VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

2015-01-31
XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje kultūrinis gyvenimas Lietuvoje dar buvo gana skurdus. Plačiau
2015-01-10
Tikrų vertybių ir kilnių darbų jokios užmaršties dulkės neužpusto. Smagu, kad Rokiškio miesto vyresniosios kartos inteligentų paveikslai dar gyvi žmonių atmintyje. Plačiau
2014-12-30
Tautinių bendrijų veikėjai, rašytojai, vertėjai, ambasadorei Halinai Kobeckaitei įteiktas Kultūros ministerijos Garbės ženklas "Nešk savo šviesą ir tikėk". Plačiau
2014-12-16
Lietuvių kalbininko, vertėjo, žurnalisto, redaktoriaus Bronio Savukyno (1930-2008) premija už profesionalią ir aktualią kultūros publicistiką, aprėpiančią įvairialypę tematiką, už kritinio sąmoningumo žadinimą šiemet įvertintas kultūrologas, eseistas, publicistas prof. dr. Almantas Liudas Samalavičius. Premija laureatui bus įteikiama šiandien Kultūros ministerijoje.   Plačiau
2014-12-16
Siekdama deramai paminėti iškilaus valstybės ir visuomenės veikėjo, diplomato, kompozitorius Mykolo Kleopo Oginskio atminimą, Vyriausybė patvirtino jo 250-ųjų gimimo metinių minėjimo veiksmų planą. Plačiau
2014-12-09
Birutei Silevičienei, LKRS Valdybos narei, Vilniaus skyriaus pirmininkei - 70 Plačiau
2014-11-22
2014 m. liepos-lapkričio mėnesį Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA įgyvendino LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektą „Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“. Projekto partneris - Minsko kurčiųjų mokykla Nr. 14. Plačiau
2014-10-18
Pradedant rašinį apie gamtos, kultūros ir mažosios architektūros paminklus, dažnam iškyla klausimas; ar Zarasai turėtų gausų išaiškintų, įamžintų ir išsaugotų šios srities objektų paveldą, jeigu ne paminklosaugininkas Jonas Nemanis? Plačiau
2014-10-11
Prieš 86 metus, 1928m. spalio 15 d. Kybartuose gimė žymus žurnalistas, aistringas kūno kultūros ir sporto entuziastas bei puoselėtojas, nuoširdus įvairių sričių mecenatas, Amerikos lietuvis Edvardas Šulaitis. Šis gražus išskirtinių gebėjimų žurnalisto 86-asis gimtadienis šiais metais sutampa ir su jo žurnalistinio darbo sukaktimi - 65 metų jubiliejumi. Plačiau
2014-09-30
Mūsų visuomenėje įprasta paminėti iškilių asmenybių jubiliejines sukaktis. Didžiuojamės tais Lietuvos inteligentais, kurie XX a. pradžioje dėjo pirmuosius akmenis į tautinės mokyklos kūrimosi pamatus, kovojo dėl teisės vaikus mokyti gimtąja kalba, daug nuveikė švietimo ir kultūros srityje. Tarp tokių Lietuvos inteligentų–švietėjų aktyviai darbavosi ir, gal kiek nepelnytai primirštas, Jonas Murka (1889–1945) – pedagogas, publicistas, vadovėlių mokykloms autorius, visuomenės veikėjas. Plačiau
2014-09-05
Pasitikdami lietuvių rašytojo, spaudos darbuotojo, literatūros istoriko, pedagogo, visuomenės veikėjo, kunigo Juozo Tumo – Vaižganto gimimo 145 –ąsias gimimo metines, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus nariai jau nuo metų pradžios ruošėsi paminėti šią sukaktį Plačiau
2014-09-02
Į Lietuvos žurnalistų sąjungos Senjorų klubą žinomas televizijos ir kino dokumentininkas Bronius Slavinskas pasikviestas neatsitiktinai. Šį kartą norėta pamatyti niekam nerodytą jo prieš dešimt metų sukurtą filmą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės radiniai“. Plačiau
2014-08-12
J. ir E. Bickų šeima paliko gilias pėdas mūsų krašto praeities pažinimo dirvoje. Plačiau
2014-08-08
2013 m. Šiaulių universiteto leidykla išleido gausiai iliustruotą istorinėmis fotografijomis knygelę „Jonas Bicka“, skirtą mokytojui ir kraštotyrininkui Jonui Bickai (1900–1977), pagal LR Kultūros ministerijos finansuotą projektą „Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Tauragės krašte“. Plačiau
2014-08-02
2000 - aisiais metais pasirodė pirmasis išeivių iš Lietuvos kūrybos almanachas „Balsai iš toli“, išleistas Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (2009 m. „sėkmingai“ Andriaus Kubiliaus Vyriausybės „sugriautas“) lėšomis. Plačiau
2014-08-04
Vilniuje gyvenusio vaikų gydytojo Cemacho Šabado gerumas ir taurumas įkvėpė žinomą rusų rašytoją Kornejų Čiukovskį sukurti pasaką apie Daktarą Aiskauda. Plačiau
2014-06-28
Gegužės 18 d. Vilniaus rotušė atgijo: rinkosi bendravimo išsiilgę inteligentai, muzikai. Juos ir iš Šiaulių, Rokiškio atvykusius subūrė 90-ąjį jubiliejų pažymintis drūtas, tvirtas kaip ąžuolas, gyvybingas, mąslus Petras Juodelė. Atėjusieji netilpo salėje. Scenoje puikavosi Garbės kanclerį pagerbiantys Šv. Kazimiero ordino ženklai, o salėje nebetilpo atėjusieji pagerbti iškilų muziką, karį, Lietuvos patriotą, bajorą Petrą Juodelę su 90-uoju gimtadieniu. Plačiau
2014-06-23
Stasys Urbonas dirbo M. K. Čiurlionio name-muziejuje direktoriumi. Visada turėjo puikių idėjų, įkvėpimo ateities veikloje. Žmogus degė energijos kibirkštėlėm ir ieškojo naujų sprendimų, švietimo idėjų ir darbų. Buvo aukštos kultūros, išsilavinęs žmogus, puikus pasakotojas ir savo srities žinovas. Jo domėjimasis neblėso einant metams, apimant daugybę veiklos sferų: leidybą, knygų prezentaciją, naujų knygų leidybą Lietuvoje, jaunų ir pagyvenusių talentų koncertai, teatro spektaklių premjeros ir daugybė kitų dalykų. Plačiau
2014-06-13
XX amžiaus Lietuvos gyvenimo lūžių atodangoje negandos susitelkė į 1941 m. birželio 14 d. tremtį. Nors praeitis tolsta, bet praėjusio laiko palikti pėdsakai ypač ryškūs artimųjų likimo atgarsiuose. Plačiau
2014-05-26
Ježio Giedroico (Jerzy Giedroyc) vardu pavadintas Lietuvos ir Lenkijos intelektualų forumas Vilniuje įteikė pirmąsias garbingas Ježio Giedroico premijas dviem iškiliems Lenkijos intelektualams - istorikui, eseistui, žurnalistui Adamui Michnikui ir Krokuvos Jogailaičių universiteto profesoriui Bogdanui Šlachtai (Szlachta). Plačiau