VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

2016-10-17
Aš, kaip visi, šiame pasauly gyvenau Galvodamas, kad daug išmokau,  išmanau. Septyniasdešimt penkerius metus mąsčiau... Romėnui antrinu:  žinau, kad nieko nežinau.               Plačiau
2016-10-01
Aušra Žigutytė (Aušrinė) - puiki kūrėja, visuomet pilna veiklos organizatorė. Jos aistrą darbui teikia eilės, geri žmonės, puikūs draugai. Ji ir „prie svečiaus, ir prie pečiaus“ – turi kuo nustebinti, pasidžiaugti nuveiktais darbais, pasidalinti įspūdžiais grįžus iš svečių šalių. Gimsta eilės, gražios mintys sugula ant baltų popieriaus lakštų, praskaidrina artimųjų ir draugų nuotaiką. Visuomet kupina gėrio ir šviesos spindesio. Plačiau
2016-09-17
Tik pažiūrėkite – atėjo, Viską metęs lėkė, skubėjo, Atstumus, kliūtis įveikt sugebėjo, Nujautė, kad man reikalingas, O gal tiktai atspėjo. Plačiau
2016-08-30
Suprast kai kam sunku Kaip augom ir auginom, Ką kaltinom, už ką, Dar ligi šiol nežinom. Plačiau
2016-08-26
Gėlinuko kampe prie pat lango Jazminų krūmas baltai pražydęs. Išmąstau: jo grožis lyg tėvų meilė Ir nelengva svaiginanti jaunystė Plačiau
2016-08-24
Ateina sesės, gal net dvynės meilė mirties vedina ir nesuprasi, kas  pamynė gailestingumą, supratimą Plačiau
2016-08-23
Ko veržiamės iš didmiesčių triukšmingų Į vienišas sodybas kaimo pakrašty? Ko ieškome vaikystės keliuose, Ko ieškome senose sodybose? Plačiau
2016-08-22
Vingiuotu kaimo keliuku Rytais žygiuojam į mokyklą. Padangėj vyturių daina Mane su Sargiu pasitinka. Plačiau
2016-08-21
Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys Alfredas Naktinis – Biržų žemės sūnus. Čia gimė, augo, lankė mokyklą, mylėjo gimtas vietas, jų niekada nepamiršo ir nepamirš. Plačiau
2016-08-21
Mąstymo kalba tyli, negirdima, išklausyti žodžių nėra kam. Išmokim bėgti į minčių verpetą, ir vandens lašų išgirsti šneką.  Plačiau
2016-08-14
Kantrybė laukti – išbandymas savim. Sulaukus – apmąstyti, ką toliau daryti: ar laukti geresnių progų, ar vėl iš naujo pakartot... Plačiau
2016-08-09
Per birželio pirmąsias dienas vilnijo meno ir muzikos bangos, Nemuno slėnio kalnelių žalumoj liejos žodžių širdingos spalvos. Plačiau
2016-07-25
Nery nuskendo kritusi žvaigždutė. Laivelis supas vakaro šešėliuos. Buvai tokia menka, gležnutė, Lakiojusi kartu su vėjais. Plačiau
2016-07-10
Kiekvieną vakarą, iš mažytės trobelės, Išeina vasara aplankyti naktų. Plačiau
2016-06-20
Svajingi muzikos garsai Užvaldo pievų slėnį. Ištiesk rankas ir eikim šokti – Pabūkime abu arti, arti. Plačiau
2016-06-06
Į senamiesčio Kiemus Nusileido Lengvučiai Balti Debesėliai. Plačiau
2016-06-06
Gyvenimas – laimės lašas, Viltis – laisvės paukštis. Žmogus – į gyvenimą įaustas – Veide kančių raukšlės įspaustos. Plačiau
2016-05-30
Myliu tave, Tėvyne, Tu man gražiausia esi Pasaulyje kitos nerasiu Tu man širdy švieti. Plačiau
2016-05-23
Sausos šakos sensta, lūžta, krenta žemėn. Žemė renka viską, Plačiau
2016-05-23
Ant užuolaidos – rūtos šakelė... Nemarios uvertiūros garsai... Plačiau