VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Tautos mokykla

2017-03-21
Minint literatūrologo prof. Jurgio Lebedžio 95-ąsias gimimo metines Plačiau
2016-11-22
„Per pastaruosius du dešimtmečius mokymosi ir mokymo aplinkoje įvyko daug reikšmingų pokyčių, tokių kaip skaitmenizacija, kurie reikalauja ir skatina nuolat tobulinti pedagogų rengimą. Kalbame apie būsimus mokytojus, todėl būtina remtis tyrimais.  Plačiau
2016-06-21
Įvairiais amžiais įvairios žmonių grupės turėdavo specifinius skiriamuosius ženklus, tokius kaip vėliavos, herbai ir t. t., kurie juos išskirdavo iš kitų panašių ar visai skirtingų socialinių grupių, bendrijų ir kitokių darinių.  Plačiau
2016-06-21
2016 m. birželio 3 d. Skapiškio (Kupiškio r.) pagrindinėje mokykloje  buvo ne eilinė diena, o tikrų tikriausia  dviejų dalių šventė: nominacijų „Mokyklos garbė“  ir  mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas.   Plačiau
2016-06-21
Birželio 12 d. Gedulo ir vilties diena paminėta Merkinėje. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje šv. Mišias už partizanus, politinius kalinius ir tremtinius aukojo Merkinės dekanato dekanas, dr. Robertas Rumšas.  Plačiau
2016-06-21
Birželio 14 dieną įvyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas prie Telšių geležinkelio stoties.  Plačiau
2016-06-20
Jeigu jau sostinėje nuolat išgirstame apie įvairius pažeidimus, gėdingai nuvilnijančius per visą Lietuvą, tai derėtų ir pradėti nuo čia savo veiklą išplėtusių, paprasta žmonių kalba tariant „kreivo jų moralinio veido“ taisymo.  Plačiau
2016-06-20
Šių metų birželis žymi dvi mūsų tautai svarbias jubiliejines datas. Prieš 75-rius metus sovietinis okupantas, metus pašeimininkavęs Lietuvoje, nusimetė savo rafinuotą kaukę ir atvirai rodydamas savo tikrąjį grobuonies veidą, pradėjo masinį Lietuvos žmonių trėmimą ir žudymą.  Plačiau
2016-06-20
2016 m. pavasariškai gražų gegužės 21 d. rytą į Telšių r. Dievo krėslo mišką iš Žemaitijos ir kitų kraštų rinkosi dalyviai, partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti.  Plačiau
2016-06-20
2016 m. pavasariškai gražų gegužės 21 d. rytą į Telšių r. Dievo krėslo mišką iš Žemaitijos ir kitų kraštų rinkosi dalyviai, partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti.  Plačiau
2016-06-14
Pastaruoju metu vis dažniau girdime nusiskundimus, kad Lietuvos kaimai tuštėja, gyventojų mažėja o senyvo amžiaus žmonių daugėja.  Plačiau
2016-06-10
Visų mūsų gyvenimai - tai susitikimai, išsiskyrimai ir vėl susitikimai... Plačiau
2016-06-11
Visų mūsų gyvenimai - tai susitikimai, išsiskyrimai ir vėl susitikimai... Plačiau
2016-06-06
2016 m. gegužės 16-20 d. Lietuvoje viešėjo Lvovo karininkų namų delegacija: Vitalij Provozin (delegacijos vadovas), Irina Dzioba, Sofija Fedina, Oleg Lichac, Aleksandr Poroniuk ir buvęs Ukrainos ambasados Lietuvoje darbuotojas Mikola Dziadzin, kurie viešnagės metu susitiko su Druskininkuose, Kaune ir Palangoje reabilitaciją atliekančiais ir dalyvaujančiais tarptautiniuose instruktorių kursuose Ukrainos kariais, be to, Vilniaus karininkų ramovėje atidarė fotografijos parodą „Karas“, surengė koncertus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje Lietuvos ir Ukrainos kariams. Plačiau
2016-06-06
Gegužės 28-ąją Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejuje vyko TPD suvažiavimas. Plačiau
2016-05-30
„Aš jaučiu, jog savo kraštą pamilstu vis labiau ir labiau. Jeigu man šiandien kas pasiūlytų laisvę Amerikoje, aš neišvažiuočiau. Plačiau
2016-05-27
Skapiškis (Kupiškio r.) žinomas ne tik savo lankomais istoriniais objektais, bet ir meno žmonėmis – tautodailininkais, garsinančiais šį kraštą.  Plačiau
2016-05-07
Gegužėje visu balsu suskambusioje Lietuvos padangėje garsiname ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. 1904 m. gegužės 7-oji įkūnija 40-ties metų trukusią kovą ir pergalę, kuri įprasmino lietuvišką kalbą ir raidę – mūsų šalies brangiausias vertybes. Plačiau
2016-05-07
Po to, kai 1990 m. Lietuva vėl tapo nepriklausoma valstybe, kurie ne kurie aktyvistai su didžiausia pagieža skubėjo primesti epitetą „kolaborantas“ trims iškiliems lietuvių literatūros grandams – Salomėjai Nėriai, Petrui Cvirkai ir Justinui Marcinkevičiui. Plačiau
2016-05-03
Tradicinio IX-ojo Respublikinio tarmiškos kūrybos konkurso baigiamoji šventė vyko 2016 m. balandžio 16 d. Raudondvario kultūros centre (Kauno r.). Plačiau