VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

2022-06-25
Gležnutis daigas kalasi iš sėklos. Jis trokšta tiktai lašo. Ne lietaus. Bet vis arčiau rupšnojančios pamėklės Nukrims ir jį prie kąsnio nesotaus. Plačiau
2022-06-24
Tai tikra, bet nematoma. Nes kliaujamės - jausmu. Nėra vagims įstatymo. Vagims nėra teismų. Plačiau
2022-06-21
Dirbtinis intelektas - ne dirbtinis. Jau teigiama, kad turi net jausmus. Ko gero, netgi paprašys degtinės. Ir apskritai, pralenkti gali mus. Plačiau
2022-06-20
Ošia Graičiūno klevas Po mano kambario langu. Niekad nepavėlavęs Stiebtis greičiau į dangų. Plačiau
2022-06-12
Sueiliuok tėvynės kančią, Mišką, lauką, upelius. Kad nukristų sunkūs pančiai, Sueiliuok ir kapelius. Plačiau
2022-06-10
Nejaugi vasaros sulaukėme ? Nejaugi ? Ir šiltą žemę basos kojos jaus ? Dar, regis, vakar sniego pūgos staugė, Atrodė, vasara visai neatkeliaus. Plačiau
2022-06-10
Kaip tas maestro aš pedantų malonumui Įvėliau tą klaidelę sakiny. Tai bus darbelio net karalių rūmui ! Kaip jis išdrįso ? Ką turėjo omeny ? Plačiau
2022-06-10
Big Benas laiką vis dar teberodo, Nors jo vertės pasaulis nesupranta ... Tad stimpa riebios pelės ant aruodo, O jūroj skęstantys vis ignoruoja krantą. Plačiau
2022-06-04
Ne nuo stabų vergiją griaut reikėjo. Reikėjo ją išraut iš smegenų. Juos pakeitė minia naujų veikėjų, Kurių niekšybę ligi šiol menu. Plačiau
2022-05-23
Jei ausys dvi, o burna tik viena, Daugiau klausykime, užuot per daug kalbėję. Tuščiai prabėga ir negrįžtanti diena, Kai netylėdami nužudome idėją. Plačiau
2022-05-14
Ne lange ši šviesa. Ne lange. Ji dar sąmonėj bandė nušvisti. Bet negimus užgeso staiga. Užgesino ir ją išdavystė. Plačiau
2022-05-09
Kiekvieną rytą, tėve, apeinu Žodžius ir darbus atminties šaltiny, Ir šilumą įdiržusių delnų, Pėdų žymes, kurias kadais įmynei. Plačiau
2022-04-26
Nepykit, mamos, jei retai ateisim Į gimtą pirkią jūsų aplankyti! Žinau - dažnai mes būname neteisūs, Krūtinę slegia graužatis sunki. Plačiau
2022-04-11
Velykų varpai virš pavasario klonių Prikėlė gyvybę naujam atgimimui. Šventovėse glaudžias palaiminti žmonės,  Malda prisilietę prie Kristaus likimo. Plačiau
2022-04-08
Jeigu grandinės numestos, kodėl jos žvanga Jų sąmonėj, širdy ir atminty ? Ką mato jie pro dar užkaltą langą ? Bet tu jų baimės jau nesupranti. Plačiau
2022-03-30
Poryt balandžio pirmoji. O šiandien Vilniuje - sniegas. Sakyk man, gamta mieloji, Kodėl tau vis nesimiega ? Plačiau
2022-04-01
Su balandžio pirmąja, melagiai ! Jums priklauso ne vien ši diena. Jūsų valioj seimai ir gulagai, Ir nekintanti melo nauda. Plačiau
2022-03-26
Kaip nusikalstamai ilgai žiopsota ir stebėta. Vaizduota - viskas žemėj stabilu. Pasaulis garbstė kanibalų alfabetą, Kol lyg šunėkas atsidūrė po stalu. Plačiau
2022-03-09
Nors šio būdvardžio, kaip žinom, nelaipsniuoja. Bet galva jų medinesnė nei kitų. Gal suprasčiau, jei tai būtų koja. Arba durys - nerakinamos raktu. Plačiau
2022-03-09
Tupi ant tako katinas. Per naktį laukia manęs. O kas jį taip laukti skatina ? Atsakymas vienas - nes. Plačiau