VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

2018-05-23
2018 m. gegužės 23 d. Šv . Jurgio Kankinio bažnyčios koplyčioje  Šv. Mišias už plk. E. Konovalecą (1891-1938) ir Ukrainos laisvės kovotoją Andrij Maslov (1987-2018) aukojo Šv. Jurgio konvento gvardijonas dr. kun. Paulius Saulius Bytautas  Plačiau
2018-05-19
2018 m. balandžio 12 d. Skapiškyje vykusios mokslinės konferencijos antros grupės pranešimai (jų buvo trys) skirti Dievo Tarnui arkivyskupui Mečislovui Reiniui: „Arkivyskupo Mečislovo Reinio dvasinis ir kultūrinis palikimas Lietuvos šimtmečio šviesoje“  Plačiau
2018-04-27
„Marijos radijo“ savanorės Skapiškyje tęsiasi daugiau dešimtmetį. Kai tik „Marijos radijo“ bangos pasiekė Skapiškį (Kupiškio r.), atsirado klausytojų ir tuo pačiu katalikiškų laidų radijo rėmėjų. 2011 m.  Plačiau
2018-04-09
Lietuvos ir Ukrainos šventųjų vardai įamžinti miestų, draugijų, brolijų, ordinų, šventovių – bažnyčių, mokymo įstaigų pavadinimuose,meno paminkluose  Plačiau
2018-03-29
2018 m. kovo 26 d., Didįjį pirmadienį, Lietuvoje buvo minima solidarumo su persekiojamais krikščionimis diena. LR Seime vyko konferencija „Krikščionių Kalvarijos. Persekiojami krikščionys liudija“, o Vilniaus Arkikatedroje 19 val. buvo aukojamos šv. Mišios už persekiojamus krikščionis.  Plačiau
2018-03-29
Gegužės 13-ąją, sekmadienį prieš Sekmines, minėsimos šiemetinės Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga, popiežius Pranciškus pakvies pamąstyti apie vadinamąjį „fake news" reiškinį Plačiau
2018-03-29
Brangūs broliai ir seserys, sveiki sulaukę šventų Velykų – Kristaus prisikėlimo šventės! Šiandien prisikėlimo šviesa įveikė tamsumas. Šiandien Kristus, nugalėjęs nuodėmę ir mirtį, mums visiems dangaus vartus atvėrė.  Plačiau
2018-03-29
aralaitis Kazimieras mirė Gardine (karalius su visa šeima 1483 metų pabaigoje išvyko iš Vilniaus į Liubline sušauktą seimą). Plačiau
2018-03-20
Laukiant Šventojo Tėvo atvykimo į Lietuvą, dera plačiau žinoti apie Vatikane, Šventojo Petro Bazilikoje perlaidotus šventojo Juozapato palaikus. Ivanas Kuncevičius – šv. Juozapatas – ukrainietis Plačiau
2018-03-18
Šv. Kazimiero ir šv. Juozapato gyvenimo ir veiklos svarbiausius akcentus apžvelgsime laikydamiesi chronologijos, pasinaudodami vyskupo Kazimiero Paltaroko (Karalaitis šventasis Kazimieras) Plačiau
2018-03-04
Lietuva negali pasigirti šventaisiais ar palamintaisiais –Altoriaus garbėje yra tik trys: šventasis Kazimieras (1458 10 03–1484 03 04) ir du palaimintieji:  arkivyskupas  Jurgis Matulaitis MIC (1871 04 13–1898 11 20–1918 11 30–1927 01 27)  Plačiau
2018-02-27
Be pagrindinės tarptautinės mokslinės konferencijos Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejui Lvove, buvo organizuotos  ir lokalinės mokslinės praktinės konferencijos. Plačiau
2018-02-20
Nuoširdaus, paprasto, parapijiečių mylimo sielų ganytojo kunigo vienuolio jėzuito Jono Krizostomo (iš graikų kalbos – Auksaburnis) Kuktos tarnystės Kristui ir žmonėms kelias prasidėjo Jėzuitų naujokyne Pagryžuvyje (Kelmės rajonas). Dalelę savo širdies kunigas J. K. Kukta SJ taip pat paliko Gedžiūnėlių (Ignalinos r.) Plačiau
2018-01-30
2017 m. „Lietuvos Aide“ rašyta apie pasirengimą Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejui Lietuvoje ir Ukrainoje, apie XII tarptautinę mokslinę konferenciją iš ciklo „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“, vykusią 2017 m. birželio 21 d. Bazilionų mokykloje – daugiafunkciame centre ir davusią pradžią jubiliejiniams renginiams, kurie buvo pratęsti Ukrainoje, o užbaigti Lietuvoje. Plačiau
2018-01-27
2018-ųjų metų Laisvės gynėjų dieną – sausio 13-ąją Vilniaus šv. Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos Tremtinių koplyčioje pašventinta išvakarėse čia pastatyta Švč. Mergelės Marijos skulptūra – Sibiro Madona. Plačiau
0000-00-00
Sausio 15 dieną Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. P. López Quintana, arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius; vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis ir L. Vodopjanovas. Plačiau
2018-01-15
Kunigas Albertas dirbo vikaru Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijoje Panevėžyje, klebonavo Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Truskavos Šventosios Dvasios, Subačiaus (miestelio – Švč. Trejybės ir stoties – Šv. Pranciškaus Asyžiečio), Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijose bei Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos administratoriumi. Plačiau
2018-01-15
Popiežius Pranciškus pirmadienį pradeda savo šeštąją kelionę į Lotynų Ameriką - jis lankysis Čilėje ir Peru. Čia Katalikų bažnyčios vadovas didelį dėmesį skirs susitikimams su indėnais ir migrantais. Plačiau
2018-01-13
Kun. Albertui Kasperavičiui 2017-ieji metai svarbūs keliais aspektais: tarnystės vietos pokytis – 2017 metais liepos 4 d. Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM paskirtas Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebonu Plačiau
2018-01-06
Švęsite Naujuosius? Viešpats gyvas! Taigi nuo stabų garbinimo – prie Viešpaties! 2018-ieji metai – Viešpaties metai! Ne šuns… Plačiau