VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

2017-06-17
Išėjusiems retokai posmą skiria, Pakanka, regis, vardo akmeny, Bet kaip pamiršti šviesų, dorą vyrą, Kai jo nėra, o tu dar gyveni. Plačiau
2017-06-12
Įdėk man į lūpas tą bučinį saldų, Kurio taip seniai neragavo širdis. Kur skuba vežėjas, arklių nenuvaldo, Negreitai dar naktį aušra suardys. Plačiau
2017-06-10
Koks gražus pasaulis! Kokie puikūs žmonės! Šypsosi, kaip saulė Sušildo maloniai... Plačiau
2017-06-06
Prieš didelį dangų parpuoliau aš pievon Į glėbį pasaulio  margiausių  gėlių Ir tarsi klajūnas, vis kaltas prieš Dievą,  Meldžiausi  aš laimei  tarp smilgų žalių. Plačiau
2017-06-04
Beprotiška veika planetą purto, Blogų darbų daugiau negu gerų, Kasdien daugėja zombių ir mankurtų, Viešai besididžiuojančių karu. Plačiau
2017-06-03
Pėdos sniege, Pėdos smėlyje. Pėdos išnyksta... Kur įmint pėdą, Kad neišnyktų? Gal žmonių atmintyj? Plačiau
2017-06-03
Suspindo šviesa žaižarūnė ir pliekiasi amžinos gijos, Pro gruodžio šešėlį jau šviečiasi meilė tyroji. Dainuoja šaukliai patrakėliai ir savuosius himnus gieda. Tuotarp Naujieji metai jau vėlei beldžiasi į duris.  Plačiau
2017-06-03
Vingiuodama teka Vilnelė guvi, Greita jos bangelė vėsi ir gaivi. Nerimsta, putoja ir šoka ratu, Pavasarį neša džiaugsmingu srautu. Plačiau
2017-06-03
Bėga metai, lekia šuoliais... Vieni kažką dovanoja, Kiti išpildo mūsų troškimus, Treti kažką nusineša... Plačiau
2017-05-27
Neapykantos aistra išdegina pasitenkinimo spalvą, Apspangusios akys žvelgia į blyškią tiesos kasdienybę. Susitaikymo galią pajunta nieko nejaučiantys, Plačiau
2017-05-27
Carai išmokė gerti, Beraščiais vertė būti, Išmokė pasikarti  Ir Sibire supūti. Plačiau
2017-05-27
Vai vaikeli, vai sūneli, kur tavo kapelis? Plačiau
2017-05-09
Seneliui atminti Pirmojo pasaulinio karo metu Į Čivylių kaimą, sako, atslinko maras. Nelaimė užgriuvo apylinkių namus, Kaimą, kuriame gyveno Jokūbas, mūsų senelis Plačiau
2017-05-09
Sugrįžo paukščiai į savus lizdus, Tik sesės, broliai vis dar nesugrįžta, Nors duona čia ir toks vanduo gardus, Kodėl pakelt sparnų jie neišdrįsta? Plačiau
2017-05-09
Masiulis krito kaip papjautas dobilas, Kurlianskio plakamu ir pustomu dalgiu. Tas“ sveiko proto dešinysis- tobulas“, Rinkėjams tapo jau tikra rakštim, dagiu. Plačiau
2017-05-09
Šėlsta pievose pienės, bitės dūzgena tenai, kvepia baltosios ievos, šlama galiūnai klevai.  Plačiau
2017-04-22
Skausmo tikrovė atnašauja mirštantį vergą, Nešiotės aimanų nesupranta nei didis, nei mažas. Sukruto paletė, įsikibusi į dailininko pirštus, Iš išsislapstė visi negailestingi buities miražai. Plačiau
2017-04-22
Krikštyti, nekrikštyti, palaiminti ar prakeikti, Demarkacinių linijų dažnai atskirti, Susvetimėję, tvirtai savo kiaute užsidarę, Susiskirstę į klanus, koalicijas, organizacijas Plačiau
2017-04-08
Pavasaris. Bet šiandien aš Kaune, Kur žilas Nemunas, pilies griuvėsiai kilnūs. Čia šventas jausmas apima mane, Nes Kaunas man toks pat brangus kaip Vilnius. Plačiau
2017-04-04
Mamytė iš namų neišėjo – Ji trumpam pasitraukė iš mūsų. Jos gerumo dvasia pasiliko... Kad mokėtume gyvenimą suprasti. Plačiau