VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2017-06-03
Bėga metai, lekia šuoliais... Vieni kažką dovanoja, Kiti išpildo mūsų troškimus, Treti kažką nusineša... Plačiau
2017-05-27
Neapykantos aistra išdegina pasitenkinimo spalvą, Apspangusios akys žvelgia į blyškią tiesos kasdienybę. Susitaikymo galią pajunta nieko nejaučiantys, Plačiau
2017-05-27
Carai išmokė gerti, Beraščiais vertė būti, Išmokė pasikarti  Ir Sibire supūti. Plačiau
2017-05-27
Vai vaikeli, vai sūneli, kur tavo kapelis? Plačiau
2017-05-09
Seneliui atminti Pirmojo pasaulinio karo metu Į Čivylių kaimą, sako, atslinko maras. Nelaimė užgriuvo apylinkių namus, Kaimą, kuriame gyveno Jokūbas, mūsų senelis Plačiau
2017-05-09
Sugrįžo paukščiai į savus lizdus, Tik sesės, broliai vis dar nesugrįžta, Nors duona čia ir toks vanduo gardus, Kodėl pakelt sparnų jie neišdrįsta? Plačiau
2017-05-09
Masiulis krito kaip papjautas dobilas, Kurlianskio plakamu ir pustomu dalgiu. Tas“ sveiko proto dešinysis- tobulas“, Rinkėjams tapo jau tikra rakštim, dagiu. Plačiau
2017-05-09
Šėlsta pievose pienės, bitės dūzgena tenai, kvepia baltosios ievos, šlama galiūnai klevai.  Plačiau
2017-04-22
Skausmo tikrovė atnašauja mirštantį vergą, Nešiotės aimanų nesupranta nei didis, nei mažas. Sukruto paletė, įsikibusi į dailininko pirštus, Iš išsislapstė visi negailestingi buities miražai. Plačiau
2017-04-22
Krikštyti, nekrikštyti, palaiminti ar prakeikti, Demarkacinių linijų dažnai atskirti, Susvetimėję, tvirtai savo kiaute užsidarę, Susiskirstę į klanus, koalicijas, organizacijas Plačiau
2017-04-08
Pavasaris. Bet šiandien aš Kaune, Kur žilas Nemunas, pilies griuvėsiai kilnūs. Čia šventas jausmas apima mane, Nes Kaunas man toks pat brangus kaip Vilnius. Plačiau
2017-04-04
Mamytė iš namų neišėjo – Ji trumpam pasitraukė iš mūsų. Jos gerumo dvasia pasiliko... Kad mokėtume gyvenimą suprasti. Plačiau
2017-03-25
Pirmiausia buvo skambutis. Man skambino nepažįstama moteris. Prisistatė. Iš karto pajutau nuoširdumą, sielos artumą. Pakviečiau į renginį. Padedama sūnaus, ji atvyko į Mokytojų namus. Plačiau
2017-03-25
Pavasario šventišką dieną Stebuklais nušvito dangus – Sudaužėme prievartos sieną, Pražydo tauta ir žmogus. Plačiau
2017-03-18
Galaktikų juodosios skylės tykojo pasigrobti visatą, Kai skleidžiasi gėlės žiedas, kai staiga pamilsta širdis. Nutilo kovotojų gongai, vandenynai prisipildė upėmis, O akvamarininiai ašarų karoliukai pabiro į šaltus delnus. Plačiau
2017-03-14
Tavo akys – tai ežero dugnas, Ir mėlynė beribio dangaus. Kaip jos spindi, kaip dega – Neapvils, tikėk, niekad žmogaus... Plačiau
2017-03-07
Rūpestingumo prieraiša suklaidina ir nesklystantįjį, Kai siekių tobulybė pranoksta išmoktas teoremas. Pastebėta, kad niekingieji niekados savęs neniekina, Nes baimė užvaldė civilizacijos suskaldytą dvasią. Plačiau
2017-03-04
Kreipiuosi šitu aš į Jus štai laišku. Gal kištis man visai čia nederėtų: Pats tikslas čia, turbūt,- ir geras, aišku, Juk  norima, tauta kad prablaivėtų. Plačiau
2017-03-04
Juozapas Kulvinskas (Juozapėlis) – knygų autorius, talentingas eiliuotojas, pasakotojas, atviras ir nuoširdus.  Plačiau
2017-02-28
Keisti  rekordai ir keisti dalykai Tik knygoj Gineso sau randa vietą: Mėsainių nepralenkiami ėdikai Ar račiai dirbdinę mini karietą... Plačiau