėvo atvykimo į Lietuvą, dera plačiau žinoti apie Vatikane, Šventojo Petro Bazilikoje perlaidotus šventojo Juozapato palaikus. Ivanas Kuncevičius – šv. Juozapatas – ukrainietis Plačiau
2018-03-18
Šv. Kazimiero ir šv. Juozapato gyvenimo ir veiklos svarbiausius akcentus apžvelgsime laikydamiesi chronologijos, pasinaudodami vyskupo Kazimiero Paltaroko (Karalaitis šventasis Kazimieras) Plačiau
2018-03-04
Lietuva negali pasigirti šventaisiais ar palamintaisiais –Altoriaus garbėje yra tik trys: šventasis Kazimieras (1458 10 03–1484 03 04) ir du palaimintieji:  arkivyskupas  Jurgis Matulaitis MIC (1871 04 13–1898 11 20–1918 11 30–1927 01 27)  Plačiau
2018-02-27
Be pagrindinės tarptautinės mokslinės konferencijos Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejui Lvove, buvo organizuotos  ir lokalinės mokslinės praktinės konferencijos. Plačiau
2018-02-20
Nuoširdaus, paprasto, parapijiečių mylimo sielų ganytojo kunigo vienuolio jėzuito Jono Krizostomo (iš graikų kalbos – Auksaburnis) Kuktos tarnystės Kristui ir žmonėms kelias prasidėjo Jėzuitų naujokyne Pagryžuvyje (Kelmės rajonas). Dalelę savo širdies kunigas J. K. Kukta SJ taip pat paliko Gedžiūnėlių (Ignalinos r.) Plačiau
2018-01-30
2017 m. „Lietuvos Aide“ rašyta apie pasirengimą Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejui Lietuvoje ir Ukrainoje, apie XII tarptautinę mokslinę konferenciją iš ciklo „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“, vykusią 2017 m. birželio 21 d. Bazilionų mokykloje – daugiafunkciame centre ir davusią pradžią jubiliejiniams renginiams, kurie buvo pratęsti Ukrainoje, o užbaigti Lietuvoje. Plačiau
2018-01-27
2018-ųjų metų Laisvės gynėjų dieną – sausio 13-ąją Vilniaus šv. Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos Tremtinių koplyčioje pašventinta išvakarėse čia pastatyta Švč. Mergelės Marijos skulptūra – Sibiro Madona. Plačiau
0000-00-00
Sausio 15 dieną Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. P. López Quintana, arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius; vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis ir L. Vodopjanovas. Plačiau
2018-01-15
Kunigas Albertas dirbo vikaru Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijoje Panevėžyje, klebonavo Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Truskavos Šventosios Dvasios, Subačiaus (miestelio – Švč. Trejybės ir stoties – Šv. Pranciškaus Asyžiečio), Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijose bei Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos administratoriumi. Plačiau
2018-01-15
Popiežius Pranciškus pirmadienį pradeda savo šeštąją kelionę į Lotynų Ameriką - jis lankysis Čilėje ir Peru. Čia Katalikų bažnyčios vadovas didelį dėmesį skirs susitikimams su indėnais ir migrantais. Plačiau
2018-01-13
Kun. Albertui Kasperavičiui 2017-ieji metai svarbūs keliais aspektais: tarnystės vietos pokytis – 2017 metais liepos 4 d. Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM paskirtas Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebonu Plačiau
2018-01-06
Švęsite Naujuosius? Viešpats gyvas! Taigi nuo stabų garbinimo – prie Viešpaties! 2018-ieji metai – Viešpaties metai! Ne šuns… Plačiau
2018-01-06
2017 m. gruodžio 1 d. Kupiškyje vykusi jau trečioji dvasingumo klausimams skirta respublikinė mokslinė konferencija buvo skirta, pagerbti du palaimintuosius: arkivyskupą Teofilių Matulionį  Plačiau
2017-12-30
2017 metus Seimas paskelbė Algirdo Juliaus Greimo, Ievos Simonaitytės, Lietuvių kalbos kultūros, Piliakalnių, Reformacijos, Sporto ir Tautinio kostiumo metais.  Plačiau
2017-12-30
Jau treti metai Kupiškyje organizuojama  respublikinė mokslinė konferencija, skirta dvasingumo klausimams. Pirmoji konferencija skirta pašvęstajam gyvenimui „Pašvęstojo gyvenimo metai: istorija, dabartis, perspektyvos“ vyko 2015 m. spalio 27 d. Plačiau
2017-12-30
Brangūs broliai ir seserys Kristuje, Katedros aikštės prakartėlėje stovinčio asiliuko koja buvo sulūžusi du kartus. Vaikams norisi ant jo pajodinėti, tačiau šis asiliukas yra ne toks tvirtas ir jo koja lūžta. Bandėme prakartėlę aptverti, kad ten nebūtų galima įeiti, tik žiūrėti iš šalies. Tačiau vaikai nori iš arti apžiūrėti šią vietą, kuri pasakoja Jėzaus gimimo istoriją, jie nori pabūti prakartėlės viduje. Plačiau
2017-12-23
2017 m. lapkričio 30 d. Panevėžio rajono  Ramygalos kultūros namų centro pilnutėlėje žiūrovų salėje  vyko tik ką išleistos solidžios 544 puslapių  knygos „Po Dievo dangumi – mano tauta“ (Kaunas: UAB „Spindulio spaustuvė“) pristatymas. Plačiau
2017-12-19
 Vilniuje vyskupu pašventintas D. Trijonis. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje šeštadienį Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas įšventino kun. Darių Trijonį vyskupu.  Plačiau