VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Asmenybės

2017-10-28
Algirdas Julius Greimas gimė 1917 m. Tuloje. Toks jau Lietuvos inteligentų likimas – bėgti iš savo krašto nuo karų ir okupantų. Greimų šeima per Pirmąjį pasaulinį karą atsidūrė Tuloje.  Plačiau
2017-09-23
Pažymint profesoriaus Juzefo Tšebinskio (Jozef Trzebinski) 150-ąsias gimimo metines Vilniaus universiteto (VU) bibliotekoje surengta jo jubiliejui skirta paroda, kurią parengė VU Bibliotekos Rankraščių skyriaus, VU Jungtinio gyvybės mokslų centro Herbariumo ir Botanikos sodo bendradarbiai. Plačiau
2017-09-05
Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis mano, kad ateityje bus parengtas įstatymo projektas dėl prof. Vytauto Landsbergio kaip valstybės vadovo statuso, tačiau jis nesiima pasakyti, kada tai galėtų įvykti.  Plačiau
2017-08-22
O Lietuva – kraujuojanti žaizda: Dvarų gaisravietės, išniekintos kilniųjų sielos Su praeities dvasia atgimusius vaikus sutaikyk Ir siųski atgailą kaip šviesą dangišką visiems, Prie ištakų savų šiandien priglūstantiems Ir įsiklausantiems į tylų balsą milžinų. Regina Biržinytė Plačiau
2017-07-08
Profesorių Alfonsą Žilėną dažnai sutikdavau VU Saulėtekio rūmų koridoriuose, Ekonomikos fakulteto kavinukėje.  Plačiau
2017-06-27
Vytautas Povilas Šilasjau seniai yra tarsi gyva legenda ir, galbūt, toks ir atrodo mažai jį pažįstantiems.  Plačiau
2017-06-12
Birželio 12 d. 18 val. Vilniaus miesto rotušėje bus iškilmingai pagerbtas ginkluoto pokario pasipriešinimo dalyvio, 22 metus Sibiro lageriuose praleidusio politinio kalinio, Tikinčiųjų teisių gynimo komiteto nario, vieno „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidėjų, Lietuvos nepriklausomybę atkūrusios Aukščiausiosios tarybos nario monsinjoro Alfonso Svarinsko šviesus atminimas. Plačiau
2017-06-10
”Olimpinė žvaigždė” Šiemet, birželyje mes gražiai paminėsime Lietuvos vandensvydžio legendos, kauniečio Jono Čirūno aštuoniasdešimtmetį. Ta proga man prisiminė keletas įvykių. Plačiau
2017-05-27
„Mažosios tautos teturi tik vieną stiprybę, būtent, dvasios žvalumą. Kada jose teisybės jausmas gyvas, budrus ir stiprus, kada jose Tėvynės meilė yra skaisti ir karšta, tada ta tauta savyje turi viską, ko jai reikia gyventi viduje ir pakelti sunkių išbandymų valandas“ Vydūnas Plačiau
2017-05-13
Gegužės 12 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Gamtos mokslų fakulteto Biologijos studijų pastate (Ž. E. Žilibero g. 2, Kaunas) vyko Lietuvos botaniko, VDU profesoriaus Liudo Vailionio auditorijos atidarymo iškilmės. Plačiau
2017-05-06
Irena Milkevičiūtė pasaulinį pripažinimą pelnė laimėdama tarptautinius konkursus, dainuodama daugelyje garsiausių pasaulio teatrų ir koncertinių salių Europoje, Azijoje ir abiejuose Amerikos žemynuose su daugybe įžymių pasaulio dirigentų. Plačiau
2017-02-11
Šių metų vasario 8 d. istorijos mokslų daktarė Elena Treinienė peržengė savo 90-ojo gimtadienio slenkstį.  Plačiau
2016-09-28
Šių metų rugsėjo 22 dieną suėjo 47 metai nuo pirmojo konstitucinio Lietuvos Respublikos   Prezidento Aleksandro Stulginskio mirties. Neteko girdėti, kad apie šią datą nors žodeliu būtų užsiminusi mūsų žiniasklaida... Aleksandras Stulginskis prie mūsų valstybės vairo su savo kūrybine energija demokratiškai išrinktas stovėjo šešerius metus.  Plačiau
2016-08-09
Plačiau
2016-08-01
„Lietuvos aido“ Nr.157-9 ir Nr.160-2skaitytojai buvo supažindinti su ukrainiečio Mychailo Maksimjuko šeima, jo vaikyste, gimtuoju kaimu, šeimos tremtimi į Sibirą, jo, vienuolikamečio vaiko, odisėjine „kelione“ pėsčiomis iš Sibiro į Ukrainą su 80 metų senole ir dar dviem vėlesnėmis „kelionėmis“ į tą patį tolimą kraštą.  Plačiau
2016-07-19
Jokiame žodyne nerasime sąvokos „įdomus žmogus“ apibrėžimo. Tačiau kiekvienas mūsų, formuluodamas vis kitokią apibrėžtį, į ją įpintų nemažai daugelio supratimui bendrų dalykų, būtent: solidaus amžiaus, daug kur buvęs ir daug patyręs, protingas, pozityviai gebantis vertinti realybę, mokantis džiaugtis gyvenimu, nuoširdus, paprastas, malonus bendrauti ir t. t.  Plačiau
2016-07-16
Žinomas žurnalistas ir rašytojas Stasys Lipskis švenčia gražią sukaktį. Praktiškai visą gyvenimą jis paskyrė žurnalistikai, literatūrai, kūrybai. Per ilgus darbo ir kūrybos metus daug nuveikta: beveik kelios dešimtys parašytų autorinių knygų, kino scenarijų, daug išleistų kitų autorių kūrinių, pelnytai tapo rašytoju, jam suteiktas Lietuvos meno kūrėjo statusas.  Plačiau
2016-07-02
Vyr. redaktoriaus žodžiai „Lietuvos aide“ bendradarbiauja nemažas būrys žurnalistų, mokslininkų, įvairių profesijų garbių asmenų.  Plačiau
2016-05-30
Šiemet sukanka 130 metų, kai Šiaulių apskrityje, Joniškyje, gimė garsi lietuvių rašytoja, visuomenės veikėja, literatūros ir meno kritikė, dramaturgė, poetė, vertėja, skaučių vadė ir pedagogėSofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958).  Plačiau
2016-05-20
Pavasario saulės šildomi pakelėse garavo ūkininkų apdirbti laukai, vietomis, tarsi, apsiklodami balta rūko antklode. Pamiškėse sultingus žiemkenčius skabė stirnos.  Plačiau