VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

2013-06-14
Motyvu rašyti šį straipsnį buvo Lietuvos Aide atspausdintas akad.prof. Jono Grigo straipsnis „Ar tikėjimas yra tik placebas.“ Prof. J.Grigas yra vienas iš žymiausių Lietuvos fizikų-eksperimentatorių, feroelektros ir fazinių virsmų tyrimų pradininkas Lietuvoje. Tačiau ši sritis fizikoje man yra tolima ir mane labiau domina jo gausūs pasaulėžiūriniai straipsniai, liečiantys mokslo ir religijos santykį. Plačiau
2013-06-07
2013 m. gegužėje tuo pačiu metu Lvove vyko dvi tarptautinės mokslinės konferencijos, kuriose dalyvauti straipsnio autorei galimybę suteikė „Versmės“ leidyklos vadovo Petro Jonušo mecenatoriška pagalba. Straipsnio autorė abiejose konferencijose skaitė pranešimus, įvairiais aspektais kalbėdama apie lietuvį Dievo tarną arkivyskupą Mečislovą Reinį  ir ukrainietį Rytų apeigų katalikų studitų ordino archimandritą Palaimintąjį Klementijų Šeptyckį. Plačiau
2013-06-04
2013 m. gegužės 31-ąją nedideliame Suvalkijos miestelyje Jūrėje paminėtas Dievo Gailestingumo koplyčios penkmetis. Plačiau
2013-05-31
Birželio 2 dieną, sekmadienį, švenčiant Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę, viso pasaulio vyskupijų katedrose rengiama vienos valandos trukmės Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Plačiau
2013-05-24
Savaitgalį švenčiant Šv. Dominyko dienas į altorių Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje sugrįš restauruota Lukiškių Dievo Motinos ikona.   Plačiau
2013-05-24
Neatsitiktinai paėmiau į rankas detaliau susipažinti su K. Misiaus ir R. Šinkūno 1993 m. Vilniuje „Pradų“ išleistą „Lietuvos katalikų bažnyčios“ žinyną, kuriame dabar esančiose 6-se vyskupijose nuo seniausių laikų enciklopediškai aprašytos ir iki šių dienų išlikusios 15–ka Kėdainių dekanato bažnyčių. Žinyne rengėjams remiantis archyviniais Plačiau
2013-05-14
2012 m. Kaune veikianti leidykla „Mudu2“ išleido dr. kun. Kazimiero Ambraso SJ naują 256 puslapių knygą  „Subito Beato. Jau palaimintasis“. Plačiau
2013-04-23
Popiežiaus Pranciškaus naujuoju Vilniaus Arkivyskupu Metropolitu paskirtas vyskupas Gintaras Grušas antradienį, balandžio 23-iąją, su iškilmingomis ingreso Šv. Mišiomis Šv. Jurgio, Vilniaus arkivyskupijos globėjo šventėje, Vilniaus Arkikatedroje, pradėjo eiti savo pareigas. Vyskupas G. Grušas gimė 1961 m. rugsėjo 23 d. Vašingtone, JAV. Plačiau
2013-04-12
Lietuvoje kone keturi penktadaliai gyventojų per apklausas tvirtina esantys katalikai. Pagal šį rodiklį Lietuva nusileidžia gal tik kaimynams lenkams. Mūsų šalis vis dar mėgsta skambiai vadintis Marijos žeme. Plačiau
2013-04-12
Apie Lvovo religijų istorijos muziejų ir ten nuo 1991 m. kasmet organizuojamas tarptautines mokslines konferencijas, įvairias parodas „Lietuvos Aide“ rašyta 2007 m. (Balandžio 17. P. 9; Gegužės 4. P. 7; Birželio 7. P. 1, 4, Birželio 8. P. 4), 2008 m. (Liepos 24. P. 5; Liepos 25. P. 5; Liepos 26. P. 5), 2009 m. (Birželio 11. P. 6–7), minėta muziejaus veikla ir kituose straipsniuose,  o 2009 m. (Birželio 10. P. 6–7) detalizuotas Lietuvos spaudos dėmesys šio muziejaus veiklai (Lietuvos spauda apie Religijų istorijos muziejaus Lvove veiklą). Plačiau
2013-04-05
Penktadienį popiežius Pranciškus priėmė kardinolo Audriaus Juozo Bačkio atsistatydinimą ir nauju Vilniaus Arkivyskupu Metropolitu paskyrė vyskupą Gintarą Grušą. Plačiau
2013-04-02
Lietuvos centrinis valstybės archyvas saugo 1918–1940 m. ir nuo 1990 m. Lietuvos Respublikos, 1940–1990 m. Lietuvoje buvusių okupacinių institucijų, įstaigų ir organizacijų rašytinius dokumentus bei vaizdo ir garso dokumentus nuo XIX a. šeštojo dešimtmečio iki šių dienų. Plačiau
2013-04-02
Nuoširdžiai Visus sveikinu, sulaukus Didžiosios, Šviesiausios visiems krikščionims šventės - Kristaus Prisikėlimo - Velykų šventės. Plačiau
2013-03-29
Su Verbų sekmadieniu krikščioniškasis pasaulis įžengia į Didžiąją savaitę – patį įspūdingiausią laiką – kuomet neskubėdami, pašalyje palikę kasdieninius darbus stengiamės nurimti ir įsiklausyti. Protu ir jausmais bandome priimti visa tai, ką sykį Jeruzalėje Jėzus iš meilės padovanojo mums. Vėl iš naujo apmąstome Išganymo žinią, kuri primena mums, jog į tikrąją, nesumeluotą bendrystę einama per kančią ir mirtį. Toji žinia pranoksta mūsų patyrimus, pralenkia istoriją ir atveria mūsų žvilgsnius į tiesos tikrovę. Prisikėlimas – Dievo darbas, į kurį ir mes esame įtraukti. Plačiau
2013-03-29
Artėjančių Šv. Velykų proga sveikindamas visus Lietuvos ir pasaulio krikščionis, Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis primena, kad Velykų džiaugsmas yra ne tik pakylėjantis, priartinantis prie Kristaus, bet ir įpareigojantis dalytis Prisikėlimo slėpiniu. Plačiau
2013-03-22
Popiežius Pranciškus penktadienį ragino Vakarus suintensyvinti dialogą su islamu ir prašė pasaulį labiau pasistengti kovoti su skurdu, skelbia "Reuters". Plačiau
2013-03-22
1915 metais labai gabus ir žingeidus italų jaunuolis atkakliai susikaupęs vaikščiodavo tris kilometrus nuo savo namų Romoje iki kassavaitinės turgaus šventės Campo dei Fiori ieškoti mokslo knygų. Jo veido išraiška slėpė bandymą atsigauti nuo didelės nelaimės – staigios savo artimiausio žmogaus - brolio - mirties. Mokslas turėjo padėti jam užgydyti skausmą. Plačiau
2013-03-15
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius sako asmeniškai nesąs pažįstamas su popiežiumi Pranciškumi ir nekeliąs klausimo, ko Lietuvai tikėtis iš naujojo pontifiko.   Plačiau
2013-03-13
Naujasis popiežius Pranciškus I trečiadienį vakare išėjo į balkoną Šv. Petro aikštėje ir pasakė savo pirmąją kalbą, praneša "The Guardian". Plačiau
2013-03-13
Benedikto XVI įpėdinio rinkimai buvo vieni trumpiausių Bažnyčios istorijoje. Kardinolai Siksto koplyčioje užsidarė vėlią antradienio popietę, o baltas dūmas apie išrinktą naują Katalikų bažnyčios vadovą pasirodė trečiadienio vakarą. Plačiau