VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

2011-08-12
Išniro gluosnis iš vakarinio būvio. Po tylos uostu atodūsius pakasus nurimo rūko jūra. *** Šakotos vėtros per aukštą lają ritas. Ant žievės laiptų lietus suklupęs krito bučiuoti žemei kojų. Plačiau
2011-08-12
Šešėli, sėskis Kieno tu, poete, prisipažink geruoju? Benžameno. Tuomet laikyk mane nelabuoju. Himnai šviesai, kiekvienas tegul veika savo Baudžiavą kaip jūrą. Sutuoktinės senatvės Pasako. Šešėliai jauni. Virškinamas Naivumas kaip subuvimas. Tikyba - tai mano Apiera. Kur senatvė persekiojama. Politinės ir ekonominės Sutuoktinės. Orkestruotas lagaminas. Kur nukrito efemeriškos tvarkos mandarinas? Plačiau
2011-08-10
O prieš mane sustingęs laikas Be rytdienos, be ateities, Kažkur nublokš bevalis vėjas, Nepaisant virpulio širdies. Plačiau
2011-07-29
Man dabar sunku išgavo mirtis žaizdas, randai paberti. O kaip gyventi regint aukščiau šiek tiek nei skliautas?.. *** Varna sulesta juodžiausią naktį guodžia suaustos plunksnos žibuoklės pasijuokia lyg spalvos būtų girnom. *** Plačiau
2011-07-26
Plačiau
2011-07-19
Debesis ošia po mano rūko vartais. Tik akustika sugėrė baltų skliauto grotų virštonius. Plačiau
2011-07-15
Senatvės lapai beveik nešlama tylai, tik vėtros žaizdai, o mudu nešam žiedą, tą patį, tiksintį. Plačiau
2011-06-10
Trūkis samanose ir ikrų krytis pragys po oro kalnais. *** Ak, kuri vaga, klaidų noragais versta, gali būt tiesi? *** Dideliam kalne viena vyšnelė drįsta baltai boluoti. Plačiau
2011-06-01
Plačiau
2011-05-27
Kontūras matos, gražus kvatoja rūmas. O ko tu liūdi? *** Žodžiai glaustosi, prie žodžių šlovė limpa kažkada girdėta. Plačiau
2011-05-21
Tavo žvilgsnis ramus, susikaupęs Švelnūs bruožai sustingę veide, Tavo rankos – jos tiek daug parašė, Kad netilptų žmogaus glėbyje. Plačiau
2011-05-21
Mes esam didžio Dievo giminės, visatos emblema dulkėtoj nišoj. Juodos imperijos gudrus pasiuntinys Mums gali įsakus paskelbti priešų. Plačiau
2011-05-13
Įsiūbuok pilį, spenelis rytoj taure pavirs bučiniuos. Plačiau
2011-04-12
 Miniatiūriniai gedulo eilėraščiai iš būsimos Aldonos Gustas knygos „Tu man nemiręs“, skirtos vyro rašytojo Georgo Holmsteno atminimui. Jų vestuvės įvyko 1952 08 26, vyro mirties diena – 2010 07 21.   padovanok man iš anapus obuolį   virš debesų norėčiau medį pasodinti su tavim Plačiau
2011-04-08
Akmenų skiemuo žolynų alėjoje žaliai sapnuoja. * * *   Nejučia jutau - esu sau šiurpas ir pretenzingas. Plačiau
2011-03-10
Skandinu aušrą išsigandęs ne sapno, tik prabudimo. *** Išjaustas oras nesutilpo į žybsnį aiškesnio manęs. Plačiau
2011-01-18
Nauji laikai, kitų vaikų ateitis, tik dangus tas pats. Plačiau