VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Tautos mokykla

2012-12-07
Mes, trys pedagogai iš Rytų Lietuvos, po Austrijos, Italijos, Vokietijos, Suomijos, vėl susitikome Amerikoje kaip geri seni draugai.  Mano kolegės iš Trakų ir Utenos jau plačių galimybių ir svajonių žemėje buvo praleidę ilgesnį laiką ir, kaip man atrodė, neblogai orientavosi vietos kasdieniniuose dalykuose. Susitikus dažniausiai  pokalbiai prasidėdavo apie Lietuvą, šalies ateitį – jaunimą,  jo problemas ir rūpesčius. Ne tik todėl, kad patys turėjome vaikų, bet ir todėl,  kad po kelis dešimtmečius dirbome su jaunimu įvairiose Lietuvos švietimo ir mokslo įstaigose. Dabar, tai ne mūsų jaunystės laikais: dauguma jaunų lietuvių susikalbėjo angliškai, Amerikoje turėjo giminių ar pažįstamų, kurie, esant reikalui, galėjo padėti. Plačiau
2012-12-03
Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti vaikų literatūros kūrinius, kritikos darbus, vaikų literatūros ir skaitymo populiarinimo projektus Vaikų literatūros premijai gauti. Plačiau
2012-11-30
Keliolika jaunų žmonių kasdien miršta nuo plaučių vėžio, infarkto, kraujagyslių ligų. Kodėl šalyje tiek rūkančių? Eidama iš darbo dažnai matau rūkančias jaunas moteris. Prieš keletą dienų nuo plaučių vėžio mirė jauna pažįstama mergina. Plačiau
2012-11-19
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio "Tarnaukite Lietuvai" kandidatų vertinimo komisija kviečia teikti kandidatūras šiam medaliui gauti. Plačiau
2012-11-16
Lietuvių kalba pagal visus kalbos technologijų vertinimų parametrus Europoje atsiduria paskutinėje vietoje, todėl jai būtinas proveržis skaitmeniniame amžiuje, teigia kalbininkai. "Man nemalonu vis kartoti, bet šnekos atpažinimo ir sintezavimo srityje esame paskutiniai, mašininio vertimo - esame paskutiniai, teksto analizės - esame paskutiniai. Kalbos ištekliai - nors atrodė, kad jų turime nemažai, tačiau labai trūksta moderniųjų išteklių, kompiuteriams, o ne žmonėms reikalingų dalykų, - ir čia esame paskutiniai", - vardijo Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Jolanta Zabarskaitė.   Plačiau
2012-11-16
Auksinio rudensteliko prisiminimai – gražuolių miškų spalvotas kilimas dabar mindomas kojomis ir nebežavėjo savo spindesiu. Dulkė lietus. Nuo pakalnėlės matėsi intriguojančios architektūros pastatas, gražiai derantis savo geltonomis-rudomis sienomis – tarsi iš miško atpustas klevo lapas. Vedini Lietuvos švietimo draugijos „Rytas“ pirmininko Algimanto Masaičio, būrelis šviesuolių atvykome mokinukams dovanoti Tėvynės pažinimo pamokos. Tai bene keturioliktoji, surengta Rytų Lietuvos mokyklose. Plačiau
2012-11-13
Jei paklaustų – kas svarbiausia Lietuvos žiniasklaidoje šiais metais, nedvejodamas atsakyčiau – kad ir nežmoniškos bei kitoniškos mūsų televizijos transliuojama tikėjimo Lietuva atkarpėlė  - keletas akordų brangiausiems Maironio žodžiams, kadangi ji sveikai „tebekoduoja“ ateinančias kartas dideliems žygiams ir darbams.  Būsimiems veiksmams, kuriems pamatą klojo iš sakyklos dar Kristijonas Donelaitis su Strazdeliu, maldaknygnešyste bei blaivyste jų triūsą pratęsę vysk.M.Valančius, vienas 1863 m. sukilimo  vadovų kun.A.Mackevičius, beje, gimęs Viduklėje ir nešęs Nepriklausomybės bei laisvės  vėliavą, kun.A.Vienažindis bei matematikas kalbininkas vysk.A. Baranauskas su jų išdainuotais išsakytais posmais ir visa plejada garbingų tvirtų Vasario 16 akto signatarų – kun.V.Mironas, kun.  A.Petrulis, vysk.A.Staugaitis, prelatas K.Šaulys  ir pagaliau Lietuvai pagražinti draugijos įkūrėjas veiklusis kun.J.Tumo-Vaižgantas. Plačiau
2012-11-09
Kai du nusikaltėliai plėšikauja individualiai, jų galimybės ir norai yra kuklesni, o nusikaltimai – lokalinio pobūdžio. Abiem sutarus veikti drauge, apetitai didėja, o “darbeliai” tampa dar žiauresni ir įžūlesni. Tokie draugai, pavydėdami vienas kitam padidėjusios įtakos arba didesnio grobio, neišvengiamai susipeša.  Visuomenėje tokie reiškiniai vadinami “gaujų karais”. Nesena istorija byloja, kad taip atsitiko su Stalino valdoma Sovietų Rusijos ir Hitlerio Vokietijos draugyste. Abudu bičiuliai susėdo už bendro stalo, pasidalino pasaulį, pasirašė ir paspaudė vienas kitam ranką, o, įgyvendinant suokalbį, keitėsi patirtimi, glaudžiai bendradarbiavo.... Prasidėjo masiniai kaimyninių valstybių ir jų piliečių “išvadavimai” nuo tiesos sakymo, tikėjimo, laisvės, teisės  ir viso, kas trukdė vergaut “vaduotojams”. Atsirado kalėjimai, lageriai, getai, darbo stovyklos ir kitos gyventojų “auklėjimo” priemonės. Plačiau
2012-11-09
Domėdamasis jaunimo ugdymu, dirbdamas su mokiniais mokyklose, neįgaliaisiais, aukštosiose mokyklose su studentais, laisvalaikiu tyrinėju ir restoranų kultūrą. Ją pavadinkime Lietuvos Klubinės kultūra (LKK). LKK  giminystė teatriniams žanrams kaip menų jungiamojo komplekso idėja tarpukaryje gyvavo kai kuriose Kauno kavinėse (“Konrado”).Renginių tikslai-“garbėn kelti lietuviškumą”(Vydūnas). J.Lindė-Dobilas  pabrėžė visų menų įtaką “tautiškajame mokyme”? Tačiau šiandiena populiarus posakis, kad vaikui užauginti reikia viso kaimo. Kaimą sunaikinome.  Arba kitas posakis ne mažiau iškalbingas: “Kai ilgai žiūrime į prarają, tai praraja  ima žiūrėti į mus.   Plačiau
2012-11-09
Nemažai kas iš lietuvių patriotų bauginasi, kad tiek daug Lietuvos  lenkų, jų partijos – LLRA (Lietuvos lenkų rinkiminė akcija) atstovų pateko į Lietuvos Respublikos Seimą. Tokia pergalė buvo netikėta ir patiems laimėtojams. Lapkričio 1 d. jie savo internetiniame puslapyje AWPL (Akcija Wyborcza Poloko‘v na Litowie), straipsnyje „Istorinė LLRA sėkmė“, rašo: „... Lietuva tai vienintelė valstybė, kurioje lenkai (išskyrus Lenkiją) realiai įtakoja valdžią. LLRA turi savo atstovus Seime ir Europos parlamente  (susimąstykite, ne Lietuvos, bet LLRA – A.L.). Taip pat nemažai LLRA atstovų yra valdybose ar koalicijose savivaldybėse. Plačiau
2012-11-06
Per ilgai mes nesirūpinome skaudžiausia mūsų laikmečio žaizda – Lietuvos tuštėjimu ir Rytų Lietuvos likimu. (Mano straipsnis “Paniekintoji žemė“ išspausdintas ”Lietuvos Aide“ prieš 10 metų) Reikia pripažinti, jog ši tema ir dabar liko reikiamai nepaliesta visų partijų programose. Visoje ilgalaikėje mūsų istorijoje tokio masto praradimų kaip šiandiena nebuvo. Tai galima lyginti tiktai karų ir marų netektimis. Būtina  išnagrinėti priežastis ir rasti racionalius sprendimus. Tai svarbiausias būsimųjų vyriausybių  uždavinys. Plačiau
2012-10-25
Nors jau du dešimtmečius Lietuva gyvena pagal Konstituciją, tačiau ne visi išmoko gerbti pagrindinį šalies įstatymą, pabrėžė Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikinusi Konstitucijos dienos 20-mečio minėjimo dalyvius. Plačiau
2012-10-25
Konstitucija - tai visuomenės teisinės kultūros ir tiesiog kultūros, kurią turime kelti kiekvienas pagal savo profesiją ir savo moralę, rodiklis, sakė Seimo Pirmininkė Irena Degutienė, sveikindama tarptautinės konferencijos "Europos konstitucinio palikimo standartai" dalyvius ir svečius. Plačiau
2012-10-24
Seime penktadienį bus paminėtas 1922 metų Lietuvos Konstitucijos 90-metis ir 1992 metų Lietuvos Konstitucijos 20-metis. Plačiau
2012-10-19
Pasaulio lietuvių suvažiavimai – viename iš pirmųjų Vilniuje dalyvavau ir aš, gavęs kvietimą kaip visuomeninės organizacijos aktyvistas – sukvietę į Tėvynę išeivius, vėl įtikino mus, kokie gyvybingi yra tautos genai. Dabar iš laiko atstumo jau gebame objektyviau vertinti nelengvą likusių Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo, pasitraukusių į užsienį pirmaisiais pokario metais gyventojų vaidmenį saugojant šeimos židinį, bažnyčias ir tikėjimą, kad teisieji anksčiau ar vėliau sulaukia Dievo pagalbos. Plačiau
2012-10-18
Lietuvos ambasados Kazachstane Almatos skyriuje atidaryta pirmoji šalyje sekmadieninė lituanistinė mokyklėlė. Plačiau
2012-10-12
Mieli tautiečiai. Atėjo mūsų išbandymų ir pasirinkimo valanda. Matome žudomą Lietuvos teisingumą, tikėjimą, griaunamą kultūrą, moralę, ištrinamą istorinę atmintį, išduodamą kalbą, griaunamą mūsų nepriklausomą Valstybę. Atsidūrėme didžiausiame pavojuje, ir tuo pat metu jaučiame – kad laikai keičiasi ir kad galime juos patys keisti, stodami ginti Tautos gyvybės. Turime ginti lietuvybę ne tik nuo mūsų agresyvių kaimynių, bet jau dabar labiausiai nuo mūsų pačių. Nuo to blogio viruso, kurį pasėjo Lietuvoje carizmo ir bolševizmo laikais, o dabar jis jau veržiasi į Lietuvą ir iš Europos visais kanalizacijos vamzdžiais. Tas blogis jau sudygo ir jau gyvena mūsų Tautoje, jis jau mūsų. Plačiau
2012-10-09
Vyskupo kalbėjimas prieš rinkimus visuomet yra rizikingas, nes gali sukelti dalies žmonių susierzinimą; tokie asmenys tuomet sako, kad Bažnyčia palaiko ne tą politinę jėgą, kurią reikėtų palaikyti. Tačiau vyskupo pareiga ne tylėti, bet savo ganomiesiems priminti tai, ką jiems dera žinoti. Lygiai taip, kaip vyskupas negali tylėti, kai Lietuvos teatro scenose niekinamas Jėzaus Veido atvaizdas, panašiai jis turi prabilti, kai kandidatai ne tik dalija nerealius pažadus, bet ir nesivaržo sakyti netiesą. Lietuvos žmonės prieš kiekvienus Seimo rinkimus pamatydavo vis naujų gelbėtojų, žadėjusių iš esmės pakeisti Lietuvos žmonių gyvenimą į gera. Praeities patirtis kalba, kad juo daugiau dalijama didelių pažadų, tuo aiškiau, kad jie nebus įvykdyti. Todėl neverta besąlygiškai tikėti senais ar naujais gelbėtojais, nors jie ir prisiekinėtų esą tarnauja Lietuvai. Jėzus Kristus gražiai kalbantiems, bet ne gyvenantiems pagal Evangeliją yra pasakęs įsidėmėtinus žodžius: „Ne kiekvienas, kuris man šaukia: 'Viešpatie, Viešpatie!', įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią“ (Mt 7, 21). Plačiau
2012-10-09
Duonos problema perskiria istoriją į du frontus ir šių frontų grumtynėse slypi istorijos paslaptis. Duonos problema turi ryšį ne tik su žmogaus kūnu, bet ir su jo dvasia. Gyvybinis alkis nėra pati svarbiausioji kliūtis sukurti laimę šioje tikrovėje, todėl alkis nėra svarbiausias žemiškosios laimės priešas, bet sąžinė ir jos laisvė. Sąžinės negalima suklaidinti, kaip proto arba iškreipti kaip valios. Išbraukus sąžinės balsą iš žmogiškojo buvimo, būtų išbrauktas ir prasmės klausimas. Žmogiškosios būties paslaptis glūdi ne tik pačiame buvime, bet ir jo gyvenimo tiksle. Jeigu duona patenkina patį buvimą, tai tikslo ji neišsprendžia. Plačiau