VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

2013-03-13
Antrąją konklavos dieną 115 Siksto koplyčioje susirinkusių kardinolų nusprendė - Benedikto XVI įpėdiniu taps Chorchė Marijus Bergolijus (Jorge Mario Bergoglio) iš Argentinos. Jis pasirinko Pranciškaus I vardą. Plačiau
2013-03-13
Naujuoju popiežiumi tapo Chorchė Marijus Bergolijus (Jorge Mario Bergoglio) iš Argentinos. Plačiau
2013-03-12
Antradienį per specialias mišias, surengtas prieš konklavos pradžią, Italijos kardinolas Andželas Sodanas (Angelo Sodano) ragino Romos katalikų Bažnyčią, kurios gerą vardą suteršė Vatikano korupcijos ir pedofilijos skandalai, susivienyti, skelbia "nytimes.com".   Plačiau
2013-03-05
Panevėžio miestas kadaise buvo ne siaučiančių gaujų, sunaikintų gamybos objektų, atminties nebranginančio ir rietenomis garsėjančio teatro ar sunykusios inteligentijos centras. Plačiau
2013-03-01
Popiežius Benediktas XVI po savo atsistatydinimo ketvirtadienį įgijo titulą "Jo Šventenybė Benediktas XVI, popiežius emeritas" arba "Jo Šventenybė Benediktas XVI, Romos pontifikas emeritas", praneša agentūra AFP.   Plačiau
2013-02-27
Popiežius Benediktas XVI atvyko į Šv. Petro aikštę Vatikane ir pradėjo paskutinę generalinę audienciją prieš atsistatydinimą ketvirtadienį, skelbia BBC. Plačiau
2013-02-22
2012 m. vasario 14 d. „Marijos radijo“ tiesioginėje laidoje iš Kauno „Religija, mokslas ir kultūra“, vedamoje prof. habil. dr. Alfonso Motuzo, pasirinkta tema „Iš Vladimiro (prie Kliazmos) sugrįžus“. Laida skirta arkivyskupo Mečislovo Reinio (1884 02 03–1907 06 10–1926 04 05–1953 11 08) artėjančioms 60-osioms mirties metinėms Vladimiro centrale (kalėjime). Plačiau
2013-02-19
Gyvenimas nuostabus dalykas ir net menkiausias būvis yra geriau už mirtį. Tai ypač akivaizdu kalbant apie dvasinius dalykus. geriau yra būti mažiausiu Dievo karalystėje nei didžiausiam už jos ribų. Plačiau
2013-02-16
Valstybės atkūrimo dienos šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje melstasi už mūsų Tėvynę ir visą tautą, kad ji galėtų eiti pažangos, dorybės, teisingumo keliais. Plačiau
2013-02-13
Trečiadienį, Pelenų dieną, prasideda gavėnia - krikščionių pasninko laikotarpis prieš Šv. Velykas, skirtas Kristaus kančiai ir mirčiai prisiminti. Plačiau
2013-02-12
Restauruojama Vilniaus Bernardinų bažnyčia vėl pateikė netikėtą radinį. Šv. Florijono (Trijų karalių) koplyčioje, už altorių puošiančio kartušo, restauratoriai rado karstelį su šv. Priscilos katakombų Romoje kankinio relikvija, apie kurią iki šiol teigia nežinoję nei bažnyčios valdytojai, nei menotyrininkai.   Plačiau
2013-02-11
Popiežius Benediktas XVI šio mėnesio pabaigoje ketina atsistatydinti, remdamasi pranešimais iš Vatikano skelbia BBC. Plačiau
2013-02-08
Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Konsistorijos posėdyje nuspręsta kovo mėnesį sušaukti neeilinį Lietuvos evangelikų reformatų Sinodą naujiems Bažnyčios vadovams išrinkti. Tokį sprendimą lėmė netikėta Konsistorijos prezidento, Sinodo kuratoriaus dr. Mykolo Mikalajūno netektis. Neeiliniame Sinode tikimasi išspręsti ir įsisenėjusias evangelikų reformatų bendruomenės problemas - nauja Bažnyčios vadovybė padės sutelkti negandų išvargintus tikinčiuosius.   Plačiau
2013-01-29
Trūkstant 1,5 mln. litų Žemaičių krikšto jubiliejaus 600 metų minėjimo programai įgyvendinti, bus stabdomi darbai Rietavo bažnyčioje ir jiems numatytos lėšos - pusė milijono litų - skiriama būtiniausiems Telšių katedros tvarkybos darbams atlikti. Plačiau
2013-01-29
Vilniaus universiteto bibliotekos Adomo Mickevičius muziejaus vedėjo Rimanto Šalnos pokalbis su Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčios vicerektoriumi Mindaugu Malinausku Plačiau
2013-01-25
Lietuvos teritorija šimtmečių bėgyje keitėsi – tai padidėdavo, tai stipriai sumažėdavo. Per tuos laiko klodus visada užtekdavo patriotų, gynusių savo šeimas, namus. Pasiryžusieji geriau žūti kovojant su nuožmiais atėjūnais ir užpuolikais negu gėdingai pasiduoti, šiandien tapo pavyzdžiais, ypač auklėjant naująją atgimusios mūsų valstybės kartą. Plačiau
2013-01-15
Mielieji šio minėjimo dalyviai, Sausio 13-osios aukų artimieji, mielieji mūsų Vyriausybės vadovai, Lietuvos Respublikos Prezidente, Seimo Pirmininke, Vyriausybės vadovai, gerbiamieji Seimo nariai, naujasis Laisvės premijos laureate Antanai Terleckai, visi šio minėjimo garbingieji svečiai, Kasmet, jau daugiau nei 2 dešimtmečius daugumos Lietuvos žmonių tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje užsienio šalyse su šventu jauduliu savo širdimis ar dvasia jie lanko Lietuvai brangias žuvusių tėvynainių krauju aplaistytas vietas: šiuos Seimo, Lietuvos Radijo ir Televizijos rūmus, Vilniaus televizijos bokštą – jų prieigas. Plačiau
2012-12-25
Nebijokite! Skelbiu jums didį džiaugsmą! Šventąją naktį Betliejaus piemenys išgirdo angelo žodį "Nebijokite!" Paskui angelas pranešė džiaugsmo sklidiną žinią: "Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas" (Lk 2, 10-11). Plačiau
2012-12-25
Kalėdos mums liudija begalinį Aukščiausiojo gailestingumą, kuris apsireiškia mažame Dievo sūnuje. Dievas nusižemina iki naujagimio, kad padėtų mums Jį atpažinti ir priimti. Plačiau
2012-12-24
Kalėdiniame sveikinime Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis kviečia visus Kūčių vakaro maldoje prašyti ypatingos Viešpaties malonės beglobiams Lietuvos vaikams, kurie, net ir turėdami gyvus tėvus, išgyvena skaudžią našlaitystę ir meilės nepriteklių. Plačiau