VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

2017-05-27
„Mažosios tautos teturi tik vieną stiprybę, būtent, dvasios žvalumą. Kada jose teisybės jausmas gyvas, budrus ir stiprus, kada jose Tėvynės meilė yra skaisti ir karšta, tada ta tauta savyje turi viską, ko jai reikia gyventi viduje ir pakelti sunkių išbandymų valandas“ Vydūnas Plačiau
2017-05-13
Gegužės 12 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Gamtos mokslų fakulteto Biologijos studijų pastate (Ž. E. Žilibero g. 2, Kaunas) vyko Lietuvos botaniko, VDU profesoriaus Liudo Vailionio auditorijos atidarymo iškilmės. Plačiau
2017-05-06
Irena Milkevičiūtė pasaulinį pripažinimą pelnė laimėdama tarptautinius konkursus, dainuodama daugelyje garsiausių pasaulio teatrų ir koncertinių salių Europoje, Azijoje ir abiejuose Amerikos žemynuose su daugybe įžymių pasaulio dirigentų. Plačiau
2017-02-11
Šių metų vasario 8 d. istorijos mokslų daktarė Elena Treinienė peržengė savo 90-ojo gimtadienio slenkstį.  Plačiau
2016-09-28
Šių metų rugsėjo 22 dieną suėjo 47 metai nuo pirmojo konstitucinio Lietuvos Respublikos   Prezidento Aleksandro Stulginskio mirties. Neteko girdėti, kad apie šią datą nors žodeliu būtų užsiminusi mūsų žiniasklaida... Aleksandras Stulginskis prie mūsų valstybės vairo su savo kūrybine energija demokratiškai išrinktas stovėjo šešerius metus.  Plačiau
2016-08-09
Plačiau
2016-08-01
„Lietuvos aido“ Nr.157-9 ir Nr.160-2skaitytojai buvo supažindinti su ukrainiečio Mychailo Maksimjuko šeima, jo vaikyste, gimtuoju kaimu, šeimos tremtimi į Sibirą, jo, vienuolikamečio vaiko, odisėjine „kelione“ pėsčiomis iš Sibiro į Ukrainą su 80 metų senole ir dar dviem vėlesnėmis „kelionėmis“ į tą patį tolimą kraštą.  Plačiau
2016-07-19
Jokiame žodyne nerasime sąvokos „įdomus žmogus“ apibrėžimo. Tačiau kiekvienas mūsų, formuluodamas vis kitokią apibrėžtį, į ją įpintų nemažai daugelio supratimui bendrų dalykų, būtent: solidaus amžiaus, daug kur buvęs ir daug patyręs, protingas, pozityviai gebantis vertinti realybę, mokantis džiaugtis gyvenimu, nuoširdus, paprastas, malonus bendrauti ir t. t.  Plačiau
2016-07-16
Žinomas žurnalistas ir rašytojas Stasys Lipskis švenčia gražią sukaktį. Praktiškai visą gyvenimą jis paskyrė žurnalistikai, literatūrai, kūrybai. Per ilgus darbo ir kūrybos metus daug nuveikta: beveik kelios dešimtys parašytų autorinių knygų, kino scenarijų, daug išleistų kitų autorių kūrinių, pelnytai tapo rašytoju, jam suteiktas Lietuvos meno kūrėjo statusas.  Plačiau
2016-07-02
Vyr. redaktoriaus žodžiai „Lietuvos aide“ bendradarbiauja nemažas būrys žurnalistų, mokslininkų, įvairių profesijų garbių asmenų.  Plačiau
2016-05-30
Šiemet sukanka 130 metų, kai Šiaulių apskrityje, Joniškyje, gimė garsi lietuvių rašytoja, visuomenės veikėja, literatūros ir meno kritikė, dramaturgė, poetė, vertėja, skaučių vadė ir pedagogėSofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958).  Plačiau
2016-05-20
Pavasario saulės šildomi pakelėse garavo ūkininkų apdirbti laukai, vietomis, tarsi, apsiklodami balta rūko antklode. Pamiškėse sultingus žiemkenčius skabė stirnos.  Plačiau
2016-05-20
„Kas Tu, žmogau, esi?“, - viename savo eilėraštyje klausė Zarasų rajono Antalieptės apylinkės šviesuolis Algirdas Bertašius.  Plačiau
2016-04-22
Žmogus nuo pat savo gyvavimo pradžios stengėsi pažinti augalus, gyvūnus, gamtos reiškinius, nes nuo jų priklausė ir tebepriklauso visų mūsų gyvenimas Plačiau
2016-04-04
2016 m. vasario 16 dieną istorijos mokslų daktarę, religijos istorikę, visuomenininkę Aldoną Vasiliauskienę Respublikos Prezidentė D. Grybauskaitė apdovanojo Lietuvos valstybės ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi Plačiau
2016-03-21
Motiejus Valančius – vienas žymiausių 19 a. lietuvių intelektualų. Jis mokslininkas, vyskupas, rašytojas, istorikas, liaudies švietėjas, lietuvių tautos žadintojas, kalbos gynėjas, aktyvus gražesnio, teisingesnio gyvenimo kūrėjas, blaivybės apaštalas. Tat minėdami jo 215-ąsias gimimo metines, glaustai pažvelkime į jo nuopelnus. Plačiau
2016-03-21
Greitai, kovo 25 dieną žinomas enciklopedininkas Antanas Račis pažymės gražią sukaktį. Kaip žurnalistui daug kartų teko susitikti su A. Račiu. Plačiau
2016-03-01
Vasario 16-ąją pasitinku laikydamas rankose Antano Žilėno knygą, kurios viršelis padabintas Lietuvos trispalve ir baltu užrašu „Kelias“. Plačiau
2016-01-16
Profesorius Dovydaitis pasižymėjo nepaprastu darbštumu, smulkmenišku pareigingumu, skrupulingu sąžiningumu, o ypač išgarsėjo labdariška veikla – taip jis įgyvendino vieną svarbiausių katalikybės– Meilę artimui – principą. Plačiau